Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Sistemos efektyvumo priežiūros paslaugos

Jūsų siurblių sistemos rentabilumo didinimas taikant išsamią sistemos analizę

Optimaliai prie sistemos nepritaikyti siurbliai sunaudoja per daug energijos. Pasitelkus KSB SES (sistemos efektyvumo priežiūros paslaugas) tai galima pakeisti.

Sistemos analizė Jūsų sistemai suteiks absoliutaus skaidrumo

Tie, kurie nori hidraulinę sistemą eksploatuoti saugiai ir efektyviai, privalo žinoti ir suprasti faktinę sistemos veikseną. Naudodamiesi KSB siurblių ir sistemų efektyvumo priežiūros paslaugomis galėsite detaliai išnagrinėti siurblių sistemą ir optimizuoti siurblių bei sistemų energinį efektyvumą, atlikę tinkamas korekcijas. Taigi, sutaupysite išlaidų energijai ir taip sumažinsite CO2 išmetimo kiekį.

Kaip veikia SES (sistemos efektyvumo priežiūros paslauga):

Atlikdamas matavimą siurblio darbo vietoje duomenų registratorius užfiksuoja technologinio proceso matuojamuosius dydžius ir vibracijos dydžius, kad galėtų nustatyti siurblių veiksenos pobūdį. Mobiliosiomis priemonėmis matuojant efektyviąją galią skirstomojoje spintoje, galima nustatyti esamą siurblio naudingumo koeficientą ir įvertinti nuokrypius, atsirandančius, pavyzdžiui, dėl nusidėvėjimo. KSB tokiu būdu fiksuoja faktinę bendrąją siurblių apkrovą ir ją palygina su projektine reikšme. Keliamas tikslas – nustatyti taupymo potencialą ir pažeidimų priežastis.

Optimalus energijos taupymas siurbliuose ir sistemose

Išmatavus ir galutinai išanalizavus, remiantis SES (sistemos efektyvumo priežiūros paslaugomis), Jums bus pateikta išsami ataskaita apie dabartinį Jūsų siurblių ir sistemų energinį efektyvumą. Remiantis šiais duomenimis, KSB pateiks rekomendacijas, kaip padidinti energinį efektyvumą. Tokiu būdu ne tik užtikrinama tvari Jūsų siurblių ir armatūros eksploatacija, bet ir gerokai sumažinamos naudojimo ciklo išlaidos. Be rentabilumo ir prieinamumo pagerinimo taip pat pasieksite tikslinius energijos naudojimo rodiklius pagal ISO 50001.

Sistemos analizė gali būti vykdoma visiems siurbliams nuo 30 kW galios, nepriklausomai nuo sumontavimo būdo (sausojo / šlapiojo) ir gamintojo. Galime atlikti matavimus ir zonose, kur susidaro sprogi atmosfera.

SES System Efficiency Service

Mūsų pasiūlymas

Sistemos analizė

 • Energinio efektyvumo analizė pagal ISO 50001
 • Pažeidimų priežasčių nustatymas taikant vibracijų analizes
 • Rezultatų ataskaita bei pristatymas, įskaitant priemonių planą ir ekonominio efektyvumo analizę
 • Pritaikytų priemonių efektyvumo tikrinimas, nemokamai atliekant antrąjį matavimą

Technologinio proceso parametrai

 • Slėgis (EN ISO 9906)
 • Efektyvioji galia
 • Sūkių dažnis
 • Terpės ir guolių temperatūra
 • Pumpuojamo skysčio kiekis
 • Analoginiai signalai (kliento) 0/4–20 mA

Vibracijos parametrai pagal DIN ISO 10816

 • Vibracijos greitis
 • Dažnio spektrai
 • Savojo dažnio analizės
 • Riedėjimo guolių triukšmo diagnostika

Nauda Jums

 • Pumpavimo duomenų ir agregato naudingumo koeficiento skaidrumas
 • Kompetentingas patyrusių projektavimo inžinierių konsultavimas
 • Rentabilumo ir parengties gerinimas, nustatant optimizavimo potencialą arba pažeidimų priežastis
 • Tvarios siurblių ir armatūros eksploatacijos garantija
 • Gamintojo praktinės žinios: nuo darbinio rato pritaikymo, įrangos modernizavimo priemonių ir sūkių skaičiaus reguliavimo iki siurblių perkomponavimo
Reverse Engineering for pumps and valves

Atvirkštinė inžinerija

Atvirkštinė inžinerija suteikia galimybę greitai rekonstruoti atsargines siurblių dalis, kurias gauti labai sunku arba jau nebeįmanoma.

 • Nesudėtingas atsarginių dalių rekonstravimas
 • Atitinka originalios dalies kokybę
Pump repair

Siurblių remontas

KSB profesionaliai ir greitai remontuoja visų markių siurblius ir Jums pageidaujant suremontuoja taip, kad jie atitiktų naujausių technologijų lygį. Tai taikoma ir nuo sprogimo apsaugotiems agregatams.

 • Visų markių gaminiams
 • Agregatų priežiūros paslaugos