Korpa
Flag with the branding of KSB’s authorised service partners

KSB servis partneri

KSB servis partneri: servisna mreža za vašu pumpu i postrojenje 

Kada postoji potreba za servisiranjem pumpnih postrojenja, to znači da se mora obezbediti brza i sveobuhvatna pomoć. Klijenti kompanije KSB mogu se osloniti na servis partnere visoke stručne kompetentnosti: KSB servis partnere za pumpe i još mnogo toga.

KSB servis partneri nude brzu i kompetentnu pomoć pri servisiranju pumpnih postrojenja.

Klijenti kompanije KSB mogu da se za servisne zahvate svih vrsta na svojim pumpnim postrojenjima pouzdaju u kvalifikovanu i brzu pomoć servis partnera. KSB-ova mreža servis partnera sa gotovo 80 specijalizovanih preduzeća samo u Nemačkoj osigurava veoma širok raspon usluga u tehničkim postrojenjima, građevinarstvu i industrijskim postrojenjima, kao i postrojenjima za vodu i otpadne vode, sveobuhvatnim opcijama za servisiranja pumpi, motora, armatura i merno regulacionih uređaja. 

Bez obzira na to da li je reč o porodičnoj kući, poslovnoj zgradi, postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, pumpnoj stanici ili industrijskom postrojenju, KSB servis partneri preuzeće na sebe sve zadatke dimenzionisanja, isporuke, instalacije, puštanja u rad, popravke i pregleda.  

Svi KSB servis partneri su obučavani tako da odlično poznaju sve detalje o svim agregatima zahvaljujući čemu mogu da ih stručno pregledaju, održavaju i čak i remontuju. Osim toga, KSB servis partneri mogu da vam pruže savete o energetski efikasnoj primeni i radu pumpnih postrojenja, kao i o digitalnim rešenjima za preventivno održavanje.

Za slučajeve angažovanja izvan uobičajenog radnog KSB servis partneri  raspolažu hitnom službom: zahvaljujući tome, KSB servis partneri su vam u svakom trenutku na raspolaganju 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

Naša ponuda

 • Stručni konsalting  
 • Prodaja i instalacija proizvoda kompanije KSB  
 • Puštanje u rad elektronski upravljanih i konvencionalnih postrojenja, uključujući sabirničke sisteme  
 • Ugovori o održavanju  
 • Popravke i pumpi drugih proizvođača  
 • Analize energetske efikasnosti   
 • Velike zalihe rezervnih delova

Ostvarene pogodnosti

 • Dostupni u svakom trenutku 
 • Uvek u vašoj blizini i stoga brzo na licu mesta 
 • Kratko vreme potrebno za popravke 
 • Velika kompetentnost zahvaljujući redovnim obukama po standardima kompanije KSB