Kundvagn

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Bild på en magnetkopplad pump i en reaktors sekundära krets
3 min read

SES-systemeffektivitetstjänsten identifierar tryckslagsskador

I kylvattenprocessen i en reaktor försämrades processflödena på grund av två på varandra följande allvarliga pumpfel. Mätning av pumpprestanda med flertalet tester visade orsaken till felen.

I kylvattenprocessen i en reaktor försämrades processflödena på grund av två på varandra följande allvarliga pumpfel. Mätning av pumpprestanda med flertalet tester visade orsaken till felen.

Utmaningen:

Upptäcka orsaken till pumpfelen

Två magnetkopplade pumpar används i den sekundära kretsen vid kylning av kemiska processer i en reaktor. Vid enpumpsdrift cirkulerar de vatten på ca 100 °C mellan reaktorn och flera värmeväxlare. För att öka vätsketemperaturen snabbare efter en produktförändring i reaktorn matas ånga in i kylkretsen. Hela systemprocessen har redan mätts och övervakats på ett omfattande sätt av processtyrsystemet.

Lösningen:

SES-systemeffektivitetstjänsten identifierar tryckslag som orsaken

När anläggningen var igång uppstod fel i de magnetkopplade pumparna upprepade gånger inom en mycket kort tid. De båda pumparna visade tecken på avskavningar på pumphuset och förstörda glidlager. Dessa två typer av skador tyder på stora krafter som påverkar pumprotorn. Sådana krafter ska inte uppstå vid normal pumpdrift efter en så kort drifttid. Anläggningsoperatörens processdata visade inga tecken på oegentligheter i driften av systemet.

Det var först när man genomförde den omfattande skadeanalysen på pumparna och använde mätningar med många tester i den potentiellt explosiva atmosfären i zon 1, som man hittade tryckslag. Tryckslagen fortplantades i systemet inom millisekunder och kunde inte upptäckas av det befintliga processtyrsystemet. Av tekniska skäl förblev denna effekt därför osynlig för operatören.

Resultatet:

SES upptäcker tryckökningar i millisekundsintervallet

KSB:s mätning visade att trycktopparna endast inträffade vid specifika tidpunkter när ånga matades in för att höja vätsketemperaturen. Med denna information var det möjligt att ta fram åtgärder tillsammans med anläggningsoperatören för att förhindra tryckslag.

Bild på processpumpens trasiga lagerbussning

Processpumpens trasiga lagerbussning

Jämförelse av kundens mätning och tryckmätning med många tester utförd av KSB (hastighet: 0,1 s)

Jämförelse av kundens mätning och tryckmätning med många tester utförd av KSB (hastighet: 0,1 s)

Data | Fakta | Siffror

Tillämpning: Hetvattenprocess i reaktorn

 

År: 2017

 

Projektdata: 2 x magnetkopplade pumpar MAC 200-150-315 från KSB

Använda tjänster

Systemeffektivitetsservice

SES System Effizienz Service®

Increasing the economic efficiency of your pumping system through comprehensive system analysis

Pumps that are not optimally matched to the system consume too much energy. Thanks to SES System Efficiency Service® from KSB, this doesn’t have to be the case.

Håll dig uppdaterad med KSB:s nyhetsbrev.

Vill du vara säker på att inte missa de senaste nyheterna? Med KSB:s nyhetsbrev får du information om våra produkter och lösningar, aktuella kampanjer och evenemang samt fascinerande inblickar i KSB:s värld.

Tveka inte att kontakta oss.

Vill du ha mer information om KSB? Eller har du frågor om våra pumpar, ventiler, service och reservdelar? Kontakta oss gärna i så fall.