Košík
Jímka v čističce

Zpracování odpadních vod

Přeprava odpadní vody a vody při záplavách s produkty KSB

Všude, kde žijí a pracují lidé, vzniká odpadní voda. Je nutné ji spolehlivě odstranit a vyčistit. Teprve potom se může voda vrátit do přírodního koloběhu.

Nejlepší vybavenost pro zpracování odpadních vod s čerpadly na odpadní vodu a armaturami od KSB

Znečištěná a odpadní voda představuje pro zařízení, komponenty a materiály velkou výzvu. Čerpadla se mohou ucpat, riziko výpadku je obrovské. Právě to si provozovatelé nemohou dovolit: porucha ohrožuje nejen ekonomickou účinnost, ale i bezpečnost provozu. Zde vstupují na scénu čerpadla na odpadní vodu zabezpečená proti výpadku, která pracují spolehlivě, energeticky účinně a s nízkými provozními náklady.
V oblasti protipovodňové ochrany platí zvláštní požadavky: používaná čerpadla musí být okamžitě schopna provozu i po delší době nečinnosti.

Jako lídr na trhu je KSB tím správným partnerem pro bezstarostný a ekonomický provoz zařízení. KSB dodává čerpadla a armatury pro zpracování odpadních vod, které pracují bezpečně a účinně i v nejnáročnějších podmínkách – a to od úpravy po likvidaci odpadní vody či při záplavách.

Čerpadla na odpadní vodu a armatury KSB jsou perfektně dimenzovány pro dané médium a účel použití. Kvalitní komponenty přitom v každém okamžiku zajišťují bezproblémový provoz – dokonce i při nejintenzivnějším namáhání, jako je tomu například v případě průmyslové odpadní vody. 

Po desetiletí sbírané zkušenosti a znalosti v oblasti aplikací navíc z KSB činí ideálního partnera pro optimalizaci zařízení. Také ve vývoji a výzkumu se KSB pohybuje na předních příčkách – a zajišťuje tak vysokou kvalitu produktů a služeb. Díky tomu můžete své zařízení na odpadní vodu provozovat bezpečně, s minimálními nároky na údržbu a s nízkými náklady na životní cyklus.
Nabídku společnosti KSB završuje rozsáhlé poradenství a excelentní servis po celém světě.

Co pohání společnost KSB v tomto tržním segmentu dopředu

Rostoucí nároky na čisté životní prostředí jsou živnou půdou pro stavbu čistíren odpadních vod a čerpacích stanic na odpadní vodu po celém světě. Potřeba dohnat rozvoj environmentálních technologií vede přitom právě v mimoevropských zemích k novým výzvám a velkým projektům.

Čerpadla, armatury a servis společnosti KSB jsou synonymem ekologického a účinného hospodaření s odpadní vodou. Ať se jedná o přepravu, úpravu nebo likvidaci odpadní vody či protipovodňovou ochranu, ať o odpadní vodu z domácností, komunální nebo průmyslovou odpadní vodu: KSB díky dlouholetým zkušenostem v oblasti zpracování odpadních vod zajišťuje bezproblémový průběh procesů. Maximální účinnost i kvalita produktů a servisu je pro KSB stejně důležitá jako svědomitý přístup k přírodě.

To vše zaručují osvědčená čerpadla na odpadní vodu a znečištěnou vodu, odvodňovací čerpadla, vysokotlaká čerpadla, míchací stroje a míchadla od KSB. Uplatňují se v čistírnách odpadních vod, při zpracování průmyslové odpadní vody, v zařízeních na přečerpávání odpadních vod, při odvodňování kalů, v komunální kanalizaci a v čerpacích stanicích na odpadní vodu. Nejhlubší čerpací stanice na odpadní vodu v Evropě v Petrohradě (Rusko) je jenom jedním příkladem kompetence společnosti KSB v segmentu zpracování odpadních vod. Také v oblasti protipovodňové ochrany přispívají čerpadla, armatury a servis společnosti KSB k ochraně životního prostředí a záchraně životů.

Oblasti použití technologie zpracování odpadních vod

Muž v pláštěnce na ulici zaplavené vodou

Protipovodňová ochrana

Každým rokem se na celém světě stanou statisíce lidí oběťmi záplav a povodní. Odvodňovací čerpadla KSB přispívají k ochraně životního prostředí a záchraně životů.

Letecký snímek čističky

Úprava odpadní vody

KSB vytváří mezinárodní standardy ve zpracování odpadní vody. Čistírna odpadních vod v Šanghaji, jedna z největších v Asii, je jenom jeden z příkladů prezentujících přesvědčivé výsledky produktů KSB.

Odpadní kanál s odpadní vodou

Dokonalé odvádění odpadní vody

S rostoucí světovou populací nabývá přeprava odpadní vody na důležitosti. KSB nabízí obcím a průmyslovým podnikům účinná čerpadla a armatury.