บริการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ (SES)

เพิ่มผลกำไรของระบบปั๊มของคุณผ่านการวิเคราะห์ระบบที่ครอบคลุม

ปั๊มที่เข้ากับระบบไม่ได้จะใช้พลังงานที่มากเกินจำเป็น แต่ด้วยบริการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจากเคเอสบี ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้

บริการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ (SES)

เพิ่มผลกำไรของระบบปั๊มของคุณผ่านการวิเคราะห์ระบบที่ครอบคลุม

ปั๊มที่เข้ากับระบบไม่ได้จะใช้พลังงานที่มากเกินจำเป็น แต่ด้วยบริการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจากเคเอสบี ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้

การวิเคราะห์ระบบที่ให้รายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับระบบของคุณ

การใช้งานระบบไฮดรอลิกได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบอย่างแท้จริง บริการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบสำหรับปั๊มและระบบนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งปั๊มของคุณ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของปั๊มและระบบของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้

วิธีการทำงานของบริการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบมีดังนี้

เครื่องบันทึกข้อมูลจะตรวจวัดและบันทึกค่าต่างๆ ในกระบวนการและระดับการสั่นสะเทือนเพื่อทราบพฤติกรรมการทำงานของปั๊มของคุณ นอกจากนี้ยังใช้อุปกรณ์เพื่อตรวจวัดกำลังไฟฟ้าประสิทธิผลในตู้ควบคุมเพื่อทราบประสิทธิภาพของปั๊มและประเมินความคลาดเคลื่อนต่างๆ เช่น ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสึกหรอ ด้วยวิธีเหล่านี้ เคเอสบีจึงทราบโหลดโปรไฟล์ที่แท้จริงของปั๊มและนำไปเปรียบเทียบกับสภาวะที่ออกแบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบจุดที่สามารถประหยัดพลังงานได้และสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้น

การประหยัดพลังงานสูงสุดสำหรับปั๊มและระบบ

หลังจากตรวจวัดและวิเคราะห์ด้วยบริการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบแล้ว คุณจะได้รับข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของปั๊มและระบบ รวมทั้งยังได้รับคำแนะนำจากเคเอสบีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การทำงานของปั๊มและวาล์วของคุณยั่งยืนยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งานได้อย่างมาก ดังนั้นผลกำไรและความพร้อมใช้งานของระบบจึงเพิ่มขึ้น ทั้งยังบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 อีกด้วย 

การวิเคราะห์ระบบสามารถทำได้ในปั๊มทุกประเภทที่มีระดับกำลัง 30 กิโลวัตต์ ไม่ว่าประเภทของการติดตั้งจะเป็นแบบแห้งหรือเปียก หรือมาจากผู้ผลิตใดก็ตาม นอกจากนี้ ยังสามารถทำการตรวจวัดได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดอีกด้วย

รูปภาพกระบวนการวิเคราะห์ระบบ SES เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 50001

การวิเคราะห์ระบบ SES เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 50001

ข้อเสนอของเรา

การวิเคราะห์ระบบ 

 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001
 • การระบุสาเหตุของความเสียหายด้วยการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
 • การรายงานและนำเสนอข้อมูลที่พบ รวมถึงแผนปฏิบัติการและข้อมูลวิเคราะห์ผลกำไร
 • การตรวจยืนยันมาตรการที่นำไปปรับใช้ผ่านการตรวจวัดครั้งที่สองที่ทำให้ฟรี 

ค่าต่างๆ ในกระบวนการ

 • แรงดัน (EN ISO 9906)
 • กำลังไฟฟ้าประสิทธิผล
 • ความถี่ในการหมุน
 • อุณหภูมิของเหลวและอุณหภูมิในการทำงานของตลับลูกปืน
 • อัตราการไหล
 • สัญญาณอะนาล็อก (ลูกค้า) 0/4-20 มิลลิแอมแปร์

ระดับการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN ISO 10816

 • ความเร็วในการสั่นสะเทือน
 • สเปกตรัมความถี่
 • การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ
 • การวิเคราะห์เสียงรบกวนจากตลับลูกปืนลูกกลิ้ง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • ข้อมูลการทำงานและประสิทธิภาพของชุดปั๊มโดยละเอียด
 • การให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรฝ่ายทดสอบที่มากประสบการณ์
 • เพิ่มความสามารถในการทำกำไรและความพร้อมใช้งานโดยทราบจุดที่สามารถปรับให้ดีขึ้นได้และสาเหตุของความเสียหายต่างๆ
 • มีความมั่นใจในการทำงานของปั๊มและวาล์วที่ยั่งยืน
 • ได้รับความรู้จากผู้ผลิต ตั้งแต่การปรับแต่ง การรีโทรฟิต และการควบคุมความเร็วของใบพัดไปจนถึงการเลือกปั๊มใหม่

จดหมายข่าวเคเอสบี

อย่าพลาดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปั๊ม วาล์ว และการบริการของเคเอสบี ลงทะเบียนเลยวันนี้

 • ทราบข้อมูลล่าสุดด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเรา
 • รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและโปรโมชันสุดพิเศษผ่านทางอีเมล
Newsletter
การทำวิศวกรรมย้อนรอย

การทำวิศวกรรมย้อนรอย

การทำวิศวกรรมย้อนรอยทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ที่หาได้ยากหรือไม่มีจำหน่ายแล้วขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

 • การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยบริการด้านวิศวกรรม
 • การถอดแบบจากอะไหล่เสริมอย่างรวดเร็ว
การซ่อมแซมปั๊ม

การซ่อมแซมปั๊ม

เคเอสบีให้บริการดูแลที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพสำหรับปั๊มทุกยี่ห้อ และยังสามารถปรับปรุงปั๊มให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคโนโลยีล่าสุดได้ด้วยหากคุณต้องการ นอกจากนี้ เคเอสบียังให้บริการนี้สำหรับชุดปั๊มที่ทนต่อการระเบิดด้วย

 • สำหรับทุกยี่ห้อ
 • บริการสำหรับชุดปั๊ม