Keyboard

KSB EasySelect

Thiết kế phần mềm cho tất cả các ứng dụng

KSB EasySelect® là công cụ toàn diện cho tất cả các ứng dụng cho phép thiết kế cả bơm và van – nhanh chóng và dễ dàng, rõ ràng và thân thiện với người dùng.

Phần mềm hỗ trợ quý vị tìm ra giải pháp tối ưu phù hợp với các dự án của quý vị. Tất cả những gì quý vị cần là các tiêu chí của dự án và một vài phút. Công cụ hướng dẫn quý vị từng bước đạt được mục tiêu hông qua chương trình KSB đa dạng: sản phẩm phù hợp cho ứng dụng của quý vị.

Lợi ích

  • Thiết kế hướng ứng dụng
  • Thao tác từng bước trực quan
  • Tài liệu phong phú
  • Có sẵn suốt ngày đêm
  • Luôn cập nhật
  • Tích hợp đầy đủ trong các quy trình KSB