Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Two colleagues jointly looking at a laptop and talking about what they see on the screen

Công cụ vận hành

Phần mềm mới nhất dành cho máy bơm của quý vị và các giải pháp tự động hóa thông qua các ứng dụng để tối ưu hóa hệ thống của quý vị: Các công cụ vận hành KSB hỗ trợ quý vị trong công việc hàng ngày.

Smartphone screen with KSB FlowManager app in front of the configured pump

KSB FlowManager

Máy bơm trên điện thoại thông minh: Vận hành PumpDrive hoặc MyFlow Drive rất dễ dàng với ứng dụng FlowManager miễn phí.

Software

Phần mềm

KSB tạo điều kiện và cung cấp gói phần mềm cho các giải pháp tự động hóa bảo dưỡng và vận hành cho khách hàng – bao gồm tải xuống khóa Wibu để bảo vệ tối ưu.