Košík
Hlavní kolona, reaktor a regenerátor pro fluidní katalytický krak

Fluidní katalytické krakování v ropných rafineriích

Čerpadla KSB pro katalytické krakování zajišťují potřebnou spolehlivost pro optimalizaci vašich procesů rafinace. 

Když jde o procesy katalytického krakování, rozhodující je kontinuita. Naše čerpadla pro katalytické krakování zajišťují konstantní čerpání a maximální dostupnost, abyste si nade vším udrželi neustálý přehled.

Pro vysoce kvalitní toky uhlovodíků, které tečou jakoby samy od sebe 

Fluidní katalytické krakování (FCC) hraje důležitou roli v moderních rafineriích. Stručně řečeno, zařízení FCC, zvaná také cat cracker, přetvářejí komplexní směsi méně hodnotných, těžkých uhlovodíků ve vysoce kvalitní, lehké produkty. Krakování je založené na výchozím materiálu, jímž je surová ropa. Ta se zahřeje na vysokou teplotu a pomocí katalyzátoru je vystavena působení páry. Její prvky – těžké uhlovodíky s dlouhým řetězcem – se rozštěpí na molekuly s krátkým řetězcem, které tvoří benzin a olefinické plyny. Protože zařízení FCC pracují v nepřetržitém cyklu, má kontinuita rozhodující význam a vyžaduje v každém okamžiku rovnoměrný objemový průtok. 

Vysoce kvalitní čerpadla pro vaše zařízení FCC – od odborníků z firmy KSB

Pro provozovatele zařízení FCC by nemělo být překvapením, že vysokooktanové produkty vyžadují vysoce výkonná čerpadla. Víme, že vámi vyráběné množství závisí na mnoha faktorech, jako je udržení stabilního profilu proudění a stabilní teploty v reaktoru FCC, zajištění konstantního zásobování párou a řízení katalyzátoru. 

Naše procesní a pomocná čerpadla a čerpadla na chemikálie dokážou tyto požadavky beze zbytku splnit, a proto jsou pro krakování uhlovodíků optimálně vybavená. Potřebujete pro své procesy přísnou kontrolu emisí bez výpadků? Nabízíme řešení také pro uzavírání vedlejších plynů. 

Informujte se o našich robustních procesních odstředivých čerpadlech konstrukční řady RPH a RPHb/d, která jsou dimenzovaná pro dlouhou životnost při minimální potřebě údržby. Kromě toho nabízíme pro použití ve vašich rafineriích čerpadla s opláštěným tělesem CHTR, axiálně dělená, vícestupňová čerpadla CHTRa a vertikální čerpadla konstrukční řady WKB/WKTR. Naše čerpadla se nejlépe hodí pro vaše procesy FCC a mohou být provozována při teplotě až 450 °C.

Vysoce kvalitní řešení a prvotřídní servis pro vaše požadavky v oblasti katalytického krakování

Nabízíme pokročilá procesní čerpadla s velkým rozsahem průtoku a tlaku, takže vždy najdete to správné řešení pro zařízení pro fluidní katalytické krakování. Naše čerpadla jsou dimenzovaná tak, aby dokázala čerpat těkavé uhlovodíky a vysoce viskózní média při vysokých teplotách – to vše jsou určující faktory pro vaše procesy FCC.

Spolehněte se na přesnost a robustnost čerpadel KSB – také v extrémních podmínkách krakování, abyste se mohli zabývat jinými procesy ve svém zařízení. Optimalizované hydraulické systémy jako výsledek naší inovativní techniky umožňují energeticky efektivní provoz. Naše čerpadla jsou navíc koncipovaná tak, aby vyžadovala jen minimum údržby, což zaručuje maximální dostupnost a nízké celkové náklady.

Pokud jste si vybrali, je to teprve začátek. Postaráme se o všechny vaše další servisní požadavky od montáže a uvedení do provozu až po revizi a údržbu vašeho zařízení. Pokud byste potřebovali opravu, jsme tu kdykoli pro vás.

Naše nabídka

Společnost KSB nabízí široký sortiment produktů pro vaše zařízení pro krakování uhlovodíků:

 • Vyspělá procesní čerpadla s velkým rozsahem průtoku a tlaku
 • Chemická normovaná čerpadla v provedení bez hřídelového těsnění
 • Pomocná čerpadla pro systémy vodního hospodářství
 • Čerpadla médií s obsahem pevných látek
 • Mechanické ucpávky a plány proplachování
 • Čerpací agregáty podle specifikace zakázky s pohony, příslušenstvím, přístroji a řídicími systémy

Oblasti použití

 • Agresivní média s obsahem plynu a smíšená média se suspendovanými pevnými částicemi
 • Těkavé uhlovodíky a vysoce viskózní média s vysokým tlakem a teplotou
 • Nebezpečné kyselé procesy, média s obsahem sirovodíku a oxidu uhličitého
 • Koncentrovaná korozivní média ve výrobním toku
 • Toxické aplikace, které vyžadují přísnou kontrolu emisí bez výpadků

Vaše výhody

 • Flexibilní řešení, specifická pro danou aplikaci, díky širokému portfoliu produktů
 • Bezpečné čerpání a uzavírání nejkritičtějších médií – při dodržení nejvyšších bezpečnostních standardů
 • Řešení pro extrémní podmínky díky použití materiálů odolných vůči opotřebení a korozi
 • Snížení celkových provozních nákladů díky inovativní technice 
 • Energeticky účinný provoz díky optimalizovaným hydraulickým systémům
 • Rozsáhlý servis – od montáže a uvedení do provozu přes revize a údržbu až po opravy na místě

RPH

RPH

Horizontální, příčně dělené čerpadlo se spirálovým tělesem v procesní konstrukci podle API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ OH2, jednostupňové s jednovtokovým radiálním kolem a patkami v ose čerpadla, příp. s předřazeným oběžným kolem (inducer). K dostání v provedení ATEX.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Heavy-duty, horizontální, příčně dělené, oboustranně uložené čerpadlo se spirálovým tělesem podle API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ BB2, s radiálními koly, jedno- a dvouvtokové, jedno- a dvoustupňové, patky v ose čerpadla. K dostání v provedení ATEX.

CHTR

CHTR

Horizontální vysokotlaké čerpadlo s opláštěným tělesem s radiálními koly, jednovtokové a dvouvtokové, vícestupňové, s přírubami / navařenými hrdly podle DIN, API 610 a ANSI.

RPH-V

RPH-V

Vertikální, jednostupňové kalové čerpadlo podle API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ VS4 s integrovaným axiálním uložením a samostatným výtlačným potrubím. K dostání v provedení ATEX.

WKTR

WKTR

Vertikální odstředivé článkové čerpadlo se sběrnou nádrží, jedno- nebo vícestupňové, dle dle API 610 / ISO 13709 (VS6). Radiální jednovtokové oběžné kolo prvního stupně. Sací a výtlačné hrdlo horizontální v jedné ose (in-line).

Zobrazení fází životního cyklu produktu – poradenství a analýza, uvedení do provozu, provoz a oprava

Servis KSB SupremeServ znamená všestrannou péči

Od osobního poradenství přes montáž a uvedení do provozu až po údržbu a opravy: KSB SupremeServ nabízí rozsáhlý servis a náhradní díly k čerpadlům a armaturám plus další vybavení – i pro produkty jiných výrobců. Přes 3 500 specialistů ve více než 190 servisních centrech po celém světě je Vám k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Soustřeďte se na svou hlavní činnost podnikání – my se postaráme o zbytek.

Inspection service

Služby inspekce

Služby inspekce zajišťují prostřednictvím prohlídek a údržby čerpadel bezpečný provoz a vysokou dostupnost zařízení.

 • Předcházení výpadkům
 • Telefonní linka dostupná 24 hodin denně
Reverzní inženýrství

Reverzní inženýrství

Reverzní inženýrství umožňuje rychlou dodatečnou výrobu náhradních dílů k čerpadlům, které jsou těžko dostupné nebo už nejsou k dispozici.

 • Snadná dodatečná výroba náhradních dílů
 • Kvalita originálu