Spare parts inventory management

Quản lý kho của KSB: để có tính khả dụng tốt hơn và giảm chi phí lưu kho.

Với việc quản lý kho KSB, KSB đưa ra các đề xuất để có kho phụ tùng thay thế tối ưu và do đó ngăn ngừa tình trạng dư thừa hoặc thiếu phụ tùng thay thế.

Quản lý kho phụ tùng

Quản lý kho của KSB: để có tính khả dụng tốt hơn và giảm chi phí lưu kho.

Với việc quản lý kho KSB, KSB đưa ra các đề xuất để có kho phụ tùng thay thế tối ưu và do đó ngăn ngừa tình trạng dư thừa hoặc thiếu phụ tùng thay thế.

Quý vị có biết kho phụ tùng thay thế của mình sẽ nên như thế nào trong hai năm tới không? KSB thì đã biết!

Tính khả dụng của hệ thống và do đó hiệu quả của hệ thống cũng phụ thuộc vào sự sẵn có của các phụ tùng thay thế của quý vị. Đây là một lĩnh vực đặc biệt tốn kém ở nhiều doanh nghiệp. Để giảm chi phí đến mức tối thiểu, điều quan trọng là chỉ dự trữ phụ tùng thay thế trong khi thực sự cần thiết. Quản lý kho KSB hướng dẫn quý vị cách thực hiện việc này. 

Để tối ưu hóa việc quản lý kho hàng của quý vị, trước tiên, KSB thực hiện khảo sát số lượng máy bơm của quý vị. Dựa vào đó, yêu cầu phụ tùng được khuyến nghị cho hoạt động hai năm theo VDMA được xác định. KSB so sánh yêu cầu này với một phân tích khả năng thay thế cho nhau. KSB kiểm tra các bộ phận nào có thể sử dụng chung cho các bơm với các kích thước khác nhau. Có nghĩa là: Cùng một phụ tùng được sử dụng cho các kích thước khác nhau. Sau đó, KSB sẽ đánh giá các yêu cầu về phụ tùng đã được xác định - để tối ưu hóa việc lưu kho phụ tùng, hiệu quả tối đa và độ tin cậy vận hành cao.

Forklift truck between two rows of high-bay shelving

KSB tối ưu hóa danh mục phụ tùng dự phòng

Phạm vi cung cấp của chúng tôi

 • Phân tích các yêu cầu phụ tùng thay thế
 • Kho phụ tùng thay thế: Phát triển chiến lược lưu kho tùy biến
 • Kho phụ tùng thay thế: Cung cấp phụ tùng thay thế dựa trên nhu cầu
 • Có thể được kết hợp với một thỏa thuận khung

Lợi ích của quý vị

 • Giảm chi phí lưu kho thông qua lượng hàng và số lượng đặt hàng được tối ưu hóa
 • Tính khả dụng được cải thiện vì số lượng lý tưởng các phụ tùng cần thiết được lưu kho
 • An toàn vận hành cao nhất

Ngoài ra còn có tùy chọn tích hợp việc cung cấp này của KSB vào một thỏa thuận khung. Thỏa thuận khung cũng mang lại cho khách hàng của KSB những lợi thế sau:

 • Điều kiện mua hàng thuận lợi hơn
 • Đơn giản hóa quy trình mua hàng, vì quy trình yêu cầu và chào hàng không còn cần thiết nữa
 • An toàn cho việc lập kế hoạch thông qua thời gian giao hàng cố định
Spare parts kits for pumps and valves

Bộ phụ tùng thay thế

KSB cung cấp cho quý vị bộ phụ tùng thay thế hoàn chỉnh cho nhiều dòng máy bơm. Các bộ phụ tùng bao gồm, ví dụ, đệm kín, vòng bi và cánh quạt và rẻ hơn đáng kể so với khi mua riêng lẻ.

 • Tất cả các phụ tùng hao mòn nằm trong một bộ
 • Dễ dàng đặt hàng và có sẵn trong thời gian ngắn
Reverse Engineering for pumps and valves

Kỹ thuật thiết kế ngược

Kỹ thuật thiết kế ngược cho phép sao chép nhanh chóng các phụ tùng thay thế cho các máy bơm, khó hoặc không còn sẵn có.

 • Dễ dàng sao chép phụ tùng thay thế
 • Chất lượng như hàng chính hãng
3D printing for pumps and valves

In 3D

In 3D mở ra những khả năng mới trong việc mua sắm phụ tùng thay thế. Lý tưởng khi quý vị cần một phụ tùng thay thế nhanh chóng.

 • Sản xuất bồi đắp phụ tùng
 • Thời gian giao hàng nhanh