Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

KSB kietųjų medžiagų siurbliai yra tiksliai pritaikyti Jūsų poreikiams

Kasyba

KSB siūlo individualiai pritaikytus sprendimui kasybos pramonei.

KSB kietųjų medžiagų siurbliai yra tinkami net sunkiausioms pumpavimo sąlygoms kasyboje.

Norint užtikrinti saugų ir efektyvų darbą kasybos pramonėje, reikalinga itin patikima ir patvari įranga

Nedaug yra pramonės šakų, kurios reikalauja iš siurblių tiek daug, kiek kasybos srityje. Iššūkiai yra daugialypiai ir sudėtingi: agresyvios, kietųjų medžiagų turinčios terpės ir nuolat kintančios sąlygos bei terpės lemia, kad kasybai naudojami siurbliai greitai susidėvi. Netikėti gedimai gali sustabdyti visą gavybos procesą, o dėl to atsiranda milžiniškų išlaidų. Štai kodėl kasyboje reikia ypač patikimų, didelio našumo kietųjų medžiagų siurblių, kuriuos naudojant sutrumpėja prastovų laikas, sumažėja bendrosios eksploatacinės sąnaudos ir padidėja efektyvumas.

KSB tiekia kietųjų medžiagų siurblius, kurie gali būti naudojami ir ekstremaliomis sąlygomis. Siūlome siurblius ir priežiūros paslaugas skirtingoms kietųjų uolienų kasybos ir mineralų gavybos sritims: naudojimui SAG ir rutuliniuose malūnuose, taip pat tolesniam gabenimui iš malūnų į ciklonus ir sietus, hidrauliniam transportavimui ir slėgio didinimui vamzdynuose. Eksploatuojant atsparius dėvėjimuisi ir ilgaamžius kietųjų medžiagų siurblius ir kartu naudojantis mūsų išsamiomis praktinėmis žiniomis, Jūsų sistemos tikrai veiks efektyviau. Kadangi vykdome išsamius mokslinius tyrimus ir plėtrą, turime daug praktinių žinių hidraulikos ir mechaninių konstrukcijų, nusidėvėjimo ir medžiagotyros srityse, taigi, galime jums pasiūlyti geriausius ir patikimiausius produktus, atitinkančius kietųjų medžiagų gabenimo reikalavimus. Pasinaudokite tuo, kad KSB produktai pasižymi išskirtine eksploatacine sauga, jų atžvilgiu yra teikiamos aukščiausios klasės priežiūros paslaugos, o bendrosios eksploatacinės pramoninio proceso sąnaudos yra mažos.

Mūsų ekspertai turi daugiau nei 126 metų darbo su dėvėjimuisi ypač atspariais kietųjų medžiagų išcentriniais siurbliais, hidrociklonais ir hidraulinėmis sistemomis patirtį. Mes, kaip kompleksinių sprendimų teikėjai, neapsiribojame vien tik siurblių gamyba, bet siūlome viską, pradedant produktų kūrimu ir baigiant bandymais, pritaikymo technologijomis, atsarginėmis dalimis ir paslaugomis. Jums taip pat naudinga visapusiška pagalba vietoje: nuo eksploatacijos pradžios stebėsenos, sistemos stebėsenos, techninės siurblių priežiūros iki išsamių remonto paslaugų, – kiekvienu Jūsų kietųjų medžiagų siurblių naudojimo ciklo etapu mes esame Jūsų partneris. Vykdydami veiklą klientų centruose, mes visada esame šalia ir siūlome individualiai pritaikytus techninės priežiūros sprendimus bei paslaugas vietoje.


Naudojimas kasybai

KSB siurbliai yra ypač efektyvūs kasybos darbams

Technologinio proceso vanduo ir vandens sulaikymas

Kasybai skirti vandens siurbliai turi ir taupyti brangų vandenį, ir tuo pat metu pumpuoti daug kietųjų medžiagų turinčias sunkias takiąsias terpes. Ypač našūs KSB siurbliai ir siūlomos paslaugos padės Jums įvykdyti aukštus reikalavimus, taikomus vandens sulaikymui / drenavimui kasyboje ir technologinio proceso vandens pumpavimui nepabloginant eksploatacinių savybių.