Korpa

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Postrojenje za proizvodnju pređe

Tekstilna industrija

Proizvodi kompanije KSB oplemenjuju sve procese u tehnici proizvodnje tekstila

U tekstilnoj industriji se uz korišćenje velike količine vode i energije proizvode i obrađuju tekstilna vlakna. Tu su traženi inovativni i efikasni proizvodi, kao što su pumpe kompanije KSB.

Baš strogi kriterijumi: zahtevi u tekstilnoj industriji

Dok pumpe za tekstilnu industriju u proizvodnji pređe nisu izložene strogim zahtevima, od pumpi pri završnoj obradi u proizvodnji tekstila se zahteva mnogo toga: izbeljivač, boje i drugi tečni medijumi mogu dovesti do oštećenja, mešanja boja i pojave nečistoća u postrojenju. Pored toga, tokom proizvodnje vlakana povećava se udeo čvrstih materija u medijumu koji treba transportovati. 

To zahteva pumpe koje će izdržati teške uslove i delimično agresivne medijume i pritom se neće začepiti. Pored toga, upotrebljene pumpe treba da rade energetski efikasno, jer su pri obradi tekstila potrebne velike količine vode i energije.

Proizvodi kompanije KSB donose prednosti na koje možete biti ponosni

KSB pumpe i armature koje se koriste u tekstilnoj industriji omogućavaju efikasnu proizvodnju vlakana i pređe, bojenje, izbeljivanje i oplemenjivanje bez smetnji. Pri proizvodnji pređe koriste se npr. pumpe za tretiranje vazduha i klimatizaciju. Kada je reč o završnoj obradi, kompanija KSB oslanja se na robustne pumpe i proizvode od nerđajućeg čelika, koji se lako čiste kako bi izbegla oštećenja, mešanja boje i pojavu nečistoća. Zahvaljujući tome, pumpe kompanije KSB obezbeđuju pouzdan rad vaših postrojenja bez smetnji u svakom trenutku, bez obzira na to koji medijum transportujete. 

A zbog činjenice da energetski bilans pri proizvodnji tekstila predstavlja toliko važnu temu, KSB-ove pumpe su koncipirane tako da svoja postrojenja možete koristiti na maksimalno efikasan način.

Pumpe kompanije KSB za tekstilnu industriju nude više od standardnih

Pumpe i armature kompanije KSB po materijalu, sastavu i konstrukciji prilagođene su posebnim zahtevima koje postavlja industrija tekstila i odeće. Rezultat: dug životni vek i mali troškovi održavanja. 
Pored toga, proizvodi kompanije KSB odlikuju se specijalnim tehnikama regulacije, koje čine njihov rad dugoročno efikasnijim i bezbednijim. 
Najistaknutija pumpa kompanije KSB za proizvodnju tekstila pritom je standardna hemijska pumpa MegaCPK. Smatra se da su njenom pojavom uspostavljeni brojni standardi. Ona se posebno koristi pri transportu agresivnih tečnosti. Odlikuje se energetskom efikasnošću, velikim brojem varijanti i pouzdanošću pri radu.  
Pritom kompanija KSB ima dugogodišnje iskustvo i bogata stručna znanja iz oblasti prerade tekstila i pored inovativnih proizvoda nudi vam i sveobuhvatna servisna rešenja.

Naša ponuda

Za tekstilnu industriju KSB nudi širok asortiman sledećih proizvoda:

 • hemijske standardne pumpe
 • standardne/blok pumpe
 • pumpe visokog pritiska
 • procesne pumpe
 • centrifugalne pumpe od nerđajućeg čelika
 • zaporni ventili
 • automatizaciona i pogonska tehnika
 • regulatori broja obrtaja

Oblasti primene su između ostalih

 • različiti procesi pri proizvodnji vlakana i pređe 
 • specijalne primene poput bojenja, izbeljivanja i oplemenjivanja 
 • tretiranje vazduha i klimatizacija pri proizvodnji pređe
 • Prerada otpadnih voda

Pogodnosti za vas

 • Jedinstveni portfolio koji čine pumpe, armature, pogoni i automatizaciona tehnika 
 • Za svaki transportni medijum dostupan je proizvod koji je najprikladniji
 • Moćne i energetski efikasne pumpe koje se ne začepljuju i u stanju su da izađu na kraj i sa agresivnim tečnostima  
 • Dugoročne uštede na troškovima energije zahvaljujući specijalnim tehnikama regulacije
 • Dug životni vek i mali troškovi održavanja zahvaljujući prilagođenom materijalu, sastavu i konstrukciji
 • 24-satno servisiranje koje obavljaju iskusni tehničari iz više od 170 servisnih centara

Pronađite odgovarajuće pumpe za proizvodnju tekstila

KSB nudi veliki broj inovativnih proizvoda za proizvodnju tekstila. Ovde možete pronaći neke od njih:

MegaCPK

MegaCPK

Horizontalna poprečno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem u procesnom dizajnu s radijalnim kolom i jednim ulazom, jednostepena, prema DIN EN ISO 5199, dimenzije prema DIN EN ISO 2858 s proširenjem za nominalne širine DN25 i ≥DN200, dostupna u velikom broju verzija s različitim materijalima i zaptivkama, a takođe i u varijanti s mokrim vratilom i konusnim prostorom za zaptivače. Dostupna je ATEX varijanta.

Movitec

Movitec

Višestepena vertikalna centrifugalna pumpa visokog pritiska segmentne konstrukcije s naspramnim usisnim i potisnim nastavcima istoimene nominalne širine (linijska verzija) i blok verziji za pogon. Uz KSB SuPremE, sinhroni reluktantni motor bez magneta (izuzetak: veličine motora 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 prema IEC TS 60034-30-2: 2016, za rad u sistemu za regulaciju broja obrtaja tipa KSB PumpDrive 2 ili KSB PumpDrive 2 Eco bez davača položaja rotora. Tačke fiksiranja u skladu sa EN 50347, dimenzije kućišta prema DIN V 42673 (07-2011). Dostupna je ATEX varijanta.

Multitec

Multitec

Višestepena horizontalna ili vertikalna centrifugalna pumpa segmentne konstrukcije u verziji s osnovnom pločom i blok verziji, s aksijalnim ili radijalnim usisnim nastavkom, livenim radijalnim radnim kolima i sistemom za regulaciju broja obrtaja montiranim na motor. Dostupna je ATEX varijanta.

Etanorm

Etanorm

Horizontalna pumpa sa spiralnim kućištem, jednostepena, s nominalnom snagom i glavnim dimenzijama prema EN 733, s nosačem ležaja, u procesnom dizajnu, sa zamenljivim čaurama vratila / zaštitnim čaurama vratila i prstenovima s prorezom, sa sistemom za regulaciju broja obrtaja montiranim na motor. Uz KSB SuPremE, sinhroni reluktantni motor bez magneta (izuzetak: veličine motora od 0,55 kW / 0,75 kW sa 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 prema IEC TS 60034-30-2:2016, za rad sa sistemom za regulaciju broja obrtaja tipa KSB PumpDrive 2 ili KSB PumpDrive 2 Eco bez davača položaja rotora. Tačke fiksiranja u skladu sa EN 50347, dimenzije kućišta prema DIN V 42673 (07-2011). Dostupna je ATEX varijanta.

Etanorm SYT

Etanorm SYT

Pumpa sa spiralnim kućištem, horizontalna montaža, procesni dizajn, jednostepena, snage i dimenzije prema EN 733, radijalno podeljeno spiralno kućište s livenim nožicama pumpe, zamenljivi prstenovi s prorezom, zatvoreno radijalno kolo sa zakrivljenim lopaticama, pojedinačna prstenasta klizna zaptivka prema EN 12756, dvostruka prstenasta klizna zaptivka prema EN 12756, ležajevi na pogonskoj strani: valjkasti ležajevi, ležajevi na strani pumpe: klizni ležajevi, s motorom KSB SuPremE bez magneta (izuzetak: veličine motora 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 i sistem za regulaciju broja obrtaja PumpDrive, dostupna u ATEX verziji

Pronađite odgovarajuće armature za proizvodnju tekstila

BOA-H

BOA-H

Zaporni ventil prema DIN/EN s prirubnicama, s naboranim mehom, ravnim gornjim delom, s zapornim ili prigušnim konusom, serijski dostupnim indikatorom položaja sa sistemom kodiranja bojom radi razlikovanja verzija, izmenljivim konusom, zaštićenim naboranim mehom pri kompletno otvorenoj armaturi, zaptivnim površinama od hromiranog čelika ili hrom-nikl-čelika otpornog na habanje i koroziju.

ISORIA 10/16

ISORIA 10/16

Centralno postavljena zaporna zaklopka sa četverougaonim krajem vratila prema ISO 5211, elastomerska prstenasta manžetna, s ručnom polugom ili ručnim reduktorskim prenosnikom, pneumatskim, električnim ili hidrauličkim aktuatorom, prstenastim kućištem (T1), kućištem s ušicama za centriranje (T2), kućištem s ušicama za navojnu prirubnicu (T4), kućištem u obliku U-profila bez zaptivne letvice (T5). Tipovi kućišta T2 i T4 omogućavaju jednostrano postavljanje prirubnice i ugradnju u svojstvu završne armature s kontraprirubnicom. Priključci prema EN, ASME i JIS.

KE

KE

Centralno postavljena zaporna zaklopka s četvorougaonim krajem vratila prema ISO 5211 i PFA prstenasta manžetna. S ručnom polugom, ručnim prenosnikom, pneumatskim ili električnim aktuatorom. S prstenastim kućištem (T1), kućištem s ušicama za navojnu prirubnicu (T4) ili s kućištem u obliku slova U sa zaptivnom letvicom (T6). Mogući priključci prema EN, ASME i JIS.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servisiranje kada je u pitanju KSB SupremeServ znači da ćete biti potpuno obezbeđeni

Od ličnog konsaltinga o montaži i puštanju u rad do remonta i popravki: KSB SupremeServ nudi vam kompletan servis i rezervne delove za pumpe, armature i drugu dodatnu opremu, čak i za uređaje drugih proizvođača. Više od 3500 specijalista u preko 190 servisnih centara na raspolaganju su vam 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Usredsredite se na svoju osnovnu delatnost – za ostalo ćemo se mi pobrinuti.

Technical consultancy for pumps and valves

Tehnički konsalting

Kao ponuđač kompletnih rešenja, KSB vas savetuje u svakoj fazi životnog ciklusa vašeg proizvoda ili postrojenja.

 • Ušteda novca zahvaljujući optimizaciji postrojenja
 • Povećavanje raspoloživosti postrojenja
Inspection service

Kontrolno servisiranje

Periodičnim servisom kompanije KSB obezbeđuje se redovan kontrolni servis i održavanjem pumpi, koji obezbeđuju siguran rad i veću efikasnost vašeg postrojenja.

 • Preventiva protiv zastoja
 • Dostupnost 24 sata
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzni inženjering

Reverzni inženjering omogućava brzo reprodukovanje rezervnih delova pumpi koji su teško dostupni ili se više uopšte ne proizvode.

 • Jednostavno pravljenje kopija rezervnih delova
 • Kvalitet jednak originalnom