Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Velké skladovací zásobníky ve výrobním zařízení pro speciální chemikálie

Výroba speciálních chemikálií

Čerpadla KSB zajišťují bezpečné čerpání náročných speciálních chemikálií – pro efektivnější a výnosnější dávkové procesy.

Celá řada oborů je odkázaná na vysoce kvalitní speciální chemikálie, které jsou vyráběny na zakázku. Naše flexibilní řešení podporují plynulé, krátké cykly, abyste se mohli soustředit na bezpečnost a rentabilitu.

Zvyšte svou flexibilitu díky spolehlivým řešením čerpání

Dávkové zpracování zušlechťovacích chemikálií vyžaduje vysokou míru flexibility. Nezáleží na tom, zda se vaše zařízení pro výrobu podle požadavků zákazníka specializuje na elastomery, průmyslové plyny nebo agrochemikálie – vaše provozní cykly jsou vždy krátké a intenzivní a musejí probíhat plynule. Navíc musíte zajistit stabilně vysokou kvalitu a současně chránit své zaměstnance a životní prostředí. Výzvy jsou tedy enormní. Ale nemějte obavy: Naše produkty a služby nabízejí absolutní jistotu.

Vysoká přizpůsobitelnost pro vysokou kvalitu – dávku za dávkou

Flexibilní a spolehlivé čerpání médií v zařízeních pro výrobu vysoce kvalitních chemikálií podle požadavků zákazníka je základním předpokladem profitability. Zařízení musejí být vybavená spolehlivými čerpadly, aby mohla pokrýt celou řadu pracovních procesů. Z tohoto důvodu jsou špičkové produkty společnosti KSB perfektním řešením pro procesy zušlechťovací chemie.

Můžete si vybrat: Naše rozsáhlé portfolio pro výrobu speciálních chemikálií zahrnuje chemická normovaná čerpadla a procesní čerpadla odolná proti korozi, čerpadla bez hřídelového těsnění, vysokotlaká čerpadla a mnoho dalšího.

Naše čerpadlo MegaCPK je absolutní jednička a jedná se o nejlepší chemické normované čerpadlo ve své třídě. Optimalizované hydraulické komponenty nastavují nové standardy, pokud jde o energetickou účinnost, a nízké NPSH je zárukou klidného a bezhlučného provozu. Čerpadlo s magnetickou spojkou Magnochem, které je k dispozici v mnoha různých provedeních, splňuje i ty nejpřísnější požadavky našich zákazníků. Čerpadlo CPKN je ideální pro čerpání agresivních organických a anorganických médií v chemické procesní technice. A vertikální ponorné čerpadlo Estigia je k dostání v provedení ATEX. Při spolehlivém čerpání od horkých kyselin až po zásady s obsahem pevných částic jsou čerpadla KSB vaším důvěryhodným partnerem pro dávkovou výrobu chemikálií.

Jak společnost KSB podporuje výrobu speciálních chemikálií

Víme, pod jak obrovským časovým tlakem jste. Nejmodernější produkty KSB pro čerpání médií zajišťují bezpečné uzavírání a přepravu agresivních, korozivních a výbušných médií. Naše vyspělá čerpadla na chemikálie nabízejí bezporuchový, efektivní provoz při nízkých nákladech na životní cyklus. 

Dodáváme ale více než jen robustní a spolehlivé produkty – pomůžeme vám také při vývoji procesů podle požadavků zákazníka. Profitujte z našeho aplikačního know-how!

Kromě toho nabízíme služby prováděné odborným personálem počínaje montáží přes uvedení do provozu až po revize a údržbu. A pokud je nutná oprava, pomůžeme vám přímo na místě.

Proč se výrobci efektních chemikálií opakovaně obracejí na společnost KSB? Ze dvou dobrých důvodů: Profitují z našich fundovaných znalostí a ze široké nabídky produktů pro dávkovou výrobu v chemickém průmyslu.

Naše nabídka

Společnost KSB nabízí široký sortiment produktů pro výrobu speciálních chemikálií:

 • Chemická normovaná čerpadla a procesní čerpadla
 • Čerpadla bez hřídelového těsnění
 • Čerpadla médií s obsahem pevných látek
 • Vysokotlaká čerpadla
 • Mechanické ucpávky a plány proplachování
 • Pohonná technika a regulace otáček

Oblasti použití

 • Média s obsahem chloridů, redukující kyseliny a kyselé procesní vody
 • Kyseliny a louhy s obsahem pevných částic
 • Agresivní média v chemických procesech
 • Silně oxidující média, jako je např. kyselina dusičná, chromová a sírová
 • Horké koncentrované kyseliny a vysoce koncentrované alkalické roztoky / louhy

Vaše výhody

 • Flexibilní řešení, specifická pro danou aplikaci, díky širokému portfoliu produktů
 • Bezpečné čerpání a uzavírání nejkritičtějších médií – při dodržení nejvyšších bezpečnostních standardů
 • Řešení pro extrémní podmínky díky použití materiálů odolných vůči opotřebení a korozi
 • Snížení celkových nákladů díky inovativní technologii
 • Energeticky účinný provoz díky optimalizovaným hydraulickým systémům a inteligentním řešením pohonů
 • Rozsáhlý servis – od montáže a uvedení do provozu přes revize a údržbu až po opravy na místě

Nyní vyhledat vhodná čerpadla pro výrobu speciálních chemikálií

Nabízíme čerpadla na chemikálie pro jakoukoliv výzvu. Objevte naše řešení pro výrobu speciálních chemikálií

MegaCPK

MegaCPK

Horizontální, příčně dělené čerpadlo se spirálním tělesem v procesní technologii, s radiálním kolem, jednoproudé, jednostupňové, podle DIN EN ISO 5199, rozměry podle DIN EN ISO 2858 doplněné o jmenovité světlosti DN25 a ≥DN200, v široké škále materiálů a těsnění, rovněž jako provedení s mokrou hřídelí a kónickým ucpávkovým prostorem. K dostání v provedení ATEX.

Magnochem

Magnochem

Horizontální, příčně dělené čerpadlo se spirálním tělesem, bez hřídelového těsnění, v procesní konstrukce, s magnetickou spojkou, podle DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, s radiálním kolem, jednovtokové, jednostupňové. K dostání v provedení ATEX.

Estigia

Estigia

Vertikální ponorné čerpadlo v mokré instalaci s různými tvary oběžného kola, které splňují požadavky různých čerpaných médií. S výtlačným potrubím až nad krycí desku, DN podle jmenovitého průtoku. Utěsnění radiálním hřídelovým těsněním, jednoduché nebo dvojité cartridgové těsnění. K dostání v provedení ATEX.

Nyní vyhledat vhodné armatury pro výrobu speciálních chemikálií

KE

KE

Centrická uzavírací klapka se čtyřhranným koncem hřídele podle normy ISO 5211 a vlnovcem z PFA. S ruční pákou, ručním převodem, pneumatickým nebo elektrickým servopohonem. Mezipřírubové těleso (T1), těleso se závitovými přírubovými oky (T4) nebo těleso ve tvaru písmene U s těsnicí lištou (T6). Přípojky podle EN, ASME, JIS.

ISORIA 10/16

ISORIA 10/16

Centrická uzavírací klapka s čtyřhranným koncem hřídele podle normy ISO 5211, elastomerová prstencová manžeta, s ruční pákou nebo s manuálním ozubeným převodem, pneumatický, elektrický nebo hydraulický servopohon, těleso s mezikruhovým prostorem (T1), těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4) nebo těleso ve tvaru U profilu bez těsnicí lišty (T5). Typy těles T2 a T4 umožňují jednostrannou demontáž za armaturou a montáž jako koncová armatura s protipřírubou. Přípojky podle EN, ASME, JIS.

SISTO-20

SISTO-20

Membránový ventil dle DIN/EN s přírubami, s připojením závitových hrdel nebo navařovacích hrdel, s patkou jako průchozí typ, utěsnění v průchodu a směrem ven podepřenou a zapouzdřenou uzavírací membránou, těleso s povlakem nebo vnitřní vrstvou, indikace polohy s integrovanou ochranou vřetena, všechny funkční části mimo provozní médium, bezúdržbový.

Zobrazení fází životního cyklu produktu – poradenství a analýza, uvedení do provozu, provoz a oprava

Servis KSB SupremeServ znamená všestrannou péči

Od osobního poradenství přes montáž a uvedení do provozu až po údržbu a opravy: KSB SupremeServ nabízí rozsáhlý servis a náhradní díly k čerpadlům a armaturám plus další vybavení – i pro produkty jiných výrobců. Přes 3 500 specialistů ve více než 190 servisních centrech po celém světě je Vám k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Soustřeďte se na svou hlavní činnost podnikání – my se postaráme o zbytek.

Management revizí

Management revizí

Prověření a oprava agregátů při velmi krátké odstávce: servis KSB nabízí rozsáhlý management revizí pro průmyslová zařízení a elektrárny. 

 • Revize čerpadel
 • Revize armatur
3D tisk

3D tisk

3D tisk otevírá nové možnosti pořizování náhradních dílů. Ideální pro případ potřeby rychlého dodání náhradního dílu.

 • Aditivní výroba náhradních dílů
 • Rychlé dodání