Korpa

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Bazen s vodom za piće u vodovodu

Prečišćavanje vode

Svakog dana sveža i čista voda: izazov koji KSB savršeno savladava.

Kao globalno priznati specijalizovani proizvođač za prečišćavanje vode, KSB postavlja standarde u vodovodima i postrojenjima za desalinizaciju, kako u Parizu, tako i u Njujorku, Sao Paulu, Sidneju ili Singapuru.

Prečišćavanje vode: kompleksan i odgovoran zadatak

Zahvaljujući globalno rastućim potrebama za vodom – posebno u industriji i domaćinstvima – neophodno je sve više sve većih postrojenja za prečišćavanje vode, koja pritom moraju efikasno raditi. Dodatni izazov predstavlja činjenica da će u budućnosti više od 40% vode za piće morati da se dobija desalinizacijom morske vode.

Kako bi se dobila voda za piće ili procesna voda, često je neophodno mehaničko i biološko prečišćavanje vode. Pritom je često potrebno na energetski efikasan način premestiti velike količine vode. Posebno kada je reč o prečišćavanju vode za piće sve komponente pritom moraju zadovoljiti visoke higijenske standarde jer je reč o zdravlju ljudi.

Uz KSB ste bolje opremljeni za svaki izazov

KSB vam pomaže da savladate zahteve po pitanju prečišćavanja vode. Pumpe i armature kompanije KSB obezbeđuju efikasno snabdevanje stanica za prečišćavanje. One pritom rade veoma pouzdano i uz minimalno održavanje.

Zahvaljujući fleksibilnom modularnom sistemu, kompanija KSB u stanju je da za svaki zahtev ponudi odgovarajuću pumpu za vaše postrojenje. Pored toga, pumpe i armature su savršeno međusobno prilagođene. Na taj način proizvodi kompanije KSB omogućavaju rad koji je izuzetno energetski efikasan i doprinose smanjivanju troškova tokom životnog ciklusa vašeg postrojenja.


KSB rešenja za prečišćavanje vode: fleksibilna, dugovečna i efikasna

KSB vam nudi posebno dugotrajne pumpe i armature izuzetnog kvaliteta i inovativne tehnologije, koje zadovoljavaju visoke higijenske standarde, poput Direktive ACS. Tako se pumpe Etanorm uspešno primenjuju za povratno ispiranje filtarskog kotla. Multitec pumpe visokog pritiska osiguravaju optimalno dopremanje tretirane vode za piće. A u postrojenjima za desalinizaciju između ostalog primenjuju se HGM RO pumpe visokog pritiska, kojima ništa ne mogu ni veoma slana morska voda i visoki pritisci.

Pritom KSB i u oblasti obrade vode raspolaže širokim znanjem o primenama. To znanje bazirano je na iskustvu stečenom brojnim uspešno sprovedenim projektima u čitavom svetu. Zahvaljujući sopstvenim istraživanjima kompanija neprekidno proširuje ovo znanje.

Dodatno KSB nudi sveobuhvatne usluge inženjeringa, pomoću kojih naših specijalisti pružaju podršku planerima, proizvođačima i korisnicima postrojenja, npr. pri dizajnu konstrukcije zgrade ili hidrauličkim proračunima optimalnih i efikasnih postrojenja.

Naša ponuda

Za prečišćavanje vode kompanija KSB nudi širok asortiman sledećih proizvoda:

 • aksijalno podeljene pumpe
 • višestepene dubinske pumpe
 • pumpe za odvodnjavanje / prljavu vodu
 • pumpe visokog pritiska
 • pumpe sa cevastim kućištem / pumpe za cevne šahtove
 • pumpe sa spiralnim kućištem
 • pumpe sa potapajućim motorom / potapajući agregati
 • standardne pumpe za vodu
 • armature različitih konstrukcija

Oblasti primene su

 • vodovodi
 • postrojenja za prečišćavanje vode
 • postrojenja za prečišćavanje vode za piće
 • postrojenja za prečišćavanje procesne vode
 • desalinizacija primenom reverzne osmoze

Pogodnosti za vas

 • Izbor optimalnog proizvoda zahvaljujući širokoj ponudi pumpi i armatura različitih konstrukcija za sve procese prečišćavanja vode
 • Kompetentan konsalting za planere, proizvođače i korisnike postrojenja zahvaljujući bogatom međunarodnom iskustvu 
 • Postrojenja optimizovana primenom usluga inženjeringa od istog ponuđača, kao npr. dizajn konstrukcije ili hidraulički proračuni 
 • Povećanje učinka postrojenja zahvaljujući inteligentnoj pogonskoj tehnici i regulaciji broja obrtaja
 • Optimalna konfiguracija i izbor odgovarajuće armature pomoću alata KSB Helps i KSB EasySelect
 • Pouzdan međunarodni dobavljač pumpi, armatura i servisnih usluga – već 150 godina na tržištu
 • Servisna rešenja i rešenja za rezervne delove koja pokrivaju kompletan životni ciklus, kao i 24-satno servisiranje zahvaljujući preko 3000 specijalista u 170 servisnih centara širom sveta

Pronađite odgovarajuće pumpe za obradu vode

Od standardne pumpe za vodu Etanorm do pumpe visokog pritiska Multitec: KSB za sve procese prečišćavanja vode za piće nudi odgovarajuće pumpe i armature.

Etanorm

Etanorm

Horizontalna pumpa sa spiralnim kućištem, jednostepena, s nominalnom snagom i glavnim dimenzijama prema EN 733, s nosačem ležaja, u procesnom dizajnu, sa zamenljivim čaurama vratila / zaštitnim čaurama vratila i prstenovima s prorezom, sa sistemom za regulaciju broja obrtaja montiranim na motor. Uz KSB SuPremE, sinhroni reluktantni motor bez magneta (izuzetak: veličine motora od 0,55 kW / 0,75 kW sa 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 prema IEC TS 60034-30-2:2016, za rad sa sistemom za regulaciju broja obrtaja tipa KSB PumpDrive 2 ili KSB PumpDrive 2 Eco bez davača položaja rotora. Tačke fiksiranja u skladu sa EN 50347, dimenzije kućišta prema DIN V 42673 (07-2011). Dostupna je ATEX varijanta.

MegaCPK

MegaCPK

Horizontalna poprečno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem u procesnom dizajnu s radijalnim kolom i jednim ulazom, jednostepena, prema DIN EN ISO 5199, dimenzije prema DIN EN ISO 2858 s proširenjem za nominalne širine DN25 i ≥DN200, dostupna u velikom broju verzija s različitim materijalima i zaptivkama, a takođe i u varijanti s mokrim vratilom i konusnim prostorom za zaptivače. Dostupna je ATEX varijanta.

Omega

Omega

Horizontalno ili vertikalno postavljena jednostepena uzdužno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem sa radijalnim kolom sa dva ulaza i priključnom prirubnicom prema DIN, EN ili ASME.

Pronađite odgovarajuće armature za obradu vode

ISORIA 10/16

ISORIA 10/16

Centralno postavljena zaporna zaklopka sa četverougaonim krajem vratila prema ISO 5211, elastomerska prstenasta manžetna, s ručnom polugom ili ručnim reduktorskim prenosnikom, pneumatskim, električnim ili hidrauličkim aktuatorom, prstenastim kućištem (T1), kućištem s ušicama za centriranje (T2), kućištem s ušicama za navojnu prirubnicu (T4), kućištem u obliku U-profila bez zaptivne letvice (T5). Tipovi kućišta T2 i T4 omogućavaju jednostrano postavljanje prirubnice i ugradnju u svojstvu završne armature s kontraprirubnicom. Priključci prema EN, ASME i JIS.

SERIE 2000

SERIE 2000

Dvokrilna nepovratna zaklopka u kratkoj verziji, jednodelno kućište od livenog gvožđa s lamelarnim grafitom, liveno gvožđe s kugličnim grafitom, čelik, nerđajući čelik, metalno-elastomerska zaptivka ili metalno-metalna zaptivka, ne zahteva održavanje, priključci prema EN, ASME ili JIS.

SISTO-16TWA

SISTO-16TWA

Membranski ventil prema DIN/EN s prirubnicama, sa držačem u prolaznom obliku za instalacije za vodu za piće prema DIN 1988, s DIN-DVGW odobrenjem za vodu prema ispitivanju W 270, u skladu s najnovijim smernicama UBA o elastomerima, sa zaptivanjem u prolazu i prema spolja zahvaljujući poduprtoj membrani sa žlebovima SISTOMaXX, indikatorom položaja s integrisanom zaštitom vretena, svim funkcionalnim delovima izvan radnog medijuma, ne zahteva održavanje.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servisiranje kada je u pitanju KSB SupremeServ znači da ćete biti potpuno obezbeđeni

Od ličnog konsaltinga o montaži i puštanju u rad do remonta i popravki: KSB SupremeServ nudi vam kompletan servis i rezervne delove za pumpe, armature i drugu dodatnu opremu, čak i za uređaje drugih proizvođača. Više od 3500 specijalista u preko 190 servisnih centara na raspolaganju su vam 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Usredsredite se na svoju osnovnu delatnost – za ostalo ćemo se mi pobrinuti.

Maintenance inspection management

Upravljanje inspekcijama

Ispitivanje i remont agregata uz najkraće moguće vreme zastoja: servis kompanije KSB nudi sveobuhvatno upravljanje inspekcijama industrijskih postrojenja i elektrana.

 • Revizija pumpi
 • Revizija armatura
KSB mechanical seals for pumps and valves

Mehanički zaptivači kompanije KSB

Na svakoj pumpi mehanički zaptivač predstavlja jedan od najvažnijih delova. Ove sopstvene zaptivke vratila kompanije KSB predstavljaju garanciju efikasnog rada vašeg postrojenja.

 • Produženi vek trajanja
 • Smanjeni troškovi održavanja i nabavke rezervnih delova