Korpa

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Softver

KSB ServiceTool

KSB servisni softverski paket

KSB olakšava svojim kupcima i servisnim partnerima tako što nudi paket sa specijalnim softverom za automatizaciju pri puštanju u rad pumpi i podešavanju parametara.

KSB ServiceTool: jednostavan za instalaciju i korišćenje

Kompletna instalacija se sastoji iz dve softverske komponente: aplikacije PACTware i drajvera za konkretan KSB uređaj „Device Type Manager“ (DTM-ovi). Radi lakše instalacije, KSB ServiceTool nudimo kao kompletan instalacioni program.

Za konfigurisanje i čuvanje postavki uređaja dostupne su sledeće opcije:

 • Podešavanje parametara uređaja
  • Čuvanje parametara na računaru
  • Zapisivanje parametara na uređaj
  • Obrada parametara
  • Poređenje podešenih parametara
 • Izvršavanje funkcija uređaja
 • Prikaz procesnih veličina

Prednosti koje donosi nova verzija paketa KSB ServiceTool

 • Automatska instalacija svih potrebnih softverskih komponenti
 • Automatsko skeniranja COM porta bez prethodne konfiguracije od strane korisnika
 • KSB pomoćnik za uređaje radi lakšeg povezivanja s bilo kojim KSB uređajem
 • Prikaz obaveštenja o novim verzijama
Snimak ekrana tekućeg postupka ažuriranja u paketu KSB ServiceTool

Ažuriranje firmvera jednim klikom: tekući postupak ažuriranja prikazan je na način prilagođen korisnicima, brojevi verzija pojedinačnih datoteka koje treba ažurirati jasno su prikazani.
Copyright KSB 2020.

KSB ServiceTool omogućava unos podataka koji je prilagođen korisniku bez prethodnih znanja

Razumljiv korisnički interfejs: trenutne vrednosti parametara prikazane su na pregledan način i mogu se lako podešavati. Copyright KSB 2020.

KSB ServiceTool olakšava analizu regulacije pumpe

Prikaz „Process View“ pruža mogućnost grafičke prezentacije, beleženja i čuvanja trenutnih vrednosti, poput pritiska, broja obrtaja, snage itd. Copyright KSB 2020.

Softverski i hardverski uslovi

 • Za ispravnu instalaciju potrebni su Windows 10 i .NET Framework 4.8 
 • Za povezivanje s KSB uređajem potreban je prenosni računar, PC računar, tablet ili sličan uređaj s odgovarajućim softverom.

Dodatna oprema i dodeljivanje

Za uspostavljanje veze između uređaja i računara potreban je sledeći hardver za povezivanje:

Dodatna oprema i dodeljivanje

Za proširena prava za podešavanje parametara potreban je dodatno i hardverski ključ.

Servisni hardverski ključ za autorizaciju kao deo dodatne opreme bez softvera. 
E-adresa za aktiviranje hardverskog ključa:
support.servicetool@ksb.com
Identifikacioni broj: 47121256

Šematski prikaz veze između računara/tableta i KSB uređaja.

Šematski prikaz primera povezivanja računara/tableta s KSB uređajem pomoću kabla / bežičnog Getaway-a. Copyright KSB 2020.

Preuzmite PumpDrive R

Za parametrizaciju pretvarača PumpDrive R može se koristiti softver kompanije Danfoss „MCT 10 Basic“ u varijanti za primenu sa serijom proizvoda Danfoss FC 202.

Ključ izdanja (KSB ključ na CD-u): 12320200

Podešavanje sabirničkih modula pretvarača PumpDrive R obavlja se pomoću odgovarajućih datoteka koje se koriste za seriju proizvoda Danfoss FC 202: