งานสัมมนาของเคเอสบีและหลักสูตรฝึกอบรมของเคเอสบี: ความรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่นำไปปฏิบัติได้จริง

การฝึกอบรมและสัมมนา

การฝึกอบรมสำหรับอนาคต

KSB SupremeServ Academy ในกรุงเทพมีทั้งหลักสูตรในห้องเรียนและการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจจากในภูมิภาคเอเชียใต้/เอเชียแปซิฟิก

พนักงานฝึกอบรมของเคเอสบีใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคที่นำไปปฏิบัติได้จริงในงานสัมมนาเกี่ยวกับปั๊มและวาล์ว 

พนักงานฝึกอบรมของเคเอสบีได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับหนึ่งในซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านปั๊ม วาล์ว และระบบที่เกี่ยวข้องในงานสัมมนาเกี่ยวกับปั๊มและวาล์วของเรามาแล้วมากกว่า 20 ปี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมากกว่า 10,000 คนที่ได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมของเคเอสบีทั่วโลก

งานสัมมนาเกี่ยวกับปั๊มและวาล์วโดย KSB SupremeServ Academy ในกรุงเทพมุ่งเป้าหลักไปที่ลูกค้าจากกลุ่มธุรกิจต่อไปนี้:

  • อุตสาหกรรมทั่วไป
  • น้ำ/น้ำเสีย
  • การผลิตพลังงาน (แบบดั้งเดิม, ชีวมวล, ผลิตจากขยะ)
  • ปิโตรเคมี


 ช่างเทคนิคหลายคนตรวจสอบแมคานิคอลซีล

ประโยชน์จากการฝึกอบรมของเคเอสบี

  • KSB SupremeServ Academy ให้คำปรึกษาที่เป็นมืออาชีพและครอบคลุมเพื่อการจัดงานสัมมนาและโปรแกรมการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย
  • พนักงานฝึกอบรมของเคเอสบีทุกคนมีประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เพียงถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคที่ดีเท่านั้น แต่ยังมีทักษะที่นำไปปฏิบัติและใช้งานได้จริงในเวิร์คช็อปการบริการแบบมืออาชีพ
  • KSB SupremeServ Academy ร่วมกับพนักงานฝึกอบรมได้อัปเดตเนื้อหาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีล่าสุ