Korpa
Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Optimizacija postrojenja uz FluidFuture® 

Optimizujte energetsku efikasnost svog postrojenja pomoću usluge FluidFuture® u četiri koraka. Sistemski pristup KSB-a garantuje vam maksimalnu uštedu energije.

Konsalting o energetskoj efikasnosti

Optimizacija postrojenja uz FluidFuture® 

Optimizujte energetsku efikasnost svog postrojenja pomoću usluge FluidFuture® u četiri koraka. Sistemski pristup KSB-a garantuje vam maksimalnu uštedu energije.

Optimizujte energetsku efikasnost svog hidrauličnog sistema.

Pumpe zauzimaju najveći udeo potrošnje energije u industriji: u EU se ukupno radi o 300 teravat-sati energije koje pumpe potroše godišnje. Proizvodi KSB-a se iz tog razloga razvijaju s posebnim fokusom na energetsku efikasnost. Međutim, najveće uštede kada je u pitanju optimizacija pumpi su moguće kada se međusobno usklade komponente celokupnog sistema. Kada se hidraulika, pogon i automatika, kao i dimenzionisanje cevovoda zajedno optimizuju, moguće je ostvariti i do 60% uštede u optimizaciji pumpi i u celom postrojenju. Međutim, za to je potreban sistematski i ciljani pristup. Kompanija KSB je u tu svrhu definisala postupak uštede energije u četiri koraka: koncept uštede energije FluidFuture®.

FluidFuture® je više od običnog konsaltinga o energetskoj efikasnosti. FluidFuture® podrazumeva kompletnu optimizaciju postrojenja. U prvom koraku, KSB obezbeđuje maksimalnu transparentnost na osnovu brzih procena potencijala i pouzdanih merenja radi utvrđivanja potencijalne uštede. U drugom koraku KSB definiše strukturu postrojenja i u skladu s njom bira visokoefikasne pumpe i komponente. U trećem koraku, KSB preuzima na sebe stručnu ugradnju i puštanje u rad. Četvrti korak koncepta uštede energije FluidFuture® podrazumeva visokoefikasan rad vašeg postrojenja uz inteligentnu tehnologiju pumpi i neprekidan nadzor. 

Uz pomoć usluge FluidFuture® značajno ćete smanjiti svoje operativne troškove i napraviti važan doprinos ostvarenju energetski efikasne u budućnosti. Tako danas funkcioniše optimizacija sistema!

Naša ponuda

 • Sistemska analiza za mogućnost uštede energije na vašem postrojenju 
 • Dimenzionisanje: definicija (optimizovane) strukture postrojenja 
 • Stručna ugranja i puštanje u rad 
 • Neprekidan nadzor za visokoefikasan rad 
 • Preko 3000 specijalizovanih servisera dostupnih širom sveta

Ostvarene pogodnosti

 • Transparentnost unutar vaše populacije pumpi 
 • Savršeno postavljanje vašeg postrojenja za maksimalnu energetsku efikasnost i zaštitu od zastoja 
 • Uštedom koja ide i do 60 procenata smanjujete operativne troškove

Optimizujte u četiri koraka upravljanje energijom na svom postrojenju:

Illustration of the four steps of the FluidFuture energy-saving concept

1. korak: analiza sistema

 • Uspostavljanje transparentnosti 
 • Utvrđivanje ponašanja pri opterećenju

2. korak: sistematsko dimenzionisanje

 • Definisanje strukture postrojenja 
 • Izbor komponenata

3. korak: stručno puštanje u rad

 • Stručna ugradnja 
 • Profesionalno puštanje u rad

4. korak: visokoefikasan rad

 • Inteligentna tehnologija pumpi 
 • Neprekidan nadzor
Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Evidentiranje mogućnosti uštede energije

KSB Sonolyzer® je KSB aplikacija za pametan telefon, koja na osnovu buke vašeg asinhronog motora detektuje da li vaša pumpa radi ekonomično ili troši previše energije.

 • Besplatno preuzimanje
 • Analiza za nekoliko sekundi
SES System Efficiency Service

System Efficiency Service

Pumpe koje nisu optimalno prilagođene postrojenju troše previše energije. SES System Efficiency Service kompanije KSB omogućava vam da to promenite.

 • Analiza energetske efikasnosti
 • Analiza oštećenja