การให้คำปรึกษาเรื่องประสิทธิภาพด้านพลังงาน (Fluid Future) สำหรับปั๊มและวาล์ว

การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบด้วย FluidFuture® 

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบของคุณได้ในสี่ขั้นตอนเมื่อใช้ FluidFuture® วิธีการที่เป็นระบบของเคเอสบีจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานได้สูงสุด

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านพลังงาน

การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบด้วย FluidFuture® 

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบของคุณได้ในสี่ขั้นตอนเมื่อใช้ FluidFuture® วิธีการที่เป็นระบบของเคเอสบีจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานได้สูงสุด

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบไฮดรอลิก

ปั๊มมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงสุดเมื่อเทียบกับการใช้งานพลังงานรวมภายในอุตสาหกรรม โดยในสหภาพยุโรป ปั๊มได้ใช้พลังงาน 300 เทราวัตต์ต่อชั่วโมงในทุกๆ ปี ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของเคเอสบีจึงได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปั๊มจะช่วยประหยัดพลังงานได้มากที่สุดก็ต่อเมื่อชิ้นส่วนของระบบทั้งหมดได้รับการปรับให้ทำงานประสานกันอย่างแม่นยำ แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพแบบองค์รวม ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบไฮดรอลิก ระบบขับเคลื่อน และระบบอัตโนมัติ ตลอดจนขนาดของท่ออาจช่วยให้ประหยัดได้มากขึ้นถึง 60% แต่การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องทำเป็นระบบและตรงจุด เคเอสบีได้กำหนดกระบวนการประหยัดพลังงานไว้สี่ขั้นตอน ซึ่งกลายมาเป็นแนวคิดการประหยัดพลังงาน FluidFuture®

FluidFuture® เป็นมากกว่าแค่การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านพลังงาน แต่ FluidFuture® ครอบคลุมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบในแบบองค์รวม ในขั้นแรก เคเอสบีจะระบุจุดที่สามารถปรับให้ดีขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วและโปรงใส โดยใช้การตรวจวัดอย่างละเอียดเพื่อทราบถึงการประหยัดที่เป็นไปได้ ในขั้นที่สอง เคเอสบีจะกำหนดโครงสร้างระบบและเลือกปั๊มและชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพสูงที่ทำงานร่วมกันได้ ในขั้นที่สาม เคเอสบีจะให้บริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญและการเริ่มต้นใช้งานโดยมืออาชีพ และในขั้นที่สี่ แนวคิดการประหยัดพลังงาน FluidFuture® ประกอบด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงของระบบของคุณด้วยเทคโนโลยีปั๊มอัจฉริยะและการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

FluidFuture® ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของคุณได้มาก และมีส่วนสำคัญในอนาคตเพื่อการประหยัดพลังงาน นี่แหละคืออนาคตของการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ

ข้อเสนอของเรา

 • การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบถึงจุดที่สามารถประหยัดพลังงานได้ในระบบของคุณ
 • การส่วนประกอบ: โครงสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ
 • การติดตั้งและการเริ่มต้นใช้งานอย่างมืออาชีพ
 • การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ผู้เชี่ยวชาญกว่า 3,000 คนพร้อมให้บริการคุณทั่วโลก

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • ข้อมูลที่ชัดเจนโปร่งใสเรื่องจำนวนปั๊ม 
 • การตั้งค่าระบบของคุณอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความพร้อมใช้งานสูงสุด 
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์

จดหมายข่าวเคเอสบี

อย่าพลาดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปั๊ม วาล์ว และการบริการของเคเอสบี ลงทะเบียนเลยวันนี้

 • ทราบข้อมูลล่าสุดด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเรา
 • รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและโปรโมชันสุดพิเศษผ่านทางอีเมล
Newsletter

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานของระบบของคุณในสี่ขั้นตอน:

ภาพแสดงขั้นตอนทั้งสี่ของแนวคิดการประหยัดพลังงาน FluidFuture

ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ระบบ

 • สร้างข้อมูลที่ชัดเจนโปร่งใส
 • ระบุโหลดโปรไฟล์

ขั้นตอนที่ 2: การเลือกส่วนประกอบอย่างเป็น

 • กำหนดโครงสร้างของระบบ  
 • เลือกส่วนประกอบ 

ขั้นตอนที่ 3: การเริ่มต้นใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ

 • การติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 • การเริ่มต้นใช้งานโดยมือ

ขั้นตอนที่ 4: การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง

 • เทคโนโลยีปั๊มอัจฉริยะ 
 • การเฝ้าตรวจระวังอย่างต่อเนื่อง
Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

การระบุจุดที่สามารถประหยัดพลังงานได้

KSB Sonolyzer® เป็นแอปในสมาร์ทโฟนจากเคเอสบีที่ใช้การวิเคราะห์เสียงจากมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสเพื่อระบุว่าปั๊มของคุณกำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือกำลังใช้พลังงานมากเกินไป  

 • ดาวน์โหลดฟรี
 • วิเคราะห์ภายในไม่กี่วินาที
บริการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ (SES)

บริการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ (SES)

ปั๊มที่ไม่ได้รับการปรับให้เข้ากับระบบจะใช้พลังงานมากเกินไป แต่ด้วยบริการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจากเคเอสบี ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้

 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
 • การวิเคราะห์ความเสียหาย