Korpa

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Pumpe kompanije KSB za održavanje nivoa vode i transport procesne vode nude veliku efikasnost u rudarstvu.

Procesna voda i održavanje nivoa vode

KSB isporučuje moćne pumpe za održavanje nivoa vode / odvodnjavanje u rudarstvu i za transport procesne vode, koje doprinose boljim rezultatima vašeg poslovanja.

Pumpe za vodu za primenu u rudarstvu moraju štedeti dragocenu vodu, ali u isto vreme transportovati nezgodne medijume s velikim brojem čestica. Pumpe visokog učinka i servisna ponuda kompanije KSB pomažu vam da savladate stroge zahteve po pitanju održavanja nivoa vode / odvodnjavanja u rudarstvu i transporta procesne vode bez gubitka performansi.

Za održavanje nivoa vode / odvodnjavanje i transport procesne vode potrebne su dugovečne i efikasne pumpe

Voda je od ključnog značaja za odvijanje procesa u rudarstvu, što znači i da je za rukovanje ovim dragocenim resursom potrebna efikasna tehnika. Pored obezbeđivanja, recikliranja i pripreme procesne vode, održavanje nivoa vode / odvodnjavanje u rudarstvu predstavlja dodatni zahtevan zadataka. Ako se podzemna voda ne uklanja redovno, rudnik će se napuniti vodom – efikasni sistemi za održavanje nivoa vode stoga predstavljaju važan činilac pri održavanju rudnika. I procesna voda i voda koja se transportuje pri održavanju nivoa vode / odvodnjavanju mogu imati abrazivne i korozivne sastojke. Proizvodi koji su projektovani za ovu namenu stoga moraju biti robustni i pouzdani. Bez obzira na to da li vaša primena zahteva transport medijuma s velikim brojem čestica ili grubih, abrazivnih materijala poput peska i šljunka, od odlučujuće važnosti je da pronađete odgovarajuće pumpe za vodu i sisteme za primenu u rudarstvu koje će zadovoljiti vaše konkretne zahteve. Dobro međusobno prilagođeni sistemi doprinose maksimizaciji veka trajanja i efikasnosti vaših postrojenja uz istovremenu optimizaciju odnosa cene i kvaliteta.

KSB isporučuje specijalno projektovane pumpe za ekstremno zahtevne medijume s velikim udelom čestica

KSB razvija i isporučuje rešenja za mnoge procese u rudarstvu koji podrazumevaju transport vode. Naše pumpe koriste se za snabdevanje vodom, recikliranje vode i prečišćavanje vode, što obuhvata i prečišćavanje otpadne i procesne vode, kao i odvodnjavanje mulja. Kada je reč o sistemima za odvodnjavanje i održavanje nivoa vode, naše pumpe i usluge obezbeđuju pouzdano spuštanje nivoa podzemnih voda, kako pri održavanju nivoa vode u nadzemnim i podzemnim rudnicima, tako i pri odvodnjavanju rudarskih okana.
Naš sveobuhvatan portfolio proizvoda obuhvata pumpe sa potapajućim motorom, pumpe za održavanje nivoa vode, potapajuće agregate, procesne pumpe za vodu i druge procesne pumpe, što znači da ćete uvek pronaći proizvod koji zadovoljava vaše zahteve. Rešenja prilagođena kupcima, kojima se ostvaruje najveća efikasnost i smanjuju operativni troškovi, takođe su na raspolaganju. Kao jedan od vodećih ponuđača kompletnih pumpnih agregata, možemo vam pomoći i pri rekonstrukciji vaše pumpne flote, kao i pri osmišljavanju racionalnijih postupaka održavanja. Rezultat: robustna i nekomplikovana rešenja od strane jednog ponuđača – podržana najboljim servisom u celoj industrijskoj grani.

Dokazana tehnika za održavanje nivoa vode / odvodnjavanje u rudarstvu i transport procesne vode u kombinaciji s korisničkim servisom s punim paketom usluga

Prvoklasna tehnika i višedecenijsko iskustvo predstavljaju osnovu dokazanog kvaliteta naših pumpi. Učestvovanjem u međunarodnim projektima stekli smo preko 90 godina projektnog iskustva u rudarstvu i u stanju smo da ova temeljna stručna znanja unesemo u svaki novi projekat. Zahvaljujući primeni odličnih materijala otpornih na koroziju i abraziju u stanju smo da ponudimo robustne i dugovečne proizvode koji osiguravaju besprekoran rad vaših postrojenja. 
Naši klijenti ne dobijaju samo precizno projektovane pumpne sisteme, već i sveobuhvatnu podršku kod svih rešenja koja nudimo za transport procesne vode i održavanje nivoa vode; u to spadaju i ugradnja i podešavanje postrojenja na licu mesta. Zahvaljujući širokoj mreži lokalnih servisnih centara, kada je potrebno održavanje, na raspolaganju su vam naši stručni radnici i važni rezervni delovi, i to u vašoj neposrednoj blizini. Ovom sveobuhvatnom servisnom ponudom minimizujete zastoje i operativne troškove svojih postrojenja. 
Obratite nam se kako bismo zajedno razmotrili kako vam možemo pomoći pri redukciji, recikliranju i prečišćavanju procesne vode, kao i pri upravljanju podzemnim vodama.