Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Plūdurai riboja apsauginę vandens zoną Bodeno ežere

Vandens ėmimas

Švarus geriamasis vanduo visame pasaulyje – 
su KSB vandens išgavimo siurbliais.

Vanduo yra brangus dalykas. Siekiant gauti būtent geriamojo vandens, naudojami KSB siurbliai – tiek vandens ėmimui iš gręžinių, tiek ėmimui iš paviršinio vandens telkinių.

Imant vandenį galima taupyti energiją ir kaštus

Pastatyti ir pamiršti – toks yra daugelio įrenginių eksploatuotojų noras. Juk panardinamieji siurbliai su varikliais yra įrengiami giliai gręžiniuose arba šachtose ir yra sunkiai pasiekiami. Todėl jie turi imti vandenį beveik neatliekant jų techninės priežiūros ir taip patikimai veikti labai ilgą laiką. Bet kadangi povandeniniams varikliams vis tiek reikia daugiau energijos nei sausuoju būdu įrengtiems varikliams, norint sumažinti bendruosius sistemos kaštus, reikalingi energiją efektyviai naudojantys produktai.


Energiją efektyviai naudojantys KSB panardinami varikliai mažina Jūsų kaštus

Nesvarbu, ar jie semia paviršinį vandenį, ar pumpuoja požeminį vandenį iš artezinių gręžinių, KSB panardinamųjų siurblių su varikliais konstrukcija yra tokia, kad jie beveik nereikalauja techninės priežiūros ir yra ilgaamžiai. Jie dažnai išdirba giliai įrengti gręžiniuose ir šachtose ištisus dešimtmečius. Ir vis tiek atitinka aukštus higienos standartus, pavyzdžiui, ACS direktyvą. Modernių UMA-S sinchroninių variklių naudingumo koeficientas yra iki 14 % didesnis jiems veikiant ilgalaikės apkrovos režimu. Taigi, Jūsų eksploatacinės sąnaudos bus tokios mažos, kokios tik įmanomos, o našumas – didžiausias.

Be to, iš KSB plataus spektro produktų išsirinksite konkrečiai naudojimo sričiai tinkamą siurblį ir armatūrą.


Išskirtinio našumo siurbliai – net po vandeniu

Vandens ėmimo įrangos srityje KSB yra su siurbliais, armatūra ir paslaugomis susijusių kompleksinių sprendimų teikėjas, turintis per daugelį dešimtmečių sukauptą patirtį ir daugybę žinių apie naudojimo sritis. KSB siūlo Jums platų sausuoju ir šlapiuoju būdu įrengtų galingų siurblių ir armatūros, optimaliai suderintų vienas su kitu, asortimentą. Visi KSB produktai veikia efektyviai, patikimai ir mažai prižiūrimi ilgą laiką. Taigi, galite eksploatuoti sistemą be trikčių ir ekonomiškai.

Be to, KSB konkrečių naudojimo sričių specialistai konsultuoja visais projekto vykdymo etapais, kad sistema veiktų sklandžiai bet kuriuo metu. Teikiame, pavyzdžiui, gręžinių matavimo paslaugą, kai analizuojami jau sumontuoti siurbliai. Tada galima greitai nustatyti galimybes sutaupyti ir imtis atitinkamų veiksmų. Taip sumažinsite energijos sąnaudas ir galėsite optimaliai eksploatuoti sistemą.

Mūsų pasiūlymas

KSB siūlo platų asortimentą produktų, skirtų vandens ėmimui

  • Ašies kryptimi padalyti siurbliai
  • Gręžinių siurbliai
  • Slėgio pakėlimo įrenginiai
  • Drenavimo / nešvaraus vandens siurbliai
  • Aukšto slėgio siurbliai
  • Standartizuoti siurbliai
  • Vamzdinio korpuso / vamzdiniai šachtų siurbliai
  • Spiralinio korpuso siurbliai
  • Siurbliai su panardinamuoju varikliu / panardinamieji siurbliai su varikliu
  • Įvairių konstrukcijos tipų armatūra

Naudojimo sritys:

  • Vandens ėmimas iš upių, ežerų ir jūros
  • Požeminio vandens ėmimas iš gręžinių ir šachtų
  • Lietaus vandens naudojimas
  • Požeminio vandens lygio mažinimas
  • Požeminio vandens sulaikymas

Nauda Jums

  • Optimalių produktų pasirinkimas iš plataus įvairių konstrukcijos tipų siurblių ir armatūros, skirtų visiems vandens ėmimo procesams, asortimento
  • Kompetentingas planuotojų, įrenginių konstruktorių ir eksploatuotojų konsultavimas perduodant daugybės tarptautinių projektų patirtį 
  • Sistemų optimizavimas, naudojantis vienos įmonės inžinerijos paslaugomis, pavyzdžiui, atliekant gręžinių matavimą
  • Mažesnės energijos sąnaudos, naudojant didelio naudingumo koeficiento panardinamus variklius
  • Sistemų galios didinimas, naudojant išmaniąją pavarų technologiją ir sūkių skaičiaus reguliavimą
  • Optimalus siurblių komponavimas ir tinkamos armatūros pasirinkimas, naudojantis „KSB Helps“ ir „KSB EasySelect“ programine įranga
  • Patikimesnis tarptautinis siurblių, armatūros ir priežiūros paslaugų teikėjas, veikiantis rinkoje jau 150 metų
  • Priežiūros ir atsarginių dalių sprendimai, apimantys visą eksploatacijos ciklą, taip pat ištisą parą teikiamos priežiūros paslaugos, kuriomis užsiima per 3 000 specialistų daugiau nei 170 priežiūros paslaugų centrų visame pasaulyje


Jūsų poreikius atitinkančių produktų ieškokite mūsų suomiškame gaminių kataloge ir integruotoje internetinėje parduotuvėje!

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

„KSB SupremeServ“ priežiūros paslauga – pasirūpinta viskuo

Nuo asmeninio konsultavimo, montavimo ir eksploatacijos pradžios darbų iki einamosios priežiūros ir remonto – „KSB SupremeServ“ siūlo išsamias siurblių, armatūros ir kitos įrangos – taip pat kitų gamintojų produktų – priežiūros paslaugas ir atsargines dalis. Per 3 000 specialistų daugiau nei 170 priežiūros paslaugų centrų visame pasaulyje yra pasiekiami Jums visą parą, septynias dienas per savaitę. Susitelkite savo pagrindinei veiklai, o mes pasirūpinsime likusia dalimi.

Inspection service

Patikros paslauga

KSB patikros tarnyba, reguliariai atlikdama siurblio patikrą ir siurblio techninę priežiūrą, rūpinasi Jūsų sistemos saugia eksploatacija ir aukštu parengties lygiu.

  • Gedimų išvengimas
  • Konsultavimas telefonu visą parą
Reverse Engineering for pumps and valves

Atvirkštinė inžinerija

Atvirkštinė inžinerija suteikia galimybę greitai rekonstruoti atsargines siurblių dalis, kurias gauti labai sunku arba jau nebeįmanoma.

  • Nesudėtingas atsarginių dalių rekonstravimas
  • Atitinka originalios dalies kokybę
KSB mechanical seals for pumps and valves

KSB kontaktiniai žiediniai sandarikliai

Kiekviename siurblyje vienas iš svarbiausių konstrukcinių elementų yra kontaktinis žiedinis sandariklis (GLRD). Šie KSB pagaminti veleno sandarikliai užtikrina efektyvią Jūsų įrenginio eksploataciją.

  • Ilgesnė naudojimo trukmė
  • Sumažintos išlaidos techninei priežiūrai ir atsarginėms dalims