Korpa
Elektrane na fosilna goriva

Elektrane na fosilna goriva

Pumpe i armature za elektrane kompanije KSB: proizvedite više energije 

Više od 170.000 pumpi i oko 3 miliona komada armatura kompanije KSB u preko 1000 elektrana na fosilna goriva širom sveta osiguravaju efikasnu proizvodnju struje uz male operativne troškove.

Tržište energije postavlja posebne uslove po pitanju mašina i materijala

Tržište energije je osetljivo na sirovine i pre svega traži fleksibilna rešenja. Jer smanjenje emisija CO2 kojem se teži dovodi do toga da će se neprestano rastuće potrebe za energijom ubuduće u sve većoj meri podmirivati energijom iz obnovljivih izvora. 

Kako bi proizvodnja energije i u budućnosti mogla da bude bezbedna, isplativa i ekološki prihvatljiva, naprednim elektranama na fosilna goriva stoga su više nego ikada ranije potrebna fleksibilna rešenja i efikasni proizvodi. Visok stepen korisnog dejstva, mali troškovi tokom životnog ciklusa i apsolutna pouzdanost pri radu od ključnog su značaja. Potrebno je u svakom trenutku osigurati trajan rad bez smetnji i ispada.

Besprekoran rad pri bilo kom opterećenju

Pumpe za elektrane i armature visokog pritiska kompanije KSB savršeno su prilagođene fleksibilnom radu termoelektrana. To je zato što one u svakom trenutku rade s izuzetnom energetskom efikasnošću i pouzdanošću – bez obzira na to koliko je vaša elektrana trenutno opterećena. Pumpe kompanije KSB daju odlučujući doprinos ostvarivanju visokih stepena korisnog dejstva savremenih parnih elektrana. Zahvaljujući tome, one omogućavaju značajnu uštedu energije i uočljivo smanjenje emisije CO2. To će vam na osetljivom energetskom tržištu pružiti potrebnu sigurnost kada su u pitanju planiranje i troškovi. 

Proizvodi kompanije KSB: fleksibilni u meri u kojoj to energetsko tržište zahteva

 Pumpe i armature za elektrane kompanije KSB u sistemima za kondenzat, napojnu vodu i paru izdržavaju najveća opterećenja u pogledu pritiska i temperature, i to pri svim opterećenjima. Zahvaljujući materijalima otpornim na koroziju i habanje koje je kompanija KSB sama razvila, njeni proizvodi u svim procesima osiguravaju najveću moguću pouzdanost pri radu i ekonomičnost. Primer za to predstavljaju keramički ležajevi Residur®, koje je razvila kompanija KSB, i koji obezbeđuju značajnu uštedu po pitanju troškova. 

Kao kompletan ponuđač, kompanija KSB je u stanju da vam pruži podršku pri celokupnom tehničkom planiranju remonta ili modernizacije vašeg postrojenja – od pregleda, preko proizvodnje komponenata pa sve do montaže, probnog rada i kompletne nove instalacije. Pritom vam KSB-ovo naknadno opremanje nudi mogućnost da pojedinačne pumpe za fosilna goriva ili čak čitava postrojenja povoljno i efikasno naknadno opremite.

Podrška kompanije KSB u elektrani na fosilno gorivo: stručnjaci stoje pored postrojenja.

Puštanje u rad pumpe u termoelektrani na lignit Nojrat

Naša ponuda

Za elektrane na fosilna goriva svih klasa učinka kompanija KSB nudi širok asortiman sledećih proizvoda:

 • napojne kotlovske pumpe
 • cirkulacione pumpe
 • pumpe za rashladnu vodu i kondenzat
 • nepovratne i regulacione armature
 • Leptirasti i kuglasti ventili
 • membranski ventili
 • predgrevajući osigurači i kompresione ispitne zaptivke

Oblasti primene su

 • daljinsko zagrevanje, napajanje kotlova i kotlovska cirkulacija, rashladni sistemi, odsumporavanje dimnih gasova 

Pogodnosti za vas

 • Efikasna proizvodnja struje pri maloj potrošnji energije
 • Trajno ekonomičan i bezbedan rad vašeg postrojenja
 • Efikasne i pouzdane komponente – optimizovane u pogledu pouzdanosti pri radu
 • Obavljanje ispitnog i probnog rada i pri realnim uslovima rada
 • Modernizacija i optimizacija postrojenja primenom odgovarajućih mera naknadnog opremanja
 • Višedecenijsko iskustvo u oblasti elektrana 
 • Servis dostupan 24 sata dnevno sa preko 170 servisnih centara širom sveta

Sertifikovani kvalitet

ASME Zertifikat N / NS / NPT

ASME Zertifikat N / NS / NPT

globalno

Pronađite odgovarajuće pumpe za primenu u elektranama na fosilna goriva

Bez obzira na to da li je reč o pumpi za rashladnu vodu ili o armaturi sigurnosti, KSB nudi odgovarajuće proizvode za sve oblasti primene u elektranama na fosilna goriva.

HGM/HGM-S

HGM/HGM-S

Horizontalna poprečno podeljena višestepena segmentna pumpa koja se podmazuje medijumom s radijalnim kolima, s jednim aksijalnim i radijalnim ulazom.

CHTR

CHTR

Horizontalna pumpe visokog pritiska sa zaštitnim kućištem s radijalnim kolima, jednim i dva ulaza, višestepene, s prirubnicama / zavarenim priključcima prema DIN, API 610 i ANSI.

SEZ

SEZ

Vertikalna pumpa s cevastim kućištem s otvorenim hiperboloidnim evolventnim zupčanikom, ulazom po izboru s ulaznom mlaznicom ili usisnim kolenom, s opciono izvlačivim sklopom rotora, potisnim nastavcima postavljenim iznad ili ispod poda i prirubnicama prema DIN ili ANSI.

Pronađite odgovarajuće armature za primenu u elektranama na fosilna goriva

ZTS

ZTS

Zaporni zasun prema DIN/EN ili ANSI/ASME sa zavarenim krajevima, samozaptivajućim zatvaračem poklopca, kućištem kovanim u bloku, zaptivnim površinama od stelita otpornog na habanje i koroziju, pomičnim klinastim pločama za precizno prilagođavanje na sedišta kućišta.

SICCA 900-3600 SCC

SICCA 900-3600 SCC

Nepovratna klapna prema ANSI/ASME sa zavarenim krajevima, samozaptivajućim zatvaračem poklopca, unutarnjim vratilom, zaptivnim površinama oklopljenim stelitom, zaptivni prsten od grafita, mogućnost isporuke u verziji od ugljeničnog čelika i legiranog čelika.

MIL 41000

MIL 41000

Regulacioni ventili sa jednim sedištem i kaveznim vođenjem za najveća opterećenja, veliki dozvoljeni pad pritiska, smanjenje buke i antikavitacione mere mogući su zamenom standardnog kaveza.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servisiranje kada je u pitanju KSB SupremeServ znači da ćete biti potpuno obezbeđeni

Od ličnog konsaltinga o montaži i puštanju u rad do remonta i popravki: KSB SupremeServ nudi vam kompletan servis i rezervne delove za pumpe, armature i drugu dodatnu opremu, čak i za uređaje drugih proizvođača. Više od 3500 specijalista u preko 190 servisnih centara na raspolaganju su vam 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Usredsredite se na svoju osnovnu delatnost – za ostalo ćemo se mi pobrinuti.

Installation and commissioning

Montaža i puštanje u rad

Bezbednost od samog početka: specijalizovani serviseri kompanije KSB preuzeće ugradnju pumpi i armatura i montažu komponenata za automatizaciju. Stručno, pouzdano i širom sveta.

 • Za prilagođeni početak 
 • Važi i za proizvode drugih proizvođača
Maintenance inspection management

Upravljanje inspekcijama

Ispitivanje i remont agregata uz najkraće moguće vreme zastoja: servis kompanije KSB nudi sveobuhvatno upravljanje inspekcijama industrijskih postrojenja i elektrana.

 • Revizija pumpi
 • Revizija armatura
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzni inženjering

Reverzni inženjering omogućava brzo reprodukovanje rezervnih delova pumpi koji su teško dostupni ili se više uopšte ne proizvode.

 • Jednostavno pravljenje kopija rezervnih delova
 • Kvalitet jednak originalnom