Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Các công cụ phân tích

Các công cụ phân tích

Các công cụ phân tích của KSB, chẳng hạn như ứng dụng KSB Sonolyzer®, giúp quý vị tạo ra sự minh bạch hoàn toàn trong hệ thống của mình và nhanh chóng nhận ra tiềm năng tiết kiệm của quý vị.

Smartphone with KSB Sonolyzer® app

Ứng dụng KSB Sonolyzer®

KSB ra mắt thế giới lần đầu tiên! Với ứng dụng mới, KSB mang Công nghiệp 4.0 trực tiếp đến điện thoại thông minh của quý vị: Trong vòng vài giây, KSB Sonolyzer® đo tần số tiếng ồn của động cơ không đồng bộ và kiểm tra xem liệu có khả năng tiết kiệm năng lượng có thể làm tăng hiệu suất máy bơm hay không.