Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Vysoce kvalitní produkty pro výrobu chemikálií

Výkonnost ve výrobě chemikálií

Produkty společnosti KSB zajišťují bezpečnou a spolehlivou přepravu chemických látek bez průsaků. 

Přeprava chemických látek klade vysoké nároky na vaše procesní vybavení a na materiály, z nichž je vyrobené.

Naše produkty zajišťují ve výrobě chemikálií nadprůměrně spolehlivé procesy 

Jedno je jisté – výroba chemikálií je obor, na který jsou kladeny extrémně vysoké požadavky. Přeprava chemických látek podléhá vysokým nárokům – jak na procesní vybavení, tak na materiály, z něhož je vybavené. Proto je nutné zohlednit četné relevantní bezpečnostní předpisy. 

Ve výrobě chemikálií musejí čerpadla na chemikálie odolávat obzvláště extrémním podmínkám, které přivádějí stroje a materiál na hranice jejich možností, například při čerpání agresivních médií. Technické vybavení používané při čerpání médií musí navíc pracovat bezporuchově, efektivně a s minimální potřebou údržby, aby byl v každém okamžiku zajištěný plynulý provoz a nízké náklady na životní cyklus. Provozní bezpečnost a jistota, že nikdy nedojde k průsaku – bez ohledu na to, zda jsou čerpána agresivní, korozivní nebo výbušná média – je naprosto nezbytná.

Nejmodernější produkty KSB pro čerpání médií vám zajistí spolehlivý průběh vašich procesů, abyste se mohli soustředit na vaši hlavní činnost a také na bezpečný a ziskový provoz vašeho zařízení. Optimalizovaná hydraulika a inteligentní řešení pohonů zajistí energeticky účinný provoz. S pomocí našeho rozsáhlého servisu – od montáže a uvedení do provozu přes revize a údržbu až po opravy na místě – a také našich inovativních technologií navíc můžete snížit své celkové náklady. 

Četné přednosti čerpadel na chemikálie KSB jsou zjevné: 

Díky širokému portfoliu našich produktů můžete profitovat z flexibilních a individuálních řešení. Kromě toho vám nabízíme spolehlivou podporu a kontrolované uzavírání kritických médií – samozřejmě při dodržení nejvyšších bezpečnostních standardů. A dokonce i za extrémních podmínek pro vás máme vhodná řešení díky materiálům odolávajícím opotřebení a korozi.

Stručně řečeno: Pro výrobu chemikálií vám můžeme nabídnout rozsáhlý program, například čerpadla bez hřídelového těsnění, čerpadla médií s obsahem pevných látek, vysokotlaká čerpadla, uzavírací armatury, regulační armatury, bezpečnostní armatury, mechanické ucpávky, pohony a systémy regulace otáček.

Stručně řečeno, pro výrobu chemikálií vám můžeme nabídnout širokou škálu produktů, jako jsou například:

  • Čerpadla bez hřídelového těsnění
  • Čerpadla médií s obsahem pevných látek
  • Vysokotlaká čerpadla
  • Uzavírací armatury
  • Regulační armatury
  • Bezpečnostní armatury
  • Mechanické ucpávky
  • Pohony a systémy regulace otáček

Aplikace ve výrobě chemikálií

Průmyslový závod s pohledem na železniční trať v noci

Výroba základních chemikálií

Chemický průmysl na celém světě je závislý na konkurenceschopných cenách základních chemikálií. Pomůžeme vám udržet výrobní procesy v chodu, abyste se mohli soustředit na bezpečný provoz a svůj zisk.

Velké skladovací zásobníky ve výrobním zařízení pro speciální chemikálie

Výroba speciálních chemikálií

Celá řada oborů je odkázaná na vysoce kvalitní speciální chemikálie, které jsou vyráběny na zakázku. Naše flexibilní řešení podporují plynulé, krátké cykly, abyste se mohli soustředit na bezpečnost a rentabilitu.

Velkokapacitní zařízení a stropní potrubní rozvody v závodě na spotřební chemikálie

Výroba spotřebních chemikálií

Výroba chemikálií pro domácnosti nebo péči o tělo musí být hygienická, efektivní a šetrná k životnímu prostředí. Pomůžeme vám splnit všechny platné standardy, abyste se mohli soustředit na dosahování a dokonce překonávání svých cílů.

Zobrazení fází životního cyklu produktu – poradenství a analýza, uvedení do provozu, provoz a oprava

Servis KSB SupremeServ znamená všestrannou péči

Od osobního poradenství přes montáž a uvedení do provozu až po údržbu a opravy: KSB SupremeServ nabízí rozsáhlý servis a náhradní díly k čerpadlům a armaturám plus další vybavení – i pro produkty jiných výrobců. Přes 3 500 specialistů ve více než 190 servisních centrech po celém světě je Vám k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Soustřeďte se na svou hlavní činnost podnikání – my se postaráme o zbytek.