Reverse Engineering for pumps and valves

Tái sản xuất nhanh phụ tùng thay thế

Kỹ thuật thiết kế ngược cho phép sao chép nhanh chóng các phụ tùng thay thế cho các máy bơm, khó hoặc không còn sẵn có.

Kỹ thuật thiết kế ngược

Tái sản xuất nhanh phụ tùng thay thế

Kỹ thuật thiết kế ngược cho phép sao chép nhanh chóng các phụ tùng thay thế cho các máy bơm, khó hoặc không còn sẵn có.

Sao chép phụ tùng thay thế nhờ kỹ thuật thiết kế ngược: Chất lượng như hàng chính hãng.

Quý vị có cần gấp một phụ tùng thay thế để duy trì hoạt động của hệ thống không? Nhưng nhà sản xuất không còn cung cấp phụ tùng thay thế nữa? Hoặc là thời gian giao hàng quá lâu cho quý vị? Các phụ tùng được cải tiến về cấu trúc hoặc thủy lực và / hoặc vật liệu chất lượng cao hơn có được sử dụng không? Trong tất cả những trường hợp này kỹ thuật thiết kế ngược của KSB cung cấp các giải pháp phù hợp – cho máy bơm, van và các thiết bị quay khác.

Cho dù bộ phận được thay thế là bộ phận tiện, bộ phận đúc, bộ phận được nghiền hoặc hàn: Nhờ kỹ thuật thiết kế ngược có thể dễ dàng sao chép các bộ phận phụ tùng – không phụ thuộc vào sản xuất. Quý vị chỉ cần cung cấp cho KSB kích thước ban đầu hoặc một phần dưới dạng mẫu. Trong nhiều trường hợp, các bộ phận thậm chí bị mài mòn nhiều có thể được phục hồi. Các giải pháp trang bị thêm từ Dịch vụ kỹ thuật của KSB cung cấp cho quý vị các tùy chọn bổ sung, đặc biệt khi nói đến máy bơm cho các ứng dụng nước hoặc máy bơm cấp nước cho lò hơi.  

KSB cung cấp cho quý vị một bản sao chính xác, được gia công hoàn toàn và chất lượng KSB đã được kiểm chứng. Ngoài các chứng nhận thông thường (DIN EN ISO 9001), KSB cũng đáp ứng các yêu cầu cao nhất thông qua các phê duyệt theo KTA hoặc SCCP. 

Phạm vi cung cấp của chúng tôi

 • Tạo các mô hình CAD làm cơ sở cho việc tái sản xuất trong tương lai 
 • Sao chép chính xác các phụ tùng thay thế như các bộ phận đúc và tiện 
 • Tái sản xuất phụ tùng thay thế – không phụ thuộc vào nhà sản xuất 
 • Tái sản xuất theo tất cả các yêu cầu được phê duyệt

Lợi ích của quý vị

 • Thay thế cho các phụ tùng chính hãng không còn nữa 
 • Thời gian giao hàng ngắn 
 • Tuổi thọ dài hơn thông qua cải tiến thiết kế và vật liệu chất lượng cao hơn hoặc vật liệu đặc biệt của KSB
 • Tăng hiệu quả 
 • Có thể có điểm vận hành mới
3D printing for pumps and valves

In 3D

In 3D mở ra những khả năng mới trong việc mua sắm phụ tùng thay thế. Lý tưởng khi quý vị cần một phụ tùng thay thế nhanh chóng.

 • Sản xuất bồi đắp phụ tùng
 • Thời gian giao hàng nhanh