Korpa
Two colleagues jointly looking at a laptop and talking about what they see on the screen

Operativne alatke

Od najnovijeg softvera za vaše pumpe i automatiku, sve do aplikacija za optimizaciju vašeg postrojenja: operativne alatke kompanije KSB pružaju vam podršku pri svakodnevnom radu.

Softver

KSB ServiceTool

KSB olakšava svojim kupcima i servisnim partnerima tako što nudi paket sa specijalnim softverom za automatizaciju pri puštanju u rad pumpi i podešavanju parametara.

Analyse-Tools

Alatke za analizu

KSB alatke za analizu, poput aplikacije KSB Sonolyzer® obezbeđuju potpunu transparentnost u radu vašeg postrojenja i time omogućavaju uvid u mogućnosti uštede.

Stručna znanja

Kao jedan od vodećih dobavljača pumpi, armatura i usluga, kompanija KSB raspolažem širokim stručnim znanjem. Iz nje proističu vredna stručna znanja, koja vam kompanija KSB rado stavlja na raspolaganje.