Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

KSB service engineers in a power station, commissioning a boiler feed pump

Puštanje u rad

Servis kompanije KSB vrši usluge montaže i nadgledanja i obezbeđuje puštanje u rad pumpi, armatura i kompletnih postrojenja – po sistemu „ključ u ruke“ i uz potpuno poštovanje dogovorenog termina u celom svetu. Za bezbednost od samog početka.

Installation and commissioning

Montaža i puštanje u rad

Bezbednost od samog početka: specijalizovani serviseri kompanije KSB preuzeće ugradnju pumpi i armatura i montažu komponenata za automatizaciju. Stručno, pouzdano i širom sveta.

  • Za prilagođeni početak 
  • Važi i za proizvode drugih proizvođača
Operation

Rad

Usluga servisiranja i visoka raspoloživost isporuke rezervnih delova kompanije KSB obezbeđuju nesmetan rad pumpi i armatura. Specijalizovani serviseri kompanije KSB pritom će se svakako pobrinuti i za proizvode drugih proizvođača.

Repairs of pumps and valves

Popravka

KSB nudi potpuno prilagođene usluge servisiranje i kroz reverzni inženjering najmodernija rešenja za nabavku rezervnih delova koji su neophodni za popravku pumpi, armatura, motora i ostale rotirajuće opreme svih proizvođača. Specijalizovani serviseri kompanije KSB rado će vam pomoći – 24 sata dnevno, 365 dana u godini širom sveta.