Korpa

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Stub dalekovoda

Energetika

Ekonomična i bezbedna proizvodnja energije – uz vodeće tehnologije kompanije KSB 

U energetici bitni su besprekoran rad i apsolutna bezbednost. Upravo time se odlikuju proizvodi kompanije KSB. To je učinilo da KSB postane jedan od tržišnih lidera širom sveta.

Ono što je važno u energetici: maksimalna efikasnost i bezbednost

Moderne i savremene pumpe za elektrane i odgovarajuće armature treba da budu efikasne kada je potrošnja energije u pitanju i da troškove održavanja tokom životnog ciklusa budu na niskom nivou. Pored toga, one moraju biti u stanju da izdrže vrlo visoke temperature i pritiske. Besprekoran rad i apsolutna sigurnost su nezamenljivi kada je u pitanju isplativ rad elektrana. Dodatno, veliki izazov našeg savremenog vremena je usklađivanje sve veće potražnje za energijom sa zahtevima po pitanju zaštite životne sredine.

Tehnički usavršen i sveobuhvatan program pumpi kompanije KSB, kao i armature u DIN/ANSI izvedbi ostavljaju odlične utiske na operativce u elektranama i uzgajivače širom sveta. Jer pumpe i armature za elektrane kompanije KSB savršeno su pogodne za optimalnu proizvodnju energije i njeno skladištenje, bez obzira na to da li se koriste u nuklearnim ili elektranama na fosilna goriva, pri proizvodnji obnovljive energije ili u sistemima za daljinsko grejanje. 

Pumpe za elektrane kompanije KSB koriste se u najrazličitijim procesima: one pouzdano transportuju vodu za parni kotao, kondenzat ili rashladnu vodu. Ventili, zaklopke i zasuni visokog pritiska bezbedno blokiraju ove tečnosti.

Pumpe kompanije KSB raspolažu optimalnom hidraulikom i visokoefikasnim pogonima, koji trajno ostvaruju svoj maksimum i uprkos tome pritom garantuju najveću moguću isplativost vašeg postrojenja. Zahvaljujući materijalima otpornim na koroziju i habanje koje je kompanija KSB sama razvila, njene pumpe obezbeđuju maksimalnu pouzdanost pri radu. 
Uz najmodernije simulacione programe, sopstvena ispitna polja i opremu za ispitivanje, KSB optimizuje procese i testira proizvode u realnim uslovima. 

Kao vodeća globalna specijalizovana kompanija za Engineered Business s višedecenijskim iskustvom, KSB vam nudi kompletna rešenja i usluge od strane jednog ponuđača – i prati vas tokom celog životnog ciklusa vašeg postrojenja. od puštanja u rad, preko svakodnevne upotrebe pa sve do eventualnog stavljanja van pogona.

Primene za energetiku

Elektrana na biomasu

Obnovljivi izvori energije

Širom sveta se radi zaštite okoline ulaže u obnovljive izvore energije. U Nemačkoj njen udeo u ukupno proizvedenoj struji trebalo bi da do 2030. poraste na 65 procenata. KSB pomaže da se ovo ostvari.

Elektrane na fosilna goriva

Elektrane na fosilna goriva

Više od 170.000 pumpi i oko 3 miliona komada armatura kompanije KSB u preko 1000 elektrana na fosilna goriva širom sveta osiguravaju efikasnu proizvodnju struje uz male operativne troškove.

Nuklearne elektrane

Nuklearne elektrane

Pri radu atomske centrale postavljaju se strogi zahtevi po pitanju bezbednosti. Rešenja kompanije KSB već više od 40 godina u preko 200 postrojenja širom sveta osiguravaju bezbedne radne tokove.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servisiranje kada je u pitanju KSB SupremeServ znači da ćete biti potpuno obezbeđeni

Od ličnog konsaltinga o montaži i puštanju u rad do remonta i popravki: KSB SupremeServ nudi vam kompletan servis i rezervne delove za pumpe, armature i drugu dodatnu opremu, čak i za uređaje drugih proizvođača. Više od 3500 specijalista u preko 190 servisnih centara na raspolaganju su vam 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Usredsredite se na svoju osnovnu delatnost – za ostalo ćemo se mi pobrinuti.