Korpa
Pump monitoring (KSB-Guard)

KSB Guard: nadzor pumpi kao digitalno rešenje.

Izbegnite kvarove i zastoje pomoću sistema za nadzor zasnovanog na oblaku KSB Guard: na ovaj način imaćete dobar pregled stanja svojih pumpi.

Nadzor pumpi od strane specijalista

KSB Guard: nadzor pumpi kao digitalno rešenje.

Izbegnite kvarove i zastoje pomoću sistema za nadzor zasnovanog na oblaku KSB Guard: na ovaj način imaćete dobar pregled stanja svojih pumpi.

Sveobuhvatan nadzor vaših pumpi – u svakom trenutku i bilo gde.

S jedne strane, postrojenje treba da radi glatko. S druge strane, želite da po mogućstvu svedete na najmanju moguću meru trud potreban za nadzor i održavanje svog postrojenja. Uz KSB Guard možete ostvariti i jedno i drugo. Ovaj sistem omogućava da nadzirete uporedo podatke za sve svoje pumpe bez potrebe da budete na licu mesta.  

KSB Guard u unapred određenim intervalima nadzire vrednosti vibracija i temperature i odmah prijavljuje promene. Na taj način možete otkloniti probleme pre nastanka veće štete. Konkretni merni podaci pomažu vam i pri još preciznijem planiranju operacija održavanja.  

Sem toga, KSB Guard omogućava uštedu resursa već pri montaži: senzori se lako montiraju, a pumpe brzo registruju.

Service engineers with laptop in a plant

Nadzor pumpi u fabrici

Naša ponuda

 • Dinamičko ažuriranje podataka o stanju na svaki sat: stanje opterećenja (za neregulisane pumpe)
 • Promene vibracija tokom vremena (efektivne vrednosti) i temperature
 • Pristup svim važnim dokumentima o pumpama, poput uputstvima za rad

Ostvarene pogodnosti

 • Pregled stanja sistema u svakom trenutku i bilo gde 
 • Blagovremeno uočavanje promena i mogućih problema, izbegavanje kvarova 
 • Veća raspoloživost vaših pumpi, jer se mogu izbeći nepotrebna održavanja 
 • Pouzdani automatizovani nadzor vašeg postrojenja 
 • Solidna baza podataka za optimizaciju vašeg postrojenja 
 • Spremno za rad u nekoliko koraka: instalacija je moguća dok postrojenje radi, nije potrebno polaganje dodatnih kablova

KSB Guard: pregled stanja sistema

Pump fitted with KSB Guard sensor unit and transmission and battery unit

1. KSB Guard senzorska jedinica:

senzor vibracija i senzor temperature uzimaju podatke direktno s pumpe.

2. KSB Guard baterijska jedinica za slanje:

obezbeđuje napajanje senzora energijom i prenosi izmerene podatke do mrežnog prolaza (Gateway).

3. KSB Guard mrežni prolaz:

prenosi podatke putem mreže mobilne telefonije u KSB oblak uz poštovanje najviših bezbednosnih standarda.

4. KSB Guard veb portal i aplikacija:

analiza podataka i dodatne informacije o pumpi mogu se komforno i jednostavno pregledati u aplikaciji ili na računaru.

Inspection service

Kontrolno servisiranje

Periodičnim servisom kompanije KSB obezbeđuje se redovan kontrolni servis i održavanjem pumpi, koji obezbeđuju siguran rad i veću efikasnost vašeg postrojenja.

 • Preventiva protiv zastoja
 • Dostupnost 24 sata
Maintenance inspection management

Upravljanje inspekcijama

Ispitivanje i remont agregata uz najkraće moguće vreme zastoja: servis kompanije KSB nudi sveobuhvatno upravljanje inspekcijama industrijskih postrojenja i elektrana.

 • Revizija pumpi
 • Revizija armatura
Pump repair

Popravka pumpi

KSB se stručno stara o pumpama svih proizvođača i po želji će ih uskladiti s najnovijim tehničkim standardima. To važi i za agregate s protiveksplozivnom zaštitom.

 • Za uređaje svih proizvođača
 • Servisiranje agregata

Sve tehničke informacije o proizvodu KSB Guard potražite u katalogu proizvoda na mreži.

KSB Guard

KSB Guard

Pametna i sveobuhvatna usluga nadzora pumpi i drugih rotirajućih mašina – dostupna 24 sata 7 dana u nedelji i nezavisno od proizvođača. Zajedno s KSB-om ostvarite prediktivno održavanje i profitirajte od potpune transparentnosti, povećane raspoloživosti, veće pouzdanosti rada i efikasnog rada (neregulisanih pumpi). Važnim radnim podacima, poput vibracija, broja radnih sati i opterećenja (neregulisanih pumpi), možete u bilo kom trenutku i s bilo kog mesta pristupiti pomoću opcije KSB Guard. Pored toga, ako dođe do bilo kakvog odstupanja od normalnog režima rada, odmah će biti poslato obaveštenje o tome putem veb portala KSB Guard / aplikacije. Uz to, stručnjaci centra za nadzor kompanije KSB pružiće vam podršku pri analizi uzroka.