Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

MIL 67-68

MIL 67-68

Dubbelverkande kolvmanöverdon med hög kraft och effekt, högt tilluftstryck (upp till 100 psi) tillåtet, tilluftsmedier kan vara anläggningsluft, naturgas eller andra ickekorrosiva gasformiga medier.

KSB kontakt: Vi finns här för dig

Behöver du hjälp med att hitta rätt artikelnummer?

Vi kommer snart att tillhandahålla en lista så att du direkt kan beställa dem.
Under tiden vänligen kontakta vår Tekniska säljsupport:

Tel: +46 31 7202499.
 

KSB kontakt: Vi finns där för dig

Tekniska specifikationer

  • Drivanordningmed P-Drivning
  • GruppfunktionDriva