Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

Självkyld frekvensomformare med modulär konstruktion, vilken möjliggör en steglös varvtalsjustering för asynkrona och synkrona reluktansmotorer via analoga standardsignaler, fältbuss eller manöverenhet. Tack vare självkylningen är PumpDrive möjlig att montera på motorn, på väggen alternativt i ett kopplingsskåp. Reglering av 2 till 6 pumpar utan ytterligare regulator.
Se alla dokument och nedladdningar

Huvudanvändningar

  • Klimatanläggningar
  • Värmeproduktion / värmeuppdelning
  • Vattenförsörjningsanläggningar
  • Vattenavtappning / vattenutvinning
Visa alla användningsområden

Materialnummerlista – PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

29 produkter
Beskrivning
Vikt
Materialnummer
Pris
PDRV2-_000K37M_RETROFIT5 Kilogram01608493
På förfrågan
PDRV2-_000K55M_RETROFIT5 Kilogram01608494
På förfrågan
PDRV2-_000K75M_RETROFIT5 Kilogram01608495
På förfrågan
PDRV2-_001K10M_RETROFIT5 Kilogram01608496
På förfrågan
PDRV2-_001K50M_RETROFIT5 Kilogram01608497
På förfrågan

Fördelar

  • Ytterligare energibesparingar genom kompensation av flödesberoende rörfriktionsförluster, genom dynamisk tryckförlustkompensation
  • Ökad driftsäkerhet och maximal effektivitet för alla driftssituationer tack vare integrerad multipumpdrift
  • Hög tillgänglighet samt säker och snabb igångsättning av pumpen genom karakteristikövervakning och driftspunktuppskattning

Tekniska specifikationer

  • Automationsprincipreglera
  • Nätfrekvens50 Hz, 60 Hz
  • Nätspänning380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V

Dokument

Titel
Format
Storlek
Senaste ändring
2-page product description PumpDrive (4074.022_EN)PDF0.992021-10-18
Product brochure PumpDrive (4074.021_EN)PDF2.372021-10-18
Titel
Format
Storlek
Senaste ändring
PumpDrive 2 Eco (4074.82_SV)PDF26.492021-10-18
PumpDrive 2 (4074.81_SV)PDF29.692021-10-18
MyFlow Drive (4074.83_EN)PDF7.392021-10-18
Titel
Format
Storlek
Senaste ändring