Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Prečišćavanje vode

Svakog dana sveža i čista voda: izazov koji KSB savršeno savladava.

Kao globalno priznati specijalizovani proizvođač za prečišćavanje vode, KSB postavlja standarde u vodovodima i postrojenjima za desalinizaciju, kako u Parizu, tako i u Njujorku, Sao Paulu, Sidneju ili Singapuru.

Bazen s vodom za piće u vodovodu

Prečišćavanje vode: kompleksan i odgovoran zadatak

Zahvaljujući globalno rastućim potrebama za vodom – posebno u industriji i domaćinstvima – neophodno je sve više sve većih postrojenja za prečišćavanje vode, koja pritom moraju efikasno raditi. Dodatni izazov predstavlja činjenica da će u budućnosti više od 40% vode za piće morati da se dobija desalinizacijom morske vode.

Kako bi se dobila voda za piće ili procesna voda, često je neophodno mehaničko i biološko prečišćavanje vode. Pritom je često potrebno na energetski efikasan način premestiti velike količine vode. Posebno kada je reč o prečišćavanju vode za piće sve komponente pritom moraju zadovoljiti visoke higijenske standarde jer je reč o zdravlju ljudi.

Uz KSB ste bolje opremljeni za svaki izazov

KSB vam pomaže da savladate zahteve po pitanju prečišćavanja vode. Pumpe i armature kompanije KSB obezbeđuju efikasno snabdevanje stanica za prečišćavanje. One pritom rade veoma pouzdano i uz minimalno održavanje.

Zahvaljujući fleksibilnom modularnom sistemu, kompanija KSB u stanju je da za svaki zahtev ponudi odgovarajuću pumpu za vaše postrojenje. Pored toga, pumpe i armature su savršeno međusobno prilagođene. Na taj način proizvodi kompanije KSB omogućavaju rad koji je izuzetno energetski efikasan i doprinose smanjivanju troškova tokom životnog ciklusa vašeg postrojenja.


KSB rešenja za prečišćavanje vode: fleksibilna, dugovečna i efikasna

KSB vam nudi posebno dugotrajne pumpe i armature izuzetnog kvaliteta i inovativne tehnologije, koje zadovoljavaju visoke higijenske standarde, poput Direktive ACS. Tako se pumpe Etanorm uspešno primenjuju za povratno ispiranje filtarskog kotla. Multitec pumpe visokog pritiska osiguravaju optimalno dopremanje tretirane vode za piće. A u postrojenjima za desalinizaciju između ostalog primenjuju se HGM RO pumpe visokog pritiska, kojima ništa ne mogu ni veoma slana morska voda i visoki pritisci.

Pritom KSB i u oblasti obrade vode raspolaže širokim znanjem o primenama. To znanje bazirano je na iskustvu stečenom brojnim uspešno sprovedenim projektima u čitavom svetu. Zahvaljujući sopstvenim istraživanjima kompanija neprekidno proširuje ovo znanje.

Dodatno KSB nudi sveobuhvatne usluge inženjeringa, pomoću kojih naših specijalisti pružaju podršku planerima, proizvođačima i korisnicima postrojenja, npr. pri dizajnu konstrukcije zgrade ili hidrauličkim proračunima optimalnih i efikasnih postrojenja.

Naša ponuda

Za prečišćavanje vode kompanija KSB nudi širok asortiman sledećih proizvoda:

 • aksijalno podeljene pumpe
 • višestepene dubinske pumpe
 • pumpe za odvodnjavanje / prljavu vodu
 • pumpe visokog pritiska
 • pumpe sa cevastim kućištem / pumpe za cevne šahtove
 • pumpe sa spiralnim kućištem
 • pumpe sa potapajućim motorom / potapajući agregati
 • standardne pumpe za vodu
 • armature različitih konstrukcija

Oblasti primene su

 • vodovodi
 • postrojenja za prečišćavanje vode
 • postrojenja za prečišćavanje vode za piće
 • postrojenja za prečišćavanje procesne vode
 • desalinizacija primenom reverzne osmoze

Pogodnosti za vas

 • Izbor optimalnog proizvoda zahvaljujući širokoj ponudi pumpi i armatura različitih konstrukcija za sve procese prečišćavanja vode
 • Kompetentan konsalting za planere, proizvođače i korisnike postrojenja zahvaljujući bogatom međunarodnom iskustvu 
 • Postrojenja optimizovana primenom usluga inženjeringa od istog ponuđača, kao npr. dizajn konstrukcije ili hidraulički proračuni 
 • Povećanje učinka postrojenja zahvaljujući inteligentnoj pogonskoj tehnici i regulaciji broja obrtaja
 • Optimalna konfiguracija i izbor odgovarajuće armature pomoću alata KSB Helps i KSB EasySelect
 • Pouzdan međunarodni dobavljač pumpi, armatura i servisnih usluga – već 150 godina na tržištu
 • Servisna rešenja i rešenja za rezervne delove koja pokrivaju kompletan životni ciklus, kao i 24-satno servisiranje zahvaljujući preko 3000 specijalista u 170 servisnih centara širom sveta
Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servisiranje kada je u pitanju KSB SupremeServ znači da ćete biti potpuno obezbeđeni

Od ličnog konsaltinga o montaži i puštanju u rad do remonta i popravki: KSB SupremeServ nudi vam kompletan servis i rezervne delove za pumpe, armature i drugu dodatnu opremu, čak i za uređaje drugih proizvođača. Više od 3500 specijalista u preko 190 servisnih centara na raspolaganju su vam 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Usredsredite se na svoju osnovnu delatnost – za ostalo ćemo se mi pobrinuti.

Maintenance inspection management

Upravljanje inspekcijama

Ispitivanje i remont agregata uz najkraće moguće vreme zastoja: servis kompanije KSB nudi sveobuhvatno upravljanje inspekcijama industrijskih postrojenja i elektrana.

 • Revizija pumpi
 • Revizija armatura
KSB mechanical seals for pumps and valves

Mehanički zaptivači kompanije KSB

Na svakoj pumpi mehanički zaptivač predstavlja jedan od najvažnijih delova. Ove sopstvene zaptivke vratila kompanije KSB predstavljaju garanciju efikasnog rada vašeg postrojenja.

 • Produženi vek trajanja
 • Smanjeni troškovi održavanja i nabavke rezervnih delova