คำประกาศ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเคเอสบี กรุ๊ป

ผู้รับผิดชอบตามนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่:

บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด
โดยมีตัวแทนคือ กรรมการผู้จัดการ: คุณฟีลิกซ์ ซวีเนอร์

57 หมู่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530 ประเทศไทย
โทร. +66 (0) 2988-2324
อีเมล์: TH-info@ksb.com
 


KSB SE & Co. KGaA และบริษัทในเครือ (เคเอสบีกรุ๊ป) เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกเรื่องปั๊ม วาล์ว และบริการที่เกี่ยวข้อง

KSB SE & Co. KGaA ยังเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับตัวตนทางอินเทอร์เน็ตใบแบบบูรณาการของบริษัทในกลุ่ม เช่น KSB Service GmbH, Dynamik-Pumpen GmbH, KAGEMA Industrieausrüstungen GmbH, Pumpenservice Benz GmbH, PMS Berchem GmbH และ Uder Elektromechanik GmbH