Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Two colleagues at a PC

Các công cụ thiết kế

Từ việc cung cấp dữ liệu CAD và BIM đến phần mềm thiết kế phức tạp để lựa chọn mục tiêu các máy bơm và van tối ưu: KSB cung cấp cho quý vị một loạt các công cụ để lập kế hoạch hiệu quả cho hệ thống của quý vị.

Keyboard

KSB Easy Select

KSB EasySelect® là công cụ toàn diện cho tất cả các ứng dụng cho phép thiết kế cả bơm và van – nhanh chóng và dễ dàng, rõ ràng và thân thiện với người dùng.

Consultants are leaning over plans; in the background a laptop can be seen with the KSB HELPS PumpSelection software

Hỗ trợ của KSB

Phần mềm thiết kế giúp KSB hỗ trợ các nhà hoạch định và vận hành trong việc thiết kế các máy bơm nước thải lắp đặt khô và ướt. Tìm máy bơm tốt nhất cho hệ thống vận chuyển nước thải và xử lý nước thải của quý vị.

Staff looking at a screen

Nền tảng BIM và CAD

Quý vị có thể định cấu hình máy bơm và van quý vị muốn trên nền tảng dữ liệu CAD và BIM của KSB và tải chúng xuống ở các định dạng tập tin khác nhau. Dữ liệu BIM cũng có sẵn tại đây cho các sản phẩm công nghệ xây dựng được chọn.

Golden KSB Supreme efficiency motor

Công cụ tính hiệu năng KSB SuPremE

Quý vị đã biết động cơ không đồng bộ KSB SuPremE® cho hiệu suất hạng nhất và cân bằng môi trường tuyệt vời chưa? Với công cụ tính trực tuyến thực tế, quý vị có thể nhanh chóng tìm ra khả năng tiết kiệm bao nhiêu trong động cơ của mình.