Ostoskori

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Ruoppausalus työssään

Ruoppaus

KSB:n ruoppauspumppuratkaisut täyttävät ruoppausteollisuuden monitahoiset vaatimukset.

Tuottavuuden kasvu ja maanrakennuksen optimointi ruoppauskäyttöön tarkoitetuilla KSB-pumpuilla. KSB-ruoppauspumput kehitettiin vastaamaan maailmanlaajuisen ruoppausalan monitahoisiin ja muuttuviin vaatimuksiin.

Haastavissa ruoppauskohteissa tarvitaan luotettavaa, maailmanlaajuisesti toimivaa ruoppauspumpputekniikan yhteistyökumppania

Vesiväylien kunnossapidosta vesiliikenteen turvaamiseen, maanrakennuksesta rantojen kunnostamiseen – ruoppausalusten käyttö on aina välttämätöntä esimerkiksi näissä prosesseissa, mutta se on tärkeää myös talouden ja ympäristön kannalta. Maanrakennus- ja -saneerausprojektien luotettavaan toteuttamiseen tarvitaan ruoppausteollisuuden toimijoita, sillä ainoastaan siten maa-alueita saadaan palautettua takaisin tuottavaan käyttöön. Ruoppausta tehdään maailmanlaajuisesti erittäin monimutkaisissa ja hyvin erilaisissa oloissa. Ruoppausteollisuuden yritykset tarvitsevat luotettavan ja innovatiivisen yhteistyökumppanin, joka pystyy toimittamaan ruoppauspumppuja ja niihin kuuluvia osia maailmanlaajuisesti moniin eri käyttötarkoituksiin.

KSB:n tehokkaat ruoppauspumput vastaavat koko ruoppausalan käyttötarpeisiin. Yrityksemme ruoppauspumpputekniikkaa käytetään kertaluontoisissa ruoppaustoimenpiteissä, kunnossapitoruoppauksissa ja ympäristön puhdistamistarkoituksessa tehtävissä ruoppauksissa. KSB on maailmanlaajuisesti toimiva valmistaja, jonka strateginen verkosto koostuu kansainvälisistä yhteistyökumppaneista. KSB tunnetaan luotettavana, paikallisesti toimivana yrityksenä, joka tarjoaa laadukkaita ruoppauspumppujen osia, mutta sillä on kokemusta myös laajoista, kansainvälisistä ruoppausprojekteista. KSB tarjoaa täyden valikoiman pumppuja uusiin rakennushankkeisiin ja paikan päällä tehtäviä huoltopalveluita.

KSB-pumppuohjelmaan kuuluu pumppuja kaikkiin käyttötarkoituksiin: sisäpumppuja, vedenalaisia ruoppauspumppuja, yksi- ja kaksiseinäisiä pumppuja, erittäin kulutuskestäviä kiintoainepumppuja ja muita prosessipumppuja. KSB-pumppuja on saatavilla monenlaisina kokoonpanoina – vedenalaisina pumppuina, jotka on liitetty imujohtoon, sisäpumppuina tai paineennostoasemina. Käyttämiemme edistyksellisten menetelmien sekä tutkimukseen ja kehitykseen panostavan kokonaisvaltaisen toimintatapamme ansiosta pystymme tarjoamaan uuden sukupolven ruoppauspumppuja moniin eri käyttökohteisiin. Koska pyrimme jatkuvasti parantamaan hydrauliikkasuunnittelua, käytämme kuluvien osien suojaamisessa uudenaikaisinta tekniikkaa ja hyödynnämme omia raaka-aineita, pystymme kehittämään laadukkaita tuotteita, jotka on räätälöity sopiviksi yrityksesi erityistarpeisiin.

Tekojärvi ja laskeutusallas

Joet, järvet, laskeutusaltaat

Joista, järvistä ja laskeutusaltaista on poistettava säännöllisesti sedimenttiä, mikä kuormittaa huomattavasti ruoppauslaitteistoja. KSB:n pumput ovat kestäviä, ja ne toimivat luotettavasti kaikissa tilanteissa.