Flag with the branding of KSB’s authorised service partners

Huấn luyện và đào tạo

Đào tạo cho tương lai

Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật và hội thảo.

KSB cung cấp một chương trình đào tạo và hội thảo phong phú. Chúng tôi điều chỉnh các khóa đào tạo của mình phù hợp với nhu cầu và yêu cầu cá nhân của quý vị để nhân viên của quý vị có thể mở rộng kiến thức về máy bơm và van.

Các khóa đào tạo và hội thảo dựa trên các lĩnh vực năng lực của chúng tôi, mà khách hàng của chúng tôi thực sự đánh giá cao. Các khóa đào tạo có cả phần lý thuyết và phần thực hành và tất nhiên có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của quý vị.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn tìm hiểu khóa đào tạo nào phù hợp với mình, vui lòng liên hệ với người liên hệ KSB của quý vị.