Prediktivní údržba v průmyslovém parku Kalle-Albert

V průmyslovém parku Kalle-Albert ve Wiesbadenu sídlí 75 různých firem, které dohromady zaměstnávají asi 6 000 lidí. Jedním z technických předpokladů pro četné výrobní provozy je spolehlivé zásobování stlačeným vzduchem, který se používá k mechanickému ovládání velkých výrobních zařízení. Výpadek dodávky stlačeného vzduchu by měl dalekosáhlé důsledky – což je dostatečný důvod ke sledování stavových dat a vyhledávání poruch ještě předtím, než skutečně nastanou.

Projekt: Spolehlivá kontrola chladicího systému

Pro průmyslové a středně velké podniky 4.0 využívá ISW-Technik, dceřiná firma provozovatele průmyslového parku InfraServ Wiesbaden (ISW), inovativní technologie digitální kontroly stavu (Condition Monitoring) strojů a zařízení a na ni navazující procesy inteligentní údržby (Smart Maintenance). Prediktivní údržba (Predictive Maintenance) rovněž přináší první úspěchy, které dávají naději do budoucnosti. Například na konci roku 2019 se na základě digitálních technologií podařilo zajistit pro průmyslový park nezbytnou výrobu stlačeného vzduchu a zamezit výpadku k tomu potřebného čerpadla.

Zákazník: InfraServ Wiesbaden

InfraServ Wiesbaden (ISW) je od roku 1997 provozovatelem průmyslového parku Kalle-Albert o rozloze 96 hektarů a mimo jiné také poskytovatelem energií. Firma má asi 900 zaměstnanců. Její dceřiná společnost ISW-Technik se u místních středně velkých podniků na březích Rýna a Mohanu etablovala jako inovativní poskytovatel služeb, mimo jiné v oblasti oprav a údržby strojů a zařízení.

InfraServ Wiesbaden

InfraServ Wiesbaden

Výzva: zajistit stoprocentní bezpečnost proti výpadkům

Zásobování stlačeným vzduchem v průmyslovém parku, zajišťované firmou InfraServ Wiesbaden, poskytuje nepřetržitě asi 22 tisíc metrů krychlových stlačeného vzduchu s přetlakem 5 bar za hodinu, což znamená asi 200 milionů metrů krychlových za rok. Pro spolehlivé udržení životně důležitého systému stlačeného vzduchu v chodu a k nepřetržitému chlazení provozní teploty sází společnost ISW na dva komponenty KSB: čerpadla Etanorm a spolehlivou kontrolní jednotku KSB Guard.

Přestože už měla firma ISW z předchozích projektů pozitivní zkušenost s produkty KSB, nebylo jisté, jak by se nově navržený systém zachoval v případě výpadku zde. Díky systému KSB Guard si mohou zaměstnanci ISW, stejně jako technici KSB prostřednictvím webového portálu kdykoliv zobrazit stavová data čerpadel jako teplotu, vibrace a stav zátěže.

Senzorická jednotka KSB Guard, namontovaná na čerpadle

KSB Guard na čerpadle KSB

Řešení: KSB Guard včas rozpozná poškození ložisek

V říjnu 2019 byla na jednom z čerpadel hlášena odchylka vůči normálnímu provozu. Jakmile systém KSB Guard vydal výstrahu z důvodu příliš vysokých vibrací, byla společnost InfraServ Wiesbaden automaticky informována. Díky kontrole KSB Guard dokázala firma ISW-Technik včas rozpoznat vznikající poškození ložiska. Jedná se o běžný projev opotřebení, kdy se ložisko musí v závislosti na zatížení čerpadla po různě dlouhé době vyměnit.

Firma ISW-Technik provedla opravu ve vlastní dílně ještě předtím, než se situace vyhrotila. Podařilo se tak zabránit náhlému výpadku zařízení, neplánovaným odstávkám a dalekosáhlému narušení provozu. Při náhlém výpadku by sice naskočilo záložní čerpadlo, které by produkci stlačeného vzduchu zajistilo, cílená a prediktivní údržba však přináší významné výhody.

V neposlední řadě se díky použité technice KSB celkově zvýšila bezpečnost a dostupnost dodávek energií v průmyslovém parku. Na základě dobrých zkušeností mezitím firma ISW-Technik nainstalovala KSB Guard také u dalších podniků v průmyslovém parku.

Diagram se zobrazením průběhu vibrací čerpadla KSB

Průběh vibrací, registrovaných systémem KSB Guard, s odchylkou od normálního provozu

Čísla I Data I Fakta

Zařízení: chladicí systém přívodu stlačeného vzduchu v průmyslovém parku Kalle-Albert
Koncový zákazník: InfraServ Wiesbaden

Projekt

  • 2x Etanorm 200-150-400
  • 2x KSB Guard
  • 1x KSB Guard Gateway


 

Použité produkty

Etanorm

Etanorm

Horizontální čerpadlo se spirálním tělesem, jednostupňové, se jmenovitým příkonem a hlavními rozměry podle EN 733, s ložiskovým kozlíkem, s procesní technologií, s výměnnými pouzdry hřídele / ochrannými pouzdry hřídele a těsnicími kruhy, se systémem regulace otáček namontovaným na motoru. Se synchronním reluktančním motorem bez magnetů KSB SuPremE, třídy účinnosti IE4/IE5 podle IEC TS 60034-30-2:2016, pro provoz se systémem regulace otáček typu KSB PumpDrive 2 nebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímače polohy rotoru. Upevňovací body vyhovují EN 50347, rozměry pláště podle DIN V 42673 (07-2011). K dostání v provedení ATEX.

KSB Guard

KSB Guard

Systém ke kontrole stavu čerpadel: Snímače na čerpadle zaznamenávají údaje o vibracích a teplotě, zpracování dat v cloudu KSB, informace o stavu čerpadla lze vyvolat v aplikaci KSB Guard nebo na webovém portálu. Snadné dovybavení čerpadel v aktivním provozu.