Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Phát hiện tiềm năng tiết kiệm năng lượng

Kiểm tra hiệu suất năng lượng miễn phí của máy bơm của quý vị với ứng dụng thông minh KSB Sonolyzer®

KSB Sonolyzer® là ứng dụng KSB dành cho điện thoại thông minh sử dụng tiếng ồn của động cơ không đồng bộ để phát hiện xem máy bơm của quý vị đang hoạt động tiết kiệm hay đang tiêu thụ quá nhiều năng lượng.

Thật có giá trị khi quý vị có thể nghe thấy máy bơm của quý vị đang hoạt động hiệu quả như thế nào

Cho dù máy bơm của quý vị đang hoạt động tiết kiệm hay sử dụng quá nhiều năng lượng - với ứng dụng điện thoại thông minh KSB Sonolyzer® miễn phí, quý vị có thể phá hiện được tiếng ồn của động cơ không đồng bộ. Kết quả phân tích cho quý vị biết liệu điểm làm việc của máy bơm của quý vị nằm trong hay ngoài phạm vi tải một phần. Quý vị có thể thấy ngay liệu có tiềm năng tiết kiệm năng lượng hay không.

Sau khi xác định thành công tiềm năng của mình, quý vị có thể liên hệ với chuyên gia tư vấn của KSB tại hiện trường. Họ sẽ sẵn lòng chuẩn bị một bản phân tích hiệu quả chi tiết cho quý vị bằng cách sử dụng các công cụ phân tích KSB. Ứng dụng KSB xác định vị trí của quý vị và hướng quý vị đến cố vấn có trách nhiệm.

Ví dụ: kết quả của ứng dụng Sonolyzer® là một điểm khởi đầu tốt để nhận được phân tích FluidFuture® kịp thời và chi tiết nhằm tăng hiệu quả của máy bơm của quý vị và sử dụng khoản tiết kiệm tiềm năng đã được xác định.

Ứng dụng Sonolyzer® hoạt động với một thuật toán được phát triển đặc biệt, duy nhất trên thị trường. Nhưng nó không bị giới hạn khi sử dụng với máy bơm của KSB, cũng có thể phân tích thiết bị quay chạy bằng động cơ không đồng bộ của nhiều nhà sản xuất khác.

Phạm vi cung cấp của chúng tôi

  • Tự phục vụ qua ứng dụng 
  • Phân tích trạng thái tải của thiết bị quay của quý vị trong vài giây

Lợi ích của quý vị

  • Tải về miễn phí 
  • Nhanh chóng xác định khả năng tiết kiệm năng lượng 
  • Liên hệ trực tiếp với cố vấn dịch vụ của KSB  
  • Cơ sở vững chắc cho các phân tích sâu hơn và các biện pháp tối ưu hóa (POC/SES)
Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Tư vấn về hiệu quả năng lượng

Nhờ FluidFuture®, quý vị có thể tối ưu hóa hiệu quả năng lượng của hệ thống trong bốn bước. Cách tiếp cận có hệ thống của KSB đảm bảo cho quý vị tiết kiệm năng lượng tối đa.

  • Phân tích có hệ thống
  • Khuyến nghị hành động rõ ràng


SES System Efficiency Service

Dịch vụ đánh giá hiệu suất hệ thống

Máy bơm không phù hợp một cách tối ưu với hệ thống sẽ dẫn tới vấn đề tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Nhờ vào Dịch vụ đánh giá hiệu suất hệ thống của KSB có thể loại bỏ vấn đề này.

  • Phân tích hiệu suất năng lượng
  • Phân tích hư hỏng
Smartphone with KSB Sonolyzer® app

Ứng dụng KSB Sonolyzer®

KSB ra mắt thế giới lần đầu tiên! Với ứng dụng mới, KSB mang Công nghiệp 4.0 trực tiếp đến điện thoại thông minh của quý vị: Trong vòng vài giây, KSB Sonolyzer® đo tần số tiếng ồn của động cơ không đồng bộ và kiểm tra xem liệu có khả năng tiết kiệm năng lượng có thể làm tăng hiệu suất máy bơm hay không.