Košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Zřeknutí se odpovědnosti

Ručení za obsah

Tento web byl sestaven s maximální pečlivostí. Přesto nezaručujeme správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu. Jakékoli ručení za škody, které přímo či nepřímo vzniknou na základě používání tohoto webu, je vyloučeno, pokud škody nejsou způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Ručení za externí odkazy

Tento web může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran (tzv. externí odkazy). V okamžiku připojení externích odkazů nám nebyla známa žádná porušení právních předpisů na externích odkazech. Stálá kontrola webových stránek třetích stran pro nás není předepsaná příslušnými právními předpisy a také není přijatelná bez konkrétního zdůvodnění porušení práva. Obsah externích odkazů nespadá do naší sféry vlivu; záruku za takový obsah proto vylučujeme, zejména si tento obsah nepřivlastňujeme, a výslovně se od něj distancujeme. V případě, že se dozvíme o porušování práva, uděláme všechno pro to, abychom příslušný obsah co nejrychleji odstranili.

Autorské právo / právo duševního vlastnictví

Pro obsah (zvláště texty, obrázky, fotografie), které společnost KSB uveřejňuje na tomto webu, platí příslušné autorské právo a případně další práva duševního vlastnictví. Jakékoli použití nebo zhodnocení, zvláště rozmnožování, rozšiřování a veřejné zpřístupňování obsahu vyžaduje náš předchozí písemný souhlas. Pokud jsme obsah sami nevytvořili, respektujeme autorská práva třetích stran.