Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Tư vấn về hiệu quả năng lượng

Tối ưu hóa hệ thống với FluidFuture® 

Nhờ FluidFuture®, quý vị có thể tối ưu hóa hiệu quả năng lượng của hệ thống trong bốn bước. Cách tiếp cận có hệ thống của KSB đảm bảo cho quý vị tiết kiệm năng lượng tối đa.

Tối ưu hóa hiệu quả năng lượng của hệ thống thủy lực của quý vị.

Máy bơm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tiêu thụ năng lượng trong ngành công nghiệp: Tổng cộng, EU tiêu thụ 300 terawatt giờ năng lượng bằng máy bơm mỗi năm. Do đó, các sản phẩm của KSB được phát triển với trọng tâm đặc biệt là hiệu quả năng lượng. Tuy nhiên, tiết kiệm lớn nhất có thể được thực hiện khi tối ưu hóa máy bơm nếu các thành phần của toàn bộ hệ thống được phối hợp chính xác với nhau. Nếu hệ thống thủy lực, truyền động và tự động hóa, cũng như việc xác định kích thước của đường ống, được tối ưu hóa cùng nhau, thì việc tối ưu hóa máy bơm và trong toàn bộ hệ thống có thể tiết kiệm tới 60%. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống và có mục tiêu. KSB đã xác định quy trình tiết kiệm năng lượng cho việc này theo bốn bước: phương án tiết kiệm năng lượng FluidFuture®.

FluidFuture® không chỉ là tư vấn về hiệu quả năng lượng đơn thuần. FluidFuture® bao gồm tối ưu hóa hệ thống hoàn chỉnh. Trong bước đầu tiên, KSB đảm bảo tính minh bạch tối đa trên cơ sở đánh giá tiềm năng nhanh chóng và các phép đo có cơ sở để có thể xác định khoản tiết kiệm tiềm năng. Trong bước 2, KSB xác định cấu trúc hệ thống và lựa chọn các máy bơm và thành phần hiệu suất cao phù hợp. Trong bước 3, KSB sẽ đảm nhận việc lắp đặt và vận hành chuyên nghiệp cho quý vị. Bước 4 của phương án tiết kiệm năng lượng FluidFuture® bao gồm vận hành hiệu suất cao của hệ thống của quý vị với công nghệ bơm thông minh và giám sát liên tục. 

Với FluidFuture®, quý vị giảm đáng kể chi phí vận hành và đóng góp quan trọng vào một tương lai tiết kiệm năng lượng. Đây là cách tối ưu hóa hệ thống ngày nay!

Phạm vi cung cấp của chúng tôi

 • Phân tích có hệ thống về tiềm năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống của quý vị 
 • Lựa chọn: Định nghĩa cấu trúc hệ thống (được tối ưu hóa) 
 • Lắp đặt và đưa vào vận hành chuyên nghiệp 
 • Giám sát liên tục để vận hành hiệu suất cao 
 • Hơn 3.000 chuyên gia dịch vụ trên toàn thế giới luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị

Lợi ích của quý vị

 • Tính minh bạch trong tập hợp máy bơm của quý vị 
 • Một thiết lập hoàn hảo cho hệ thống của quý vị để đạt được độ tin cậy và hiệu quả năng lượng tối đa 
 • Việc tiết kiệm tới 60% làm giảm chi phí vận hành

Tối ưu hóa việc quản lý năng lượng của hệ thống của quý vị theo bốn bước:

Illustration of the four steps of the FluidFuture energy-saving concept

1. Phân tích hệ thống

 • Để tạo sự minh bạch 
 • Xác định hồ sơ tải

2. Lựa chọn có hệ thống

 • Xác định cấu trúc hệ thống 
 • Lựa chọn các thành phần

3. Đưa vào vận hành chuyên nghiệp

 • Lắp đặt chuyên nghiệp 
 • Vận hành chuyên nghiệp

4. Vận hành hiệu suất cao

 • Công nghệ bơm thông minh
 • Giám sát liên tục
Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Phát hiện tiềm năng tiết kiệm năng lượng

KSB Sonolyzer® là ứng dụng KSB dành cho điện thoại thông minh sử dụng tiếng ồn của động cơ không đồng bộ để phát hiện xem máy bơm của quý vị đang hoạt động tiết kiệm hay đang tiêu thụ quá nhiều năng lượng. 

 • Tải về miễn phí
 • Phân tích nhanh trong vài giây
SES System Efficiency Service

Dịch vụ đánh giá hiệu suất hệ thống

Máy bơm không phù hợp một cách tối ưu với hệ thống sẽ dẫn tới vấn đề tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Nhờ vào Dịch vụ đánh giá hiệu suất hệ thống của KSB có thể loại bỏ vấn đề này.

 • Phân tích hiệu suất năng lượng
 • Phân tích hư hỏng