Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Veletrhy, výstavy a akce

KSB je zastoupena na všech příslušných průmyslových veletrzích. Odborní pracovníci na stáncích KSB poskytují zákazníkům a zájemcům rady a informace o všech aspektech společnosti.

Tato sekce poskytuje zákazníkům přehled o veletrzích, výstavách a dalších akcích, na nichž KSB vystavuje.