Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Površinska obrada materijala

"Površinska" obrada materijala "duboko" smišljena

KSB je specijalizovani proizvođač u oblasti površinske obrade materijala i nudi odgovarajuće proizvode za brojne primene. Visok kvalitet pritom osigurava bezbedno odvijanje procesa.

Površinska obrada materijala

Uopšte nisu površinski: izazovi koje donosi tehnologija površinske obrade materijala

U tehnologiji površinske obrade materijala često se primenjuju agresivni i korozivni medijumi – npr. u mokrim hemijskim postrojenjima za izradu štampanih pločica ili kod galvanizacije, za koju se koristi kiseli ili bazni postupci. Teški uslovi rada i ekstremni okolni uticaju postavljaju velike izazove pred upotrebljene komponente. Pumpe i armature moraju da izdrže ova opterećenja, do kojih dolazi u najrazličitijim procesima i da u svakom trenutku garantuju bezbedan rad bez smetnji. U isto vreme, operativni troškovi ne smeju ispasti iz šina.

Najveći kvalitet proizvoda za maksimalnu procesnu bezbednost

Bez obzira da li je reč o specijalizovanom ili univerzalnom proizvodu: svi proizvodi kompanije KSB za površinsku tehnologiju obrade materijala učiniće da se vaši procesi odvijaju bez smetnji, bezbedno i uz minimalno održavanje. 

Pored brojnih prednosti, KSB-ova sistemska rešenja, armature i pumpe za površinsku obradu materijala ubedljivi su i po pitanju ekonomičnosti. Primenom KSB proizvoda za automatizaciju, kao što je PumpDrive ili MyFlow, moguće je smanjiti broj pumpi na minimum. Rezultat: značajne uštede na rezervnim delovima i potrošnji energije.
Pored toga, uz FluidFuture možete dodatno optimizovati energetsku efikasnost svog postrojenja, a samim tim i značajno smanjiti njegove operativne troškove. 

KSB  blisko sarađuje s industrijskim potrošačima i proizvođačima postrojenja u oblasti površinske obrade materijala. Zahvaljujući tome, profitiraćete od velike kompetentnosti kada je u pitanju konsalting.

Proizvodi kompanije KSB dorasli su svakom izazovu u površinskoj obradi materijala

Zahvaljujući izuzetno otpornim materijalima i inovativnoj tehnologiji, pumpe i armature kompanije KSB izdržavaju u procesima površinske obrade materijala prisutne agresivne i korozivne medijume – u postrojenjima za čišćenje i pranje, postrojenjima za lakiranje i kupkama za odmašćivanje, kao i kod predtretmana, snabdevanja ultrafiltratom i procesima odlaganja. Koriste se takođe i za postupke potapanja i prskanja.

Bez obzira na to koriste li se pri odmašćivanju, ispiranju, aktiviranju, pasivizaciji i fosfatiranju ili pri električnom lakiranju potapanjem, uz moćne pumpe i materijale i optimalnu regulaciju i nadzor pumpnog postrojenja, kompanija KSB osigurava da će transportni medijum biti dostupan u pravom trenutku, na pravom mestu, u pravoj količini i pod pravim pritiskom. 

Na taj način kompanija KSB uz najveću moguću pažnju i uz materijale razvijene upravo za površinsku obradu materijala zadovoljava  zahteve koji agresivni i korozivni medijumi postavljaju pred površinsku tehniku.

Naša ponuda

Za površinsku obradu materijala KSB nudi širok asortiman sledećih proizvoda:

 • linijske pumpe
 • standardne/blok pumpe
 • procesne pumpe
 • pumpe za medijume s čvrstim česticama
 • samousisne pumpe
 • pumpe visokog pritiska
 • pogonsku tehniku
 • regulatori broja obrtaja
 • potapajuće pumpe

Oblasti primene su

 • postrojenja za čišćenje/pranje 
 • ispiranje (primena pri prskanju i potapanju)  
 • kupke za odmašćivanje
 • aktiviranje/fosfatiranje/pasivizacija
 • električno lakiranje potapanjem (anodno i katodno) 
 • demineralizovana voda / snabdevanje recirkulatom/ultrafiltratom 
 • procesi odlaganja

Pogodnosti za vas

 • optimalne pumpe i rešenja za sve primene
 • bezbedni procesi bez smetnji čak i kod zahtevnih Medijumi
 • garantovano konstantan kvalitet procesa 
 • nežan transport zahvaljujući efikasnim geometrijama radnog kola
 • energetski efikasni procesi zahvaljujući sistemskim proizvodima kompanije KSB 
 • mali troškovi tokom životnog ciklusa 
 • sveobuhvatna podrška koja obuhvata održavanje i popravke
 • KSB je tu za vas širom sveta: u više od 170 servisnih centara sa preko 3000 specijalizovanih servisera
Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servisiranje kada je u pitanju KSB SupremeServ znači da ćete biti potpuno obezbeđeni

Od ličnog konsaltinga o montaži i puštanju u rad do remonta i popravki: KSB SupremeServ nudi vam kompletan servis i rezervne delove za pumpe, armature i drugu dodatnu opremu, čak i za uređaje drugih proizvođača. Više od 3500 specijalista u preko 190 servisnih centara na raspolaganju su vam 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Usredsredite se na svoju osnovnu delatnost – za ostalo ćemo se mi pobrinuti.

Inspection service

Kontrolno servisiranje

Periodičnim servisom kompanije KSB obezbeđuje se redovan kontrolni servis i održavanjem pumpi, koji obezbeđuju siguran rad i veću efikasnost vašeg postrojenja.

 • Preventiva protiv zastoja
 • Dostupnost 24 sata
KSB mechanical seals for pumps and valves

Mehanički zaptivači kompanije KSB

Na svakoj pumpi mehanički zaptivač predstavlja jedan od najvažnijih delova. Ove sopstvene zaptivke vratila kompanije KSB predstavljaju garanciju efikasnog rada vašeg postrojenja.

 • Produženi vek trajanja
 • Smanjeni troškovi održavanja i nabavke rezervnih delova