Košík
Bagroviště a sedimentační nádrž

Řeky, jezera, sedimentační nádrže

Čerpadla pevných látek od KSB zajišťují vysokou provozní bezpečnost při bagrování sedimentačních nádrží, jezer a řek.

Sedimenty v řekách, jezerech a sedimentačních nádržích se musí pravidelně odstraňovat, což silně zatěžuje vybavení bagrů. Robustní čerpadla KSB zajistí trvale spolehlivý provoz Vašich zařízení.

Pro údržbu sedimentačních nádrží, řek a jezer jsou bagrovací čerpadla odolná proti opotřebení nezbytná

Bagrovací práce neslouží pouze k udržování splavnosti řek a jezer, ale jsou nepostradatelné také pro provoz povrchových ložisek v hornictví. Bagrovací čerpadla se používají rovněž pro těžbu materiálů, např. písku a štěrku, pro stavebnictví a různé další oblasti. Tyto různé aplikace bagrovací čerpací techniky jsou spojeny s řadou výzev. Bagrovací čerpadla musí být tak výkonná, aby dokázala čerpat vysoce koncentrované suspenze s pevnými látkami z hloubky 10–15 m. Protože se vedle suti a kamínků dopravují také abrazivní pevné látky, jako je písek, naplaveniny a štěrk, mají tato čerpadla omezenou životnost. Odolná a účinná bagrovací čerpadla přispívají k redukování plánovaných i neplánovaných odstávek, snižování provozních nákladů a zlepšování celkové produktivity.

Čerpání vysoce koncentrovaných suspenzí s pevnými látkami nepředstavuje pro robustní čerpadla pevných látek od KSB používaná v sedimentačních nádržích žádný problém.

KSB dodává prostřednictvím svých bagrovacích čerpadel nespočet bagrovacích řešení pro použití v řekách, jezerech a pobřežních vodních cestách. Díky svým mimořádným sacím vlastnostem jsou čerpadla KSB ideální pro bagrovací aplikace ve vnitrozemí, mimo jiné k hloubení jezer, rozšiřování vodních cest a jejich údržbě. KSB dodává také produkty pro všechny oblasti hospodaření se skrývkou; patří sem zařízení na skrývání zeminy, systémy přepravy skrývky a řešení pro čerpání znovu získané vody, stejně jako rekultivace půdy. Bagrovací čerpadla KSB se vyznačují dlouhou životností a nízkou spotřebou energie a paliva.

Speciálně vyvinutá čerpadla od KSB optimalizují bagrovací práce ve vnitrozemí a v sedimentačních nádržích

Jako jeden z vedoucích dodavatelů produktů pro globální rypadlový průmysl dodáváme dlouhodobá, nákladově efektivní řešení zlepšující produktivitu a udržitelnost Vašich bagrovacích procesů. Díky přísným zkouškám materiálů, konceptům střiženým na míru a robustní konstrukci KSB úspěšně zvyšuje účinnost, zlepšuje provozní bezpečnost a prodlužuje životnost. Při konstrukci čerpadel máme vždy na zřeteli Vaše procesy.