Ostoskori
KSB offers innovative solutions for carbon dioxide applications

Innovaatioita hiilidioksidin käsittelyyn

KSB on kehittänyt teknologioita jo 150 vuoden ajan, ja samalla innolla se pyrkii kohti kestävää tulevaisuutta. Yksi tärkeistä haasteistamme on hiilidioksidin käsittely. Hiilidioksidin talteenotto, kuljetus, käyttö ja varastointi ovat alueita, joihin KSB kehittää tekniikkaa ja toimii suunnannäyttäjänä.

Edistämme hiilidioksidin talteenoton, hyödyntämisen ja varastoinnin (CCUS) kehittämistä

Pariisin ilmastosopimuksen allekirjoittajamaat (Suomi mukaan lukien) sitoutuivat maailmantalouden muuttamiseen ilmastoystävällisemmäksi, jotta ilmaston lämpenemisen 1,5 asteen tavoite alitettaisiin. Tämä on suuri haaste erityisesti energiaintensiivisille yrityksille. Tehdasteollisuus käyttää lukemattomia prosesseja, jotka aiheuttavat edelleen suuria hiilidioksidipäästöjä. Polttotekniikoita käyttävät voima- ja lämpölaitokset tuottavat myös suuria määriä kasvihuonekaasuja. CCUS-teknologiat ovat tällä hetkellä ainoa käyttökelpoinen ratkaisu päästöjen vähentämiseksi.

Tietyissä oloissa kokoonpuristuvana nesteenä hiilidioksidi asettaa erittäin suuria vaatimuksia pumppujärjestelmille ja venttiileille. Tällaisen järjestelmän optimaalinen suunnittelu edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä nesteen tiheyden kasvamiseen pumpun tulo- ja poistoaukkojen välillä. Valitsemalla venttiilin sulkuominaisuudet oikein voidaan pienentää paineiskujen riskiä koko järjestelmässä. Tällaisten järjestelmien on myös oltava täysin tiivistettyjä, jotta vältytään vuodoilta ja niistä aiheutuvalta jään muodostumiselta ja terveysriskeiltä. KSB:n pumput ja venttiilit ovat ihanteellinen ratkaisu kaikkiin hiilidioksidisovelluksiin. Teknisesti edistyneet korkealaatuiset tuotteet ja asiantuntijoidemme vankka kokemus takaavat käytettyjen laitteiden ongelmattoman toiminnan.

Tutustu tarkemmin siihen, miten KSB:n ratkaisut voivat tukea yritystäsi seuraavien sovellusten erilaisissa prosesseissa:

1. Hiilidioksidin talteenotto

Hiilidioksidia voidaan ottaa talteen monenlaisilla menetelmillä, joista jokaiseen liittyy omat haasteensa. KSB tarjoaa ratkaisuja kaikkiin talteenottoteknologioihin (kuten kemiallinen ja fysikaalinen absorptio sekä suora ilmaerottelu) kaikissa erotteluvaiheissa (esipoltto, jälkipoltto ja happipoltto):

  • laimea amiiniliuos hiilidioksidin absorptioon
  • nesteytetyn hiilidioksidin siirtäminen
  • rikinpoistonesteet puhdistusta varten
  • synteesikaasupesurin prosessivesi
  • prosessikondensaatti haihdutuskolonnin virtausta ja jäähdytysnesteen ruiskutusta varten
  • tarpeenmukainen jäähdytys-, pesuri- ja kattilasyöttöveden jakelu koko järjestelmässä

KSB:n Magnochem-, MegaCPK- ja RPH-pumppuja käytetään pääasiallisessa hiilidioksidin talteenottoprosessissa yhdessä DANAÏS-, SICCA- ja ECOLINE-sarjojen korroosionkestävien läppäventtiilien ja palloventtiilien kanssa. SISTO-sarjan vuoratut kalvoventtiilit ja läppätakaiskuventtiilit sopivat ihanteellisesti hankaaviin olosuhteisiin. NORI- ja STAAL-sarjan venttiileitä sekä MIL- säätöventtiileitä voidaan puolestaan käyttää höyrynsyöttöön.

2. Hiilidioksidin kokoonpuristaminen ja kuljetus

Talteenoton jälkeen hiilidioksidi voidaan puristaa nesteeksi, joka on lähes yhtä tiheää kuin vesi. Kun hiilidioksidi on tiivistynyt kriittisen pisteen alapuolelle, se voidaan pumpata ja kuljettaa putkistoja pitkin, kuorma-autoilla tai laivoilla. HG- ja CHTR-pumput soveltuvat täydellisesti pääprosessiin. DANAÏS CRYO- ja TRIODIS-sarjojen läppäventtiilit sopivat erityisen vaativaan nesteyttämisprosessiin

3. Hiilidioksidin varastointi

Hiilidioksidia varastoidaan pysyvästi maanalaisiin geologisiin muodostumiin. Geologisessa varastoinnissa teollisten prosessien aikana talteenotettu hiilidioksidi poistetaan pysyvästi ilmakehästä ruiskuttamalla se syvällä maan alla oleviin kalliomuodostelmiin:

  • suolamuodostelmiin
  • käyttämällä tehostettua öljyn talteenottoa (EOR)
  • tyhjentyneisiin öljy- ja kaasuesiintymiin

Kaikissa sovelluksissa erittäin kriittisen hiilidioksidin käsittely edellyttää korkeaa painetta kestäviä laitteita. KSB:n tehokkaat HGC- ja CHTR- moniportaiset pumput soveltuvat kaikkiin kriittisiin olosuhteisiin, ja ne suunnitellaan tilauksesta asiakkaan vaatimusten mukaan. Movitec-pumppuja käytetään lisäpumppuina. Venttiileistä palloventtiilit ovat pääasiallinen valinta.

4. Hiilidioksidi voimalaitosten lämmönsiirtonesteenä 

Maakaasu sekoitetaan polttokammiossa happeen ja talteenottoprosessista saatuun ylikriittiseen hiilidioksidiin korkeassa paineessa ja poltetaan. Tästä syntynyt erittäin kuuma prosessineste laajenee turbiinissa ennen sen jäähdyttämistä lämmönvaihtimessa. Muodostuva vesi tiivistyy, minkä jälkeen se erotellaan, ja jäljelle jää kaasumainen hiilidioksidivirta. Ylimääräinen hiilidioksidi syötetään putkistoon, jotta sitä voidaan käyttää muualla tai se voidaan varastoida maan alle. Jäljelle jäävä hiilidioksidivirta puristetaan, jäähdytetään ja pumpataan korkeassa paineessa KSB:n pumpuilla. Lämmönvaihtimessa hiilidioksidivirta lämmitetään uudelleen ja palautetaan polttokammioon.

5. Hiilidioksidin käyttö 

Talteenotettua hiilidioksidia voidaan käyttää tuotteiden raaka-aineena. Esimerkkejä ovat ilmastoneutraali energia, kuten synteettiset- ja biopolttoaineet, sekä kemikaalit, muovit, kuidut ja synteettinen kumi. KSB:llä on laaja valikoima pumppuja ja venttiileitä tällaisiin tarkoituksiin.

Korkealaatuisten pumppujen, venttiilien ja järjestelmien maailmanlaajuisena markkinajohtajana KSB on täydellinen kumppani kaikille laitosten johtajille, konsulteille ja suunnittelun alihankkijoille hiilidioksidin talteenottoratkaisuja kehitettäessä. 

Tekninen osaamisemme ja halumme ratkaista tulevaisuuteen liittyviä ongelmia takaavat meille keskeisen roolin ympäristöä hyödyttävien energiatehokkaiden teknologioiden kehittämisessä. Muokkaamme tulevaisuutta – tervetuloa vihreiden ratkaisujen maailmaan!

Tuotteen elinkaarivaiheiden kuvaus – neuvonta ja analyysit, käyttöönotto, käyttö ja korjaus

Hiilidioksidin talteenottoon, hyödyntämiseen ja varastointiin liittyvät palvelumme

Pumppujärjestelmien menestyksekäs käyttö edellyttää muutakin kuin erinomaisia tuotteita. Suosittelemme hyödyntämään myös laajaa palveluvalikoimaamme, johon kuuluu venttiilien, pumppujen ja muiden pyörivien laitteiden suunnittelu, käyttö ja huolto. Käytettävissäsi on yli 3 500 asiantuntijaa yli 190 huoltokeskuksessa ympäri maailman.

Hiilidioksidin talteenottoon, hyödyntämiseen ja varastointiin liittyvät tuotteemme

KSB on pumppujen, venttiilien ja palveluiden kokonaisvaltainen toimittaja, jolla on vuosikymmenien kokemus ja syvällistä sovellusosaamista. Kaikki KSB:n tuotteet tarjoavat pitkäaikaista tehokkuutta ja luotettavuutta. Vähäisen huollontarpeen ansiosta järjestelmien käyttö on taloudellista ja huoletonta.

RPH

RPH

Vaakasuora, prosessirakenteinen kierrekotelopumppu standardien API 610 ja ISO 13709 (heavy-duty) tyypin OH2 mukaan. Yksivaiheinen. Yksivirtainen radiaalipyörä, pumpun jalat akselin keskilinjalla, tarvittaessa syöttöpyörällisenä (induktori). Saatavana ATEX-malli.

Magnochem

Magnochem

Vaaka-asenteinen, akselitiivisteetön prosessirakenteinen spiraalipesäpumppu, jossa magneettikytkin. Standardin DIN EN ISO 2858 / ISO 5199 mukainen. Saatavana ATEX-malli.

MegaCPK

MegaCPK

Vaakasuora, poikittain jaettu ja radiaalipyörällä varustettu back pull-out -rakenteinen kierrekotelopumppu. Yksivirtainen ja yksivaiheinen. Vastaa standardin DIN EN ISO 5199 vaatimuksia. Standardin DIN EN ISO 2858 mukaiset mitat, täydennyksenä nimelliskoot DN25 ja ≥DN200. Useita materiaaleja ja tiivisteitä. Saatavana myös malli, jossa on märkä akseli ja kartiomainen tiivistetila. Saatavana ATEX-malli.

Multitec

Multitec

Moniportainen, vaaka- tai pystysasenteinen ja moduulirakenteinen korkeapainepumppu. Imuyhteen suunta on valittavissa käyttötarpeen mukaan. Pumppu on valurakenteinen ja varustettavissa moottorinohjausjärjestelmällä. Pumppu on saatavilla myös ATEX-versiona.

HG

HG

Vaakasuora, poikittain jaettu osavalmisteinen pumppu, jossa radiaalipyörät. Yksi- tai kaksivirtainen, monivaiheinen.

CHTR

CHTR

Vaaka-asenteinen radiaalipyörillä varustettu vaippapesällä oleva korkeapainepumppu, yksi- tai kaksiportainen, monivaiheinen, mukana DIN-, API 610- ja ANSI-standardien mukaisen laipat/hitsausyhteet.

DANAÏS 150

DANAÏS 150

Kaksoisepäkeskinen sulkuläppä, jossa on nelikulmainen standardin ISO 5211 mukainen akselin pää, plastomeeristä (myös paloturvallisessa mallissa), metallista tai elastomeeristä valmistettu istukka (FKM [VITON R] tai NBR [nitriili]). Käsivipu tai alennusvaihde, pneumaattinen, sähköinen tai hydraulinen toimilaite. Pesä pallografiittivalurautaa, valuterästä, jaloterästä tai Duplex-jaloterästä (254 SMO). Rengaspesä (T1) ja pesä, jossa on kiinnityskohdat kierrelaipalle (T4). T4 on mahdollista sulkea yhdeltä puolelta umpilaipalla ja asentaa päätyventtiiliksi vastalaipalla. Liitännät EN-, ASME- tai JIS-standardin mukaan. Fire-safe-tarkastettu ja -sertifioitu API 607:n mukaan. Päästöarvot tarkastettu ja sertifioitu standardin EN ISO 15848-1 mukaan. ATEX-malli vastaa direktiivin 2014/34/EU vaatimuksia.

SISTO-16

SISTO-16

Laipoilla tai kierremuhvikytkennällä varustettu DIN/EN-standardien mukainen kalvoventtiili. Porttimainen läpimenomalli, jonka läpivienti ja ulkopuoli on tiivistetty tuetulla ja kammioidulla sulkukalvolla. Saatavana verhottuna tai vuorattuna. Asennonosoittimessa integroitu karasuoja, kaikki käyttöosat käyttöaineen ulkopuolella, ei vaadi huoltoa.

MIL 41000

MIL 41000

Häkkiohjattu yksi-istukkainen säätöventtiili korkeita kuormituksia varten, suuri sallittu paineen lasku, äänenvaimennus ja kavitaatiota estävät toimenpiteet mahdollisia vaihtamalla vakiohäkki.

PROFIN VT3

PROFIN VT3

Laipoilla, kierreliitännällä (BSP) tai pitkillä hitsauspäillä varustettu ANSI/ASME-standardien mukainen palloventtiili, jossa on kolmiosainen pesä, täysiaukkoinen rakenne, täysainepallo ja irtoamaton kara. Pesä on haponkestävää terästä.