Four colleagues having a discussion in the office

Trở thành một phần của đội ngũ KSB

Cùng nhau phát triển

Một tương lai thú vị với nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón quý vị tại KSB. Cho dù quý vị là một chuyên gia trẻ hay một nhà quản lý: Chúng tôi vận chuyển chất lỏng mà còn cả nhân viên của chúng tôi – trên toàn thế giới. 

Làm việc cho KSB

Bạn cũng có thể trở thành một phần của một đại gia đình những người đam mê kỹ thuật và công nghệ, những người có các sản phẩm luôn chuyển động trên toàn thế giới. Hãy tham gia cùng chúng tôi và trải nghiệm một công ty lâu đời, xem trọng truyền thống đồng thời luôn hướng đến tương lai.