Ostoskori

Vastuuvapauslauseke

Vastuu sisällöstä

Saksan telemedia-asetuksen (TMG) § 7 momentin 1 mukaisesti me olemme palveluntuottajana vastuussa yleisen lainsäädännön nojalla tällä sivustolla tarjoamastamme sisällöstä, joka on valmisteltu äärimmäisen huolellisesti. Emme kuitenkaan voi millään tavalla vastata tietojen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta. Emme vastaa myöskään mistään suoraan tai epäsuorasti tämän sivuston käytöstä aiheutuvista vahingoista, paitsi jos vahingon voidaan katsoa aiheutuvan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Vastuu ulkoisista linkeistä

Tämä sivusto voi sisältää ulkoisia linkkejä tai kolmansien osapuolten hallinnoimille sivuille johtavia linkkejä. Ulkoisten linkkien lisäyshetkellä emme olleet tietoisia mistään lainvastaisuuksista, ja ulkoisen sisällön tarkastaminen säännöllisin väliajoin ilman perusteltua syytä uskoa rikkeen tapahtuneen ei ole lain mukaan pakollista eikä myöskään kohtuullista. Ulkoisiin linkkeihin liittyvä sisältö on suoran hallintamme tai vaikutusvaltamme ulkopuolella, mistä johtuen emme vastaa siitä millään tavalla. Emme myöskään ole tällaisen sisällön omistajia, ja siksi nimenomaisesti sanoudumme irti tällaisen sisällön sisältämistä tiedoista. Jos tietoomme kuitenkin tulee lainvastaisuuksia, teemme kaikkemme poistaaksemme kyseisen sisällön mahdollisimman nopeasti.

Tekijänoikeus ja siihen liittyvä tekijänoikeuslainsäädäntö

KSB:n tällä sivustolla julkaisema sisältö (erityisesti tekstit, kuvat ja valokuvat) ovat Saksan tekijänoikeuden ja siihen liittyvän tekijänoikeuslainsäädännön alaisia. Kaikenlainen muu käyttö, erityisesti sisällön toistaminen, levittäminen ja julkiseksi tekeminen, edellyttää meiltä etukäteen hankittua kirjallista lupaa. Kolmansien osapuolten tekijänoikeuslakeja noudatetaan aina niissä tapauksissa, joissa me emme ole toimitetun sisällön omistajia tai tekijöitä.