Košík

Společně vytváříme lepší budoucnost

Vyvíjíme řešení, která obohacují každodenní život lidí na celém světě.

Naše motto zní: "Solutions. For Life." vystihuje podstatu našeho poslání. Co přesně to ale znamená pro naše zákazníky a obchodní partnery?

Proč KSB? Protože...

... se orientujeme na zákazníka.

Jsme tu pro Vás po celém světě - v pravém slova smyslu. Jako globálně působící společnost je KSB přítomna na více než 150 místech po celém světě. Být nablízku našim zákazníkům pro nás však znamená mnohem více než provozovat globální, úzce propojenou prodejní a servisní síť. Znamená to především schopnost naslouchat našim zákazníkům, empaticky reagovat na jejich výzvy a pružně reagovat na jejich potřeby. Pro Vás to znamená, že od nás získáte více než jen čerpadla a armatury - budete mít prospěch také z řešení na míru, která řeší vaše individuální problémy.

... se orientujeme na zákazníka.
... budujeme důvěru.

... budujeme důvěru.

Jednáme vždy spolehlivě, závazně, poctivě a včas. Důvěra je rozhodujícím faktorem ve vztazích s našimi zákazníky. Čerpadla a armatury KSB se používají v aplikacích, které mají zásadní význam pro život, práci a rozvoj lidí na celém světě - například při výrobě pitné vody nebo zásobování energií. Naše vysoké standardy kvality jsou příslibem, který dodržujeme již více než 150 let. Proto jsme partnerem, na jehož poctivost a odbornost se můžete spolehnout.

... jednáme prozíravě.

Vždy se díváme do budoucnosti, ale nikdy neztrácíme ze zřetele dopad na životní prostředí a společnost. Proto používáme udržitelné technologie, abychom šetřili zdroje a vytvořili budoucnost s dobrou kvalitou života. Zavazujeme se k dodržování spravedlivých pracovních podmínek, rovných práv a rovného zacházení po celém světě. Naše výrobky a služby tak pro Vás vytvářejí ucelenou přidanou hodnotu a pomáhají Vám dosáhnout Vašich vlastních cílů v oblasti udržitelnosti.

... jednáme prozíravě.
... hnací silou  jsou inovace.

... hnací silou jsou inovace.

Díky naší zvídavosti, odvaze a kreativitě neustále vytváříme nové inovace prostřednictvím vlastní výzkumné a vývojové práce. Pro KSB však technický pokrok není samoúčelný - musí řešit Vaše výzvy. Díky neustálému dialogu s vámi, našimi zákazníky a partnery, chápeme specifické požadavky různých průmyslových odvětví a vyvíjíme služby a inovace na míru. Díky tomu neustále dostáváte produkty a řešení, které vám pomáhají pracovat efektivněji a poskytují vám rozhodující náskok před konkurencí.