Korpa
Elektrana na biomasu

Obnovljivi izvori energije

Podstičemo budućnost proizvodnje energije: KSB ima snagu za to

Širom sveta se radi zaštite okoline ulaže u obnovljive izvore energije. U Nemačkoj njen udeo u ukupno proizvedenoj struji trebalo bi da do 2030. poraste na 65 procenata. KSB pomaže da se ovo ostvari.

Za održivu zaštitu životne sredine potrebni su pouzdani i dugovečni proizvodi 

Pouzdanost i dugo korišćenje igraju posebno važnu ulogu kada su u pitanju proizvodi za proizvodnju čiste energije. Razlog tome leži u činjenici da su pumpe i armature u ovoj oblasti delom izložene vrlo agresivnim uticajima okoline. Stoga je važno da postrojenja uprkos tome u svakom trenutku rade bez smetnji.

Uspešno iskoristite čistu energiju – uz proizvode kompanije KSB

KSB u oblasti čiste energije nudi posebno pouzdane i robusne proizvode, koji su u stanju da izdrže i najteže uslove, kao prilikom rada sa morskom vodom ili rada u atmosferi slanog morskog vazduha. Zahvaljujući tome, troškovi za održavanje i popravku, kao i troškovi tokom životnog ciklusa svedeni su na najmanju moguću meru. Na ovaj način pumpe i armature kompanije KSB od samog početka značajno doprinose ostvarenju optimalne isplativosti vašeg postrojenja.

KSB proizvodi mogu se koristiti u gotovo svim sistemima za proizvodnju obnovljive energije – od vetroturbina preko solarnih termoelektrana pa sve do sistema za proizvodnju biogasa. Oni se primenjuju u primarnim i sekundarnim procesima i služe za crpljenje vode za hlađenje, odnosno morske vode, transport tečnosti, napajanje kotlova ili rukovanje postrojenjima za povećanje pritiska, čišćenje i gašenje požara.

Visokoefikasna tehnika: pogon za vaš uspeh

Pumpe za elektrane kompanije KSB odlikuju se optimizovanom hidraulikom s visokoefikasnim pogonom, tako da su u stanju da trajno pružaju vrhunske rezultate. One npr. transportuju vrele tečnosti za prenos toplote u solarnim elektranama, slanu morsku vodu za hlađenje vetrogeneratora ili osiguravaju da se rad elektrana na biomasu i postrojenja za biogas odvija bez problema.

Naša ponuda

Za oblast obnovljive energije kompanija KSB nudi širok asortiman sledećih proizvoda:

 • standardne, blok i linijske pumpe
 • pumpe za desalinizaciju reverznom osmozom
 • pumpe za vruću vodu i cirkulacione pumpe za grejanje
 • hemijske standardne pumpe i procesne pumpe
 • pumpe sa potapajućim motorom i pumpe za cevne šahtove
 • potopive motorne pumpe
 • pumpe za elektrane

Oblasti primene su

 • solarne termoelektrane
 • vetrogeneratori (na kopnu i otvorenom moru)
 • elektrane na biomasu
 • postrojenja za biogas
 • geotermalna postrojenja
 • primene za CO2
 • desalinizacija morske vode / reverzna osmoza

Pogodnosti za vas

 • Mali troškovi tokom životnog ciklusa zahvaljujući niskim troškovima rada, održavanja i popravke
 • Efikasne i pouzdane komponente – optimizovane u pogledu pouzdanosti pri radu
 • Sveobuhvatan program proizvoda za sve primene iz oblasti obnovljive energije
 • Obavljanje ispitnog i probnog rada i pri realnim uslovima rada
 • Nadzor i puštanje u rad
 • Modernizacija i optimizacija postrojenja primenom odgovarajućih mera naknadnog opremanja
 • Jedna osoba za kontakt za sve faze vašeg projekta
 • Servis dostupan 24 sata dnevno sa preko 170 servisnih centara širom sveta

Pronađite odgovarajuće pumpe za izvore čiste energije

Bez obzira na to da li se radi o solarnoj elektrani ili vetrogeneratoru: KSB nudi odgovarajuće proizvode za sve oblike čiste energije.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Horizontalna poprečno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem s obostranim ležajevima za teške uslove prema API 610, ISO 13709 (heavy-duty), tip BB2, s radijalnim kolima, jednim i dva ulaza, jednim i dva stepena i s nožicama pumpe u sredini osovine. Dostupna je ATEX varijanta.

HGM/HGM-S

HGM/HGM-S

Horizontalna poprečno podeljena višestepena segmentna pumpa koja se podmazuje medijumom s radijalnim kolima, s jednim aksijalnim i radijalnim ulazom.

CPKN

CPKN

Horizontalna pumpa sa poprečno podeljenim spiralnim kućištem u procesnom dizajnu sa radijalnim kolom sa jednim tokom, jednostepena, prema ISO 2858 / ISO 5199, dostupna i u varijanti s mokrim vratilom, konusnim prostorom za zaptivače i/ili poluotvorenim radnim kolom. Dostupna je ATEX varijanta.

Omega

Omega

Horizontalno ili vertikalno postavljena jednostepena uzdužno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem sa radijalnim kolom sa dva ulaza i priključnom prirubnicom prema DIN, EN ili ASME.

Pronađite odgovarajuće armature za izvore čiste energije

NORI 40 ZXL/ZXS

NORI 40 ZXL/ZXS

Zaporni ventil prema DIN/EN s prirubnicama (ZXL), zavarenim krajevima ili spojevima (ZXS), s mehaničkim zaptivačem, ravnim gornjim delom, zapornim ili prigušnim konusom, rotirajućim vretenom, zaptivnim površinama od hromiranog čelika ili stelita otpornog na habanje i koroziju.

NORI 160 ZXL/ZXS

NORI 160 ZXL/ZXS

Zaporni ventil prema DIN/EN s prirubnicama (ZXL), zavarenim krajevima ili spojevima (ZXS), s mehaničkim zaptivačem, ravnim gornjim delom, zapornim ili prigušnim konusom, rotirajućim vretenom, zaptivnim površinama od 17% hromiranog čelika ili stelita otpornog na habanje i koroziju.

STAAL 40 AKD/AKDS

STAAL 40 AKD/AKDS

Zaporni zasun prema DIN/EN s prirubnicama (AKD) ili zavarenim krajevima (AKDS), sa prirubnicom poklopca, kovanim ili zavarenim kućištem, vretenom koje se ne obrće, pokretnim klinastim pločama za precizno prilagođavanje sedištima kućišta, zaptivnim površinama od 17% hromiranog čelika otpornog na habanje i koroziju.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servisiranje kada je u pitanju KSB SupremeServ znači da ćete biti potpuno obezbeđeni

Od ličnog konsaltinga o montaži i puštanju u rad do remonta i popravki: KSB SupremeServ nudi vam kompletan servis i rezervne delove za pumpe, armature i drugu dodatnu opremu, čak i za uređaje drugih proizvođača. Više od 3500 specijalista u preko 190 servisnih centara na raspolaganju su vam 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Usredsredite se na svoju osnovnu delatnost – za ostalo ćemo se mi pobrinuti.

Technical consultancy for pumps and valves

Tehnički konsalting

Kao ponuđač kompletnih rešenja, KSB vas savetuje u svakoj fazi životnog ciklusa vašeg proizvoda ili postrojenja.

 • Ušteda novca zahvaljujući optimizaciji postrojenja
 • Povećavanje raspoloživosti postrojenja
3D printing for pumps and valves

3D štampa

3D štampanje otvara nove mogućnosti nabavke rezervnih delova. To je idealno u slučaju da vam je rezervni deo hitno potreban.

 • Aditivna proizvodnja rezervnih delova
 • Kratak rok isporuke