Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Biomasės jėgainė

Atsinaujinančių išteklių energija

KSB gali prisidėti prie įsivaizduojamo ateities energijos generavimo virtimo tikrove

Klimato apsaugos sumetimais visame pasaulyje orientuojamasi į atsinaujinančių išteklių energiją. Iki 2030 m. Vokietijoje tokios energetikos dalis elektros energijos generavimo sektoriuje turėtų padidėti tiek, kad siektų 65 procentus. KSB suteikia postūmį šiai raidai.

Tam, kad aplinkos apsauga būtų tvari, reikia patikimų, ilgaamžių produktų

Kalbant apie energijai iš atsinaujinančių išteklių generuoti skirtus produktus, itin svarbus vaidmuo tenka patikimumui ir ilgaamžiškumui. Juk kai kurie šioje srityje naudojami siurbliai ir armatūra patiria labai agresyvų aplinkos poveikį. Todėl svarbu, kad, nepaisant to, sistemos visada veiktų be trikdžių.


Įvaldykite atsinaujinančių išteklių energiją naudodami KSB produktus

Atsinaujinančių išteklių energijos srityje KSB siūlo ypač patikimus ir tvirtus produktus, kuriems nė motais net nepalankiausios sąlygos, kaip antai, jūros vanduo ir druskingas jūros oras. Taip gali būti iki minimumo sumažintos techninės priežiūros, remonto ir viso naudojimo ciklo sąnaudos. Taigi, KSB siurbliai ir armatūra nuo pat pradžių gerokai prisidės prie optimalaus Jūsų sistemos ekonomiškumo.

KSB produktus galima naudoti bemaž visose atsinaujinančių išteklių energijos generavimo sistemose – nuo vėjo jėgainių, saulės šiluminių jėgainių iki biodujų gamybos įrenginių. Jie naudojami pirminiams ir antriniams technologiniams procesams: jais imamas aušinimo ar jūros vanduo, transportuojami skysčiai, tiekiamas vanduo į katilus arba juos naudojant eksploatuojamos slėgio didinimo, valymo ir gesinimo sistemos.


Ypač efektyvi technologija – Jūsų sėkmės variklis

KSB elektrinių siurblių hidraulika yra optimizuota, o pavara ypač efektyvi, kad jie nuolat veiktų didžiausiu našumu. Pavyzdžiui, jie pumpuoja labai karštus šilumnešius skysčius saulės elektrinėse, transportuoja itin druskingą jūros vandenį vėjo jėgainėms aušinti arba užtikrina sklandų biomasės jėgainių ir biodujų įmonių veikimą.


Mūsų pasiūlymas

KSB siūlo platų asortimentą produktų, skirtų atsinaujinančių išteklių energijos gamybai

 • Standartizuoti / monoblokiniai ir linijinės konstrukcijos siurbliai
 • Siurbliai, skirti gėlinimui atvirkštinio osmoso režimu
 • Karšto vandens ir šildymo sistemų apytakiniai siurbliai
 • Cheminiai standartizuoti ir technologinio proceso siurbliai
 • Siurbliai su panardinamuoju varikliu ir vamzdiniai šachtų siurbliai
 • Panardinamieji siurbliai su varikliu
 • Elektrinių siurbliai

Naudojimo sritys

 • Saulės šiluminės jėgainės
 • Vėjo jėgainės (sausumos ir jūros)
 • Biomasės jėgainės
 • Biodujų įmonės
 • Geoterminės sistemos
 • CO2 apdorojimo sistemos
 • Jūros vandens gėlinimas / atvirkštinis osmosas

Nauda Jums

 • Mažos viso naudojimo ciklo sąnaudos sumažinus eksploatacijos, techninės priežiūros ir remonto sąnaudas
 • Našūs ir patikimi komponentai, pritaikyti taip, kad eksploatacinė sauga būtų optimali
 • Išsami produktų programa, skirta visoms atsinaujinančių išteklių energijos gamybos reikmėms
 • Bandomieji ir tikrinamieji paleidimai realiomis eksploatacijos sąlygomis
 • Eksploatacijos pradžios stebėsena
 • Sistemos modernizavimas ir optimizavimas imantis tinkamų įrangos modernizavimo priemonių
 • Vienas specialistas, atsakingas už visas Jūsų projekto fazes
 • Visą parą teikiamos paslaugos daugiau nei 170 priežiūros paslaugų centrų visame pasaulyje

Jūsų poreikius atitinkančių produktų ieškokite mūsų suomiškame gaminių kataloge ir integruotoje internetinėje parduotuvėje!

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

„KSB SupremeServ“ priežiūros paslauga – pasirūpinta viskuo

Nuo asmeninio konsultavimo, montavimo ir eksploatacijos pradžios darbų iki einamosios priežiūros ir remonto – „KSB SupremeServ“ siūlo išsamias siurblių, armatūros ir kitos įrangos – taip pat kitų gamintojų produktų – priežiūros paslaugas ir atsargines dalis. Per 3 000 specialistų daugiau nei 170 priežiūros paslaugų centrų visame pasaulyje yra pasiekiami Jums visą parą, septynias dienas per savaitę. Susitelkite savo pagrindinei veiklai, o mes pasirūpinsime likusia dalimi.

Technical consultancy for pumps and valves

Konsultavimas techniniais klausimais

Būdamas kompleksinių paslaugų teikėju, KSB suteiks konsultacijas kiekviename Jūsų produkto ar sistemos naudojimo etape.
 

 • Išlaidų mažinimas dėl sistemos optimizavimo
 • Sistemos parengties gerinimas
3D printing for pumps and valves

3D spausdinimas

3D spausdinimas atveria naujas galimybes apsirūpinant atsarginėmis dalimis. Ypač tinka tuomet, kai atsarginės dalies reikia skubiai.

 • Atsarginių dalių adityvioji gamyba
 • Greitas pristatymas