มีความเข้าใจด้านระบบอัตโนมัติจึงเพิ่มประสิทธิภาพได้

นอกจากการให้เทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบของคุณจะทำงานโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เคเอสบียังมีความเชี่ยวชาญอันเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติสำหรับปั๊มและวาล์วในทุกด้าน 

บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ

มีความเข้าใจด้านระบบอัตโนมัติจึงเพิ่มประสิทธิภาพได้

นอกจากการให้เทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบของคุณจะทำงานโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เคเอสบียังมีความเชี่ยวชาญอันเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติสำหรับปั๊มและวาล์วในทุกด้าน 

การให้คำปรึกษา, การเดินระบบ, การกำหนดค่าพารามิเตอร์ 

ต้องการใช้ประโยชน์จากระบบของคุณให้เต็มที่ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติใช่ไหม หรือมีพารามิเตอร์ในระบบอัตโนมัติของคุณที่เปลี่ยนไปทำให้จำเป็นต้องปรับระบบควบคุมด้วยใช่ไหม หรือคุณอาจมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการปรับระบบปั๊มให้เป็นอัตโนมัติ หากเป็นเช่นนั้น เคเอสบีก็ยินดีช่วยเหลือด้วยบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ

ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตั้งระบบใหม่หรือทำรีโทรฟิตให้กับระบบที่มีอยู่เดิม คุณก็สามารถรับประโยชน์จากบริการที่มีอย่างหลากหลายจากเคเอสบีได้สำหรับผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ โดยบริการของเรามีตั้งแต่การให้คำปรึกษาและการบำรุงรักษาจากระยะไกลไปจนถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ การโปรแกรมระบบควบคุม และการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติให้กับระบบควบคุมการดำเนินงานของคุณ บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติจากเคเอสบีเป็นพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมที่จะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติสำหรับปั๊มและวาล์ว 

ข้อเสนอของเรา

 • อ่านออกเสียงประวัติอุปกรณ์
 • อ่านออกเสียงบันทึกการทำงานที่ผิดพลาด
 • ระบุสถานะปัจจุบัน
 • การปรับอุปกรณ์ควบคุมเพื่อการขยาย/ปรับประสิทธิภาพให้กับระบบ
 • บริการสำหรับการแก้ไขปัญหาการสื่อสารระบบบัส (Profibus, Profinet, Modbus, BacNet ฯลฯ)
 • การวัดค่ากระแสรั่วไหลในสายข้อมูลระบบบัส
 • การรีโทรฟิตโมดูลระบบบัสเพื่อการขยายฟังก์ชันการทำงาน
 • การปรับการกำหนดค่าพารามิเตอร์
 • การเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์
 • การตรวจสอบ/บำรุงรักษาตู้ควบคุม
 • การตรวจสอบ/การเปลี่ยนเซนเซอร์ตรวจวัด
 • การตรวจสอบแผนสำหรับสายดินและตัวปรับศักย์ไฟฟ้าให้เท่ากันที่มีอยู่สำหรับชุดปั๊มและเซนเซอร์
 • ความช่วยเหลือเบื้องต้นผ่านความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด
 • การบำรุงรักษาและการตรวจสอบระบบจากระยะไกล
 • การเดินระบบ/การกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้กับระบบ/ชิ้นส่วนใหม่
 • การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติกับระบบควบคุมการดำเนินงานของลูกค้า
 • การรีโทรฟิต/อัปเกรดระบบที่มีอยู่เดิม
 • MyFlow-Drive - การปรับความเร็ว

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • การปรับประสิทธิภาพให้กับกระบวนการอัตโนมัติ
 • การทราบจุดที่สามารถประหยัดพลังงานได้
 • ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น
 • ความพร้อมใช้งานของระบบที่เพิ่มขึ้น

จดหมายข่าวเคเอสบี

อย่าพลาดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปั๊ม วาล์ว และการบริการของเคเอสบี ลงทะเบียนเลยวันนี้

 • ทราบข้อมูลล่าสุดด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเรา
 • รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและโปรโมชันสุดพิเศษผ่านทางอีเมล
Newsletter

บริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ

การซ่อมแซมปั๊ม

การซ่อมแซมปั๊ม

เคเอสบีให้บริการดูแลที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพสำหรับปั๊มทุกยี่ห้อ และยังสามารถปรับปรุงปั๊มให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคโนโลยีล่าสุดได้ด้วยหากคุณต้องการ นอกจากนี้ เคเอสบียังให้บริการนี้สำหรับชุดปั๊มที่ทนต่อการระเบิดด้วย

 • สำหรับทุกยี่ห้อ
 • บริการสำหรับชุดปั๊ม
Valve repair

การซ่อมแซมวาล์ว

ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลและมีความครอบคลุม: เคเอสบีให้บริการซ่อมแซมวาล์วระดับมืออาชีพสำหรับวาล์วทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ขนาด หรือผู้ผลิตใดก็ตาม

 • การซ่อมแซม 
 • การปรับเปลี่ยน
บริการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ (SES)

บริการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ (SES)

ปั๊มที่ไม่ได้รับการปรับให้เข้ากับระบบจะใช้พลังงานมากเกินไป แต่ด้วยบริการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจากเคเอสบี ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้

 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
 • การวิเคราะห์ความเสียหาย