Korpa
Slika postrojenja za prečišćavanje iz vazduha

Prerada otpadnih voda

Kada je u pitanju prerada otpadnih voda, poverenje se ukazuje KSB-u, i to širom sveta

KSB širom sveta postavlja standarde kada je u pitanju tretman otpadnih voda. Postrojenje za prečišćavanje u Šangaju, jedno od najvećih u Aziji, samo je jedan od primera zadovoljstva proizvodima kompanije KSB.

Izazovi pri preradi otpadnih voda sve su veći

Kada je u pitanju prečišćavanje otpadnih voda, proizvođači postrojenja širom sveta suočavaju se s istim izazovom: u otpadnim vodama ili prljavoj, odnosno površinskoj vodi nalazi se sve više čvrstih materija, poput vlažnih maramica i drugih sadržaja koji prave pletenice i mogu da blokiraju pumpe. Uprkos tome, postrojenje za prečišćavanje – upravo u vreme smanjenih budžeta i povećane kompleksnosti procesa – mora omogućavati što je moguće efikasniji rad bez smetnji i uz minimalno održavanje.

Pumpe za otpadne vode koje se koriste za preradu otpadnih voda u postrojenju za prečišćavanje

Pumpe za otpadne vode KSB Sewatec u centralnom postrojenju za prečišćavanje u Folkahu u Nemačkoj


Uz KSB prerada otpadnih voda odvija se bezbedno i efikasno

Kao kompanija specijalizovana za tretman otpadnih voda, KSB vam nudi prilagođena kompletna rešenja za pumpe, armature i servisiranje, zahvaljujući kojima možete da obezbedite efikasan i bezbedan rad svog postrojenja. Optimizovanim procesima povećava se kapacitet vašeg postrojenja uz istovremeno smanjivanje troškova održavanja.

Energetski efikasne pumpe kompanije KSB, koje zahtevaju minimalno održavanje, primenjuju se u svim fazama prečišćavanja u postrojenjima za prečišćavanje, npr. pri preliminarnom prečišćavanju u ulaznoj pumpnoj stanici, transportu primarnog i plivajućeg mulja, kao i pri cirkulaciji aktiviranog mulja kod biološkog tretmana otpadnih voda.

Pumpe za otpadne vode kompanije KSB: rad bez blokiranja i sigurnosni zastoj.

Pumpe za otpadne vode kompanije KSB iz serija Amarex KRT i Sewatec zahvaljujući svojim radnim kolima s velikim slobodnim prolazima koja se ne začepljuju ni pri velikom udelu čvrstih čestica za efikasne procese. Pogoni koji štede energiju, materijali otporni na habanje i inteligentna automatizaciona tehnika optimizuju vaše procese, povećavaju kapacitet vašeg postrojenja i obezbeđuju manje potrebe za održavanjem. Uzdužno vodonepropusni uvodnici kablova i prstenaste klizne zaptivke sa omotanim oprugama za posebno abrazivne otpadne vode predstavljaju posebne detalje, koji pružaju još veću bezbednost.

Mikseri i mešalice kompanije KSB cirkulacijom otpadne vode osiguravaju razgradnju štetnih materija. Tako mešalica Amaprop kompanije KSB svojom optimizovanom hidraulikom, propelerom otpornim na lomljenje i posebno dugim intervalima održavanja u svom segmentu postavlja nove standarde. Uz to dolaze pouzdane armature, kao što je pločasti zasun HERA BD, koji npr. služi za zatvaranje cevovoda pri obavljanju radova na održavanju.

Sve specifikacije učinka pumpi za otpadne vode proveravaju se na našim fabričkim ispitnim poljima. A za optimalnu i ekonomičnu konfiguraciju pumpi na raspolaganje vam stavljamo dva profesionalna softverska rešenja, KSB Helps i KSB EasySelect.

KSB vam zahvaljujući višedecenijskom prisustvu na tržištu nudi sveobuhvatno znanje o primenama – čak i kada su u pitanju veliki projekti. Pritom ćete profitirati od toga što će specijalisti za primene i servisiranje biti uz vas tokom kompletnog životnog ciklusa vašeg postrojenja.

Naša ponuda

Za preradu otpadnih voda kompanija KSB nudi širok asortiman sledećih proizvoda:

 • pumpe za otpadne vode sa suvim izvođenjem
 • uređaji za povećavanje pritiska
 • pumpe visokog pritiska
 • linijske pumpe
 • mikseri, mešalice, postrojenja za čišćenje bazena
 • standardne pumpe
 • potapajuće recirkulacione pumpe
 • pumpe u cevnim kolonama i šahtovske pumpe
 • pumpe sa spiralnim kućištem
 • pumpe sa potapajućim motorom

Oblasti primene su

 • postrojenja za prečišćavanje s mehaničkom, biološkom i hemijskom obradom otpadnih voda
 • prečišćavanje mulja
 • prelivanje poplavnih voda i kišnice 
 • čišćenje bazena 
 • odvodnjavanje površina
 • isušivanje

Pogodnosti za vas

 • Izbor optimalnog proizvoda zahvaljujući širokoj ponudi pumpi različitih konstrukcija za sve procese prerade otpadnih voda
 • Kompetentan konsalting za planere, proizvođače i korisnike postrojenja zahvaljujući bogatom međunarodnom iskustvu 
 • Bezbedan i efikasan rad zahvaljujući radnim kolima koja se ne začepljuju i energetski efikasnim pogonima
 • Optimalna konfiguracija i izbor odgovarajuće armature pomoću alata KSB Helps i KSB EasySelect
 • Pouzdan međunarodni dobavljač pumpi, armatura i servisnih usluga – već 150 godina na tržištu
 • Servisna rešenja i rešenja za rezervne delove koja pokrivaju kompletan životni ciklus, kao i 24-satno servisiranje zahvaljujući preko 3000 specijalista u 170 servisnih centara širom sveta

Pronađite odgovarajuće pumpe za preradu otpadnih voda

Bez obzira na to da li se radi o industrijskom ili komunalnom tretmanu otpadnih voda:

KSB nudi odgovarajući proizvod za sve izazove u postrojenjima za prečišćavanje.

Amarex KRT

Amarex KRT

Horizontalna ili vertikalna jednostepena pumpa sa potopivim motorom kao agregat blok pumpe sa različitim oblicima radnog kola nove generacije, sa mokrim ili suvim postavljanjem, u stacionarnoj ili mobilnoj verziji, sa energetski štedljivim motorom i dostupna u verziji sa protiveksplozivnom zaštitom.

Sewatec

Sewatec

Horizontalno ili vertikalno postavljena pumpa sa spiralnim kućištem s različitim oblicima radnog kola nove generacije, s potisnom prirubnicom prema standardima DIN i ANSI, dostupna u verziji sa zaštitom od eksplozije.

AmaProp

AmaProp

Horizontalna mešalica potapajućeg motora sa samočistećim ECB propelerom u blok verziji i pogonom putem koaksijalnog cilindričnog prenosnog zupčanika, dostupna u verziji sa zaštitom od eksplozije.

Pronađite odgovarajuće armature za preradu otpadnih voda

HERA-BD

HERA-BD

Pločasti zasun prema DIN/EN u kratkoj verziji s jednodelnim ili dvodelnim kućištem od livenog gvožđa s kugličnim grafitom, obostranim zaptivanjem, s mehaničkim zaptivačem, vretenom koje se ne podiže i zaštitom od korozije zahvaljujući epoksidnom premazu.

COBRA-SGP/SGO

COBRA-SGP/SGO

Zaporni zasun prema DIN/EN s prirubnicama, klinom s elastomerskim premazom, prirubnicom poklopca, rotirajućim vretenom, unutrašnjim navojem vretena i kućištem od livenog gvožđa s kugličnim grafitom.

APORIS-DEB02

APORIS-DEB02

Dvostruko ekscentrična zaporna zaklopka s epoksidnim premazom, apsolutnim zaptivanjem u oba smera protoka, prirubničkim priključkom prema EN standardima, kućištem i sklapajućim diskom od livenog gvožđa s kugličnim grafitom.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servisiranje kada je u pitanju KSB SupremeServ znači da ćete biti potpuno obezbeđeni

Od ličnog konsaltinga o montaži i puštanju u rad do remonta i popravki: KSB SupremeServ nudi vam kompletan servis i rezervne delove za pumpe, armature i drugu dodatnu opremu, čak i za uređaje drugih proizvođača. Više od 3500 specijalista u preko 190 servisnih centara na raspolaganju su vam 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Usredsredite se na svoju osnovnu delatnost – za ostalo ćemo se mi pobrinuti.

Inspection service

Kontrolno servisiranje

Periodičnim servisom kompanije KSB obezbeđuje se redovan kontrolni servis i održavanjem pumpi, koji obezbeđuju siguran rad i veću efikasnost vašeg postrojenja.

 • Preventiva protiv zastoja
 • Dostupnost 24 sata
3D printing for pumps and valves

3D štampa

3D štampanje otvara nove mogućnosti nabavke rezervnih delova. To je idealno u slučaju da vam je rezervni deo hitno potreban.

 • Aditivna proizvodnja rezervnih delova
 • Kratak rok isporuke
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzni inženjering

Reverzni inženjering omogućava brzo reprodukovanje rezervnih delova pumpi koji su teško dostupni ili se više uopšte ne proizvode.

 • Jednostavno pravljenje kopija rezervnih delova
 • Kvalitet jednak originalnom