Atsakomybės apribojimas

Atsakomybė už turinį

Pagal Vokietijos Telemedijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį mes, kaip paslaugų teikėjai, esame atsakingi už šiuose tinklalapiuose pateikiamą savąjį turinį pagal bendruosius teisės aktus. Ši interneto svetainė buvo sudaryta kuo rūpestingiausiai. Nepaisant to, mes neteikiame jokių garantijų už pateikto turinio teisingumą, išsamumą ir aktualumą. Neprisiimame jokios atsakomybės už žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusią naudojantis šia interneto svetaine, nebent ji būtų padaryta dėl tyčinio poelgio ar didelio aplaidumo.

Atsakomybė už išorines nuorodas

 Šioje interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines (vadinamųjų išorinių nuorodų). Tuo metu, kai buvo pridėtos išorinės nuorodos, mums nebuvo žinoma apie jokius teisės pažeidimus. Tęstinė trečiųjų šalių turinio kontrolė iš mūsų pusės, nesant konkrečių pažeidimo įrodymų, nėra įstatymų numatyta, be to, nėra tikslinga. Išorinių nuorodų turinys nepriklauso nuo mūsų,
todėl mes neprisiimame jokių įsipareigojimų dėl tokio turinio; pirmiausia, mes šio turinio nesisaviname ir aiškiai atsiribojame nuo jo. Jei iš tikrųjų sužinotume apie teisės pažeidimus, padarysime viską, kas įmanoma, kad kuo greičiau pašalintume atitinkamą turinį.

Autorių teisės ir gretutinės teisės

KSB šioje interneto svetainėje paskelbtam turiniui (ypač tekstams, atvaizdams, nuotraukoms) yra taikomi Vokietijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymai. Siekiant jį bet kaip panaudoti ar apdoroti, ypač kopijuoti, platinti ir viešai paskelbti, reikia iš anksto gauti mūsų rašytinį sutikimą. Jei mes, kaip turinio operatorius, kartu nebūsime ir turinio kūrėjas, bus laikomasi trečiųjų šalių autorių teisių.