Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

In 3D

Sản xuất bồi đắp trong mua sắm phụ tùng

In 3D mở ra những khả năng mới trong việc mua sắm phụ tùng thay thế. Lý tưởng khi quý vị cần một phụ tùng thay thế nhanh chóng.

Những cách thức mới trong mua sắm phụ tùng và trong tạo mẫu nhanh

Sản xuất bồi đắp (còn gọi là in 3D) có một lĩnh vực ứng dụng rộng rãi và được sử dụng cho cả sản xuất nguyên mẫu (Tạo mẫu nhanh), và sản xuất hàng loạt nhỏ (sản xuất nhanh). 

Sản xuất bồi đắp cũng ngày càng trở nên quan trọng trong sản xuất phụ tùng thay thế. Đặc biệt là với các máy cũ, với các thành phần phức tạp hoặc khi các phụ tùng thay thế ban đầu không còn nữa, việc in 3D các bộ phận của máy bơm mang lại cơ hội tốt để tạo ra các sản phẩm thay thế.  

Nhờ sản xuất bồi đắp, KSB cũng có thể sản xuất các cấu trúc có độ phức tạp cao, đồng thời ổn định và cực kỳ nhẹ. Quý vị cũng có thể tiết kiệm tới 30% chi phí so với các phương pháp sản xuất thông thường – và khoảng 40% thời gian. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong phòng thí nghiệm vật liệu riêng được công nhận của KSB đảm bảo cho quý vị sự đảm bảo chất lượng trong toàn bộ chuỗi quy trình. 

KSB staff removing components made by additive manufacturing from the 3D printer after laser melting.

Removing components made by additive manufacturing

Phạm vi cung cấp của chúng tôi

  • Thiết kế lại và sản xuất các bộ phận 
  • Tối ưu hóa các bộ phận phù hợp theo quy trình
  • Đảm bảo chất lượng 
  • Kiểm tra chất lượng và tư vấn về sản xuất bồi đắp

Lợi ích của quý vị

  • Thời gian giao hàng nhanh 
  • Đối tác có năng lực trong tất cả các lĩnh vực sản xuất bồi đắp 
  • Tùy biến các bộ phận theo yêu cầu của khách hàng 
  • Sản xuất phụ tùng riêng lẻ theo đơn hàng
Reverse Engineering for pumps and valves

Kỹ thuật thiết kế ngược

Kỹ thuật thiết kế ngược cho phép sao chép nhanh chóng các phụ tùng thay thế cho các máy bơm, khó hoặc không còn sẵn có.

  • Dễ dàng sao chép phụ tùng thay thế
  • Chất lượng như hàng chính hãng